belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Most (is) érdemes jelentkezni a MOKK Múzeumi menedzserképzésére!

2022 tavaszán is megszervezi a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM MOKK) a hazai múzeumi képzési piacon egyedülálló és évek óta nagy sikerrel futó  Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában című továbbképzést, melyhez kapcsolódóan árkedvezményt hirdet. A modulos felépítésű, egy kötelező 60 órás alapmodulból és két válaszható 30 órás modulból álló 120 órás akkreditált tanfolyam árából 5% engedményt biztosít 2022. február 15-ig történő jelentkezés esetén.

A továbbképzés a 2022. április 4-7. illetve 25-28. között zajló Államháztartási és vezetési ismeretek című kötelező alapmodullal indul, ennek részét képezi azon ismeretek elsajátítása, mely a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében ma már jogszabályi elvárás a múzeumi vezetőkkel szemben a kinevezéstől számított két éven belül.

A továbbképzés egyik különlegessége, hogy az érdeklődők a kötelező alapmodul mellé önállóan, érdeklődésüknek megfelelően választhatnak a különféle résztémákra fókuszáló képzési modulok (Stratégiaalkotás, Minőségmenedzsment, Gyűjteménymenedzsment, PR, marketing, kommunikáció) közül, melyekre 4-4 képzési napon 2022 májusában és júniusában fog sor kerülni.

Az egyes modulokon a MOKK maximum 15 fő részvételét tudja biztosítani, ezért érdemes ezekre mihamarabb jelentkezni. A választható modulok önálló elvégzésére is van lehetőség, azonban ebben az esetben nem érvényes az 5 %-os árkedvezmény és az adott önálló modul teljesítését követően csak akkreditációs szám nélküli tanúsítványt kaphatnak a résztvevők.

A többségében szentendrei helyszínen, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban zajló továbbképzés résztvevői olyan készségeket, szemléletet és vezetői stílust sajátíthatnak el, amely ma már nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az általuk vezetett intézmények képesek legyenek az innovációra, a kreativitásra és a vállalkozásra is. A stratégiai gondolkodást, tervezést és projektszemléletet fejlesztő képzés érint olyan, az intézmény működéséhez nélkülözhetetlen további területeket is, mint például az informatika vagy a marketing.

Nagy súllyal szerepel a vezetői készségek és a humán erőforrás menedzsment ismeretek fejlesztése is a képzésben. Ennek oka, hogy a munkaerőpiac folyamatos szűkülésével ma már nélkülözhetetlen a múzeumvezetők számára mindaz a tudás, melynek segítségével a jól képzett munkaerő megszerezhető, motiválható és megtartható. A vezetői személyiségfejlesztő tréning is fontos része a továbbképzésnek. A vezetési stratégiák mellett gyakorlati segítséget kaphatnak a résztvevők a médiában történő szereplésükhöz is. Az egyéni vezetői kompetenciák fejlesztésén túl a csapatmunkában, az együttműködésben rejlő lehetőségek bemutatása is helyet kap a tréning során.

Most (is) érdemes jelentkezni a MOKK Múzeumi menedzserképzésére!

A 2021-ben szervezett továbbképzés egyik résztvevőjétől származó alábbi idézet is azt támasztja alá, hogy a gyakorlatorientált szemléletű továbbképzés sokrétű tudást és támpontokat nyújt:
Sok területen csak közepes ismereteim voltak, sok újszerű megközelítést és infót hallottam. Napi munkám során minden területtel foglalkozom.”

A MOKK a képzési modulokat lehetőség szerint tantermi formában tartja meg, az aktuális járványügyi helyzet függvényében. A korszerű ismeretek megszerzésén túl további nagy előnye az összesen négy héten át zajló képzésnek, hogy a résztvevők személyesen találkozhatnak, és hosszabb távon is működő kapcsolatokat építhetnek ki más muzeális intézmények vezetőivel, munkatársaival. A képzést szervező MOKK kifejezetten fontosnak tartja, hogy a tanfolyam résztvevői közösséggé kovácsolódjanak, majd a további munkájuk során kamatoztatni tudják az itt megszerzett kapcsolati tőkét. A képzés lezárásaként a hallgatók vizsgadolgozat keretében mutatják be a tanultak alkalmazását, de az egyes modultok arra is lehetőséget nyújtanak, hogy a jelenlévők megismerhessék egymás tervezett projektjeit, reflektáljanak rájuk és kapcsolódási pontokat keressenek. Az itt szerzett személyes ismeretségek aktív tapasztalatcserében, együttműködésekben hasznosulhatnak a későbbiekben.

 

Muzeális intézmények vezetői mellett múzeumi középvezetőknek, továbbá szakmai téren fejlődni kívánó múzeumi szakembereknek, illetve közművelődési, levéltári területen dolgozó munkatársaknak is ajánljuk a képzést, melyről bővebb információ az alábbi linken érhető el:
https://mokk.skanzen.hu/muzeumi-menedzserkepzes-az-eselyteremto-kozneveles-szolgalataban-mm120t

A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében kidolgozott továbbképzéshez kapcsolódó, 2018-ban készült videóhírlevél, melyben oktatók és résztvevők is megszólalnak, itt tekinthető meg:
https://www.youtube.com/watch?v=upfxDG6YcmA&list=PLdtjT-jXwNuqycbu_cCKfzcjC4O4e_O7L&index=10

A MOKK 2022-ben is szakmai továbbképzések sorát szervezi meg, tekintse meg 2022. évi képzési naptárunkat a teljes képzési kínálatért honlapunkon:
https://mokk.skanzen.hu/20211205kepzesi-naptar-tovabbkepzeseink-2022-ben