belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol
KOORDINÁTORKERESŐ
Kállai Irén
Kállai Irén
E-mail: kallai.iren.bujfalu@gmail.com
Telefon: 54-402-390
Megye (működési terület): Hajdú-Bihar - 2021.12.31-ig
Beosztás: igazgató
Szakterület: forráskeresés, civil szervezetek, pályázatírás, közművelődés, hagyományőrzés
Munkahelye: Berettyó Kulturális Központ
Szakmai önéletrajz

1992-2016-ig a Bihari Múzeum néprajzos és természettudományos muzeológusa, múzeumpedagógusa, közművelődési munkatársa, szakmai vezetője, menedzsere és intézményvezetője voltam.

2016-tól a Berettyó Kulturális Központ - múzeum, könyvtár, művelődési ház, mozi, városi Tv, hírlap, Tourinform irodát is magában foglaló intézmény - vezetése mellett természettudományi muzeológusi feladatokkal, közművelődési szervezési feladatokkal, a turisztika ágazat közvetlen szakmai vezetésével, marketing, munkáltatótói és költségvetési feladatokkal foglalkozom.

Több mint 10 éve vagyok megyei múzeumi koordinátor. Munkám során leginkább a Hajdú-Bihar megyei kismúzeumok szakmai muzeológiai és közművelődési munkájában nyújtok segítséget, pályázati tanácsadóként is működöm, generálok vándorkiállításokat, közös szakmai műhelyeket, programokat.

 

Koordinátorként megvalósított két legsikeresebb (újszerűnek minősülő vagy tartósan sikeres) kezdeményezés, tevékenység, feladat bemutatása

A BIHARI MÚZEUM JÁRÁSI MÚZEUM MINTAPROJEKTJE (2014)

Koordinátori munkám során született az ötlet. A Bihari Múzeumos kollégákkal és a város kulturális menedzserével együtt terveztük meg 2013-ban azt az országos mintaprojektet amit 2014-ben meg is valósítottunk. Bebizonyítottuk, hogy egy vidéki, területi múzeum, ha van megfelelő anyagi forrása, eszköze, humánerőforrása, fiatalos csapata, szakértelme, akkor a gyűjtőterületén, a járásában lévő kismúzeumokat, kiállítóhelyeket, települési vagy intézményi esetleg magángyűjteményeket, tájházakat tudja segíteni, mentorálni, legfőképpen szakmai, muzeológiai, digitalizációs és közművelődési munkáját tudja segíteni. Ebből a mintaprojektből lett a költségvetési törvény egyik sora, a területi múzeumok lehetősége - járási múzeumi pályázat beadására.

A Bihari Múzeum területi szerepe megerősödött, 10 bihari kiállítóhely szakmai munkája megindult, s a települési oktatási intézmények jobban hasznosítják ezeket a gyűjteményeket, kiálltásokat is, és hívják a Bihari Múzeum munkatársait is közművelődési programokra. Ezen felül a települések kérik a segítséget egyéb pályázatokban is. (Értéktárak megalakulása, Hungarikum pályázatok) 2019 januárjában 4 évvel a projekt zárása után egy MOKK-os rendezvény keretében a tovább lépés lehetőségeit kutatjuk a korábbi partnerekkel.

 

Koordinátorként létrehozott megyei múzeumközi szakmai munkacsoport(ok)

Munkacsoport 2008 óta folyamatosan működik.

A megyei munkacsoport létszáma: 5 fővel indult, mára több mint 20 fő.

Munkacsoport főbb tevékenysége: szakmai találkozók, bemutatók szervezése, kapcsolatépítés, vándorkiállítások, és múzeumpedagógiai programok, pályázati együttműködések generálása.

A munkacsoport által elért eredmények: Információáramlás az intézmények között. Számtalan képzésen részt vettek a kollégák, s közel 20 EU-s pályázat sikeres beadása és megvalósítása az elmúlt időszakban, szoros együttműködésben. Számos vándorkiállítás lebonyoltása, évente legalább kétszer találkozó a megye valamelyik muzeális intézményében.

A munkacsoport további céljai: Az információk áramlásának akadálytalan biztosítása az országos fórumok, a minisztérium, a szakmai szervezetek és a megyei muzeális intézmények között. A két megyei koordinátor fogja össze továbbra is a megye muzeális intézményeit, kiállítóhelyeit, magángyűjteményeit, tájházait, segítse mindennapi munkájukat, a különböző intézményekben dolgozó kollégák segítsék egymás munkáját.

Amire büszke vagyok az általam végzett szakmai tevékenységgel kapcsolatban

Koordinátori munkám során elsődleges volt számomra, hogy Hajdú-Bihar megye kis múzeumainak tevékenységét, programjait szakmai és pályázatírói tapasztalatommal segítsem, s hogy ezzel is megyénk múzeumi hálózata erősödjön. Célom, hogy intézményeink a térség látogató és iskolabarát, kulturális értékek megőrző, bemutató és élményt adó helyei legyenek. Büszke vagyok arra, hogy aktív a megyei munkacsoportom, a megye muzeális intézményei

Végzettség

etnográfus, muzeológus, középiskolai földrajztanár

Múzeumi szakterülete/i

néprajzi muzeológia, helytörténetkutatás, múzeumpedagógia, múzeumandragógia, múzeumi menedzsment.

 

Oktatói, óraadói tevékenysége

Felnőttképzés - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ- Hálózatosodás és együttműködés az iskolán kívüli szervezett tanulásban (HIK 30) (2011)

Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézményben (4100 Berettyóújfalu József A. u. 13.) néprajz órák tartása, általános iskolás tanulóknak, művészeti oktatás elméleti képzése, egyéb szakmai programok szervezése, kistérségi múzeumi-oktatási pályázat írása, lebonyolítása 2001. szeptember 1.- 2004. június 30.

 

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység

Alapító tagja és szervezője voltam az 1990-es évek elején számos helyi civil szervezetnek. (Bihari Múzeum Baráti Körre (1991), Bihari Múzeumért Alapítvány (1992), Tájak-Korok Múzeumok Egyesület Bihari Tagcsoport (1993) Az 1993-ban megalakult Bihari Népművészeti Egyesületnek alapításától 2013-ig titkáraként dolgoztam, koordináltam az egyesület szakmai tevékenységét. Civil szervezetek fejlesztését segítettem a Bihar Közösségeiért Alapítványi munkája során 2001 - 2017 között.

20 éve szervezem és vezetem a Bihari Népművészeti Egyesület Felnőtt Országos Csuhéfonó és Kézműves táborát. Egyesületünk 1994 óta tagja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének.Térségi és városi rendezvényeken, táborokban szakmai előadásokat is tartok az egyesületek munkájáról, Berettyóújfalu, illetve Bihar helytörténetéről, Bihar népművészetéről, kézműves hagyományairól.

Konferenciákon, szakmai képzéseken adotam elő szerte a megyében, az országban leginkább néprajzi, muzeológiai és közművelődési témákban. Közel 50 tábort szerveztem és vezettem, vagy vettem részt a lebonyolításban.

Országos szakmai, valamint térségi és helyi folyóiratokban publikációim jelennek meg.

2015 óta vezetem a Berettyóújfalui Értéktár Bizottság munkáját.

Szakmai elismerés