belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA 2022 – FELHÍVÁS

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület az évente adományozott Az Év Kiállítása díjjal a muzeális intézmények kiállításainak újszerűségét, a közönséggel való kapcsolatteremtő és kommunikációs képességét, tudományos felkészültségét és kreativitását jutalmazza. A Pulszky Társaság, mint a múzeumok fejlődését támogató civil szakmai szervezet célkitűzése, hogy az általa alapított díj a szakma által értékelt, magas presztízzsel járó elismerés legyen.

Célunk, hogy a díjjal elismerjük és kitüntessük a magas színvonalon megvalósított állandó vagy időszaki kiállításokat, 2022-ben a virtuális kiállításokat is. Szándékunk, hogy jó példákat mutassunk fel a hatékony, korszerű kiállítási kommunikációra, felhívjuk a figyelmet a legjobb megoldásokra, erősítsük a múzeumok közötti szakmai kapcsolatokat és együttműködéseket.


A három kategóriában kiosztott egy-egy díj és a különdíjak mellett a pályázat zsűrije dicsérő oklevelet is adományozhat a megadott szempontok némelyikének való megfelelés alapján.

A résztvevők köre

Az Év Kiállítása 2022 díjra a Magyarországon muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények, valamint határon túli, magyar vonatkozású gyűjteménnyel rendelkező múzeumok is nyújthatnak be pályázatot. Minden muzeális intézmény egy pályázattal jelentkezhet. Ha több tagintézménye van, több pályázatot is beadhat, de tagintézményenként csak egyet.


2022-ben olyan kiállítások pályázatát várjuk, amelyek
- állandó kiállítások, és 2021. július 1. és 2022. június 30. között nyíltak/nyílnak meg;
- időszaki kiállítások, és 2021. július 1. és 2022. június 30. között nyíltak/nyílnak meg, és nyitvatartásuk legalább négy hónapon keresztül tartott/tart.
- virtuális kiállítások, és 2021. július 1. után váltak nyilvánosan hozzáférhetővé.


Ennek megfelelően a díj nevében a díjátadás évszáma lesz (Az Év Kiállítása 2022). Arra törekszünk, hogy a pályázókból minél többet megismerhessen a közönség is.

2022. február 15-től folyamatosan közzétesszük a pályázók névsorát, majd a pályázati határidő lezárulása után az összes pályázóét. Elősegítjük és reméljük, hogy – a koronavírus-járvány helyzetét is figyelembe véve a jelölt kiállításokat sokan megnézhetik a pályázat benyújtásától számított időtartamban.

A Pulszky Társaság elsősorban olyan kiállításokat díjaz – akár saját kiállítást, akár saját anyaggal kiegészített vendégkiállítást, akár virtuális kiállítást –, amelyekben tükröződik az intézmény küldetése, szakmai stratégiája, az évi, vagy hosszabb ideje folyó gyűjtő-és kutató munkája, ugyanakkor a közönség igényeinek is megfelel. Fontos, hogy nem önmagában áll, hanem kiegészítik vagy csatlakoznak hozzá minél változatosabb események és kommunikációs eszközök (katalógustól, múzeumpedagógiai feladatlaptól a Facebook oldalig, blogig). A koronavírus-világjárvány idején nyilván érdemes a kiállítások online megjelentetését is mennél alaposabban és változatosabban megoldani és közreadni. A 2022-re szóló felhívás a bíráló bizottság javaslata alapján lehetőséget biztosít virtuális kiállításokra történő jelölésre és pályázat benyújtására is.

Az Év Kiállítása 2022 díjat az a muzeális intézmény kaphatja meg, amelyik az alábbi területek közül legalább ötben kiemelkedő eredményt ér el:
a) a kiállítási projekt újszerűsége, korszerűsége, jelen korunk eseményeire való reflektálása, relevanciája, példaszerű volta, töprengésre, a látottak továbbgondolására késztetés,
b) új, aktuális, vagy közérdeklődésre számot tartó tudományos eredmények bemutatása,
c) a kiállítás magas színvonalú kivitelezése, korszerű és a környezeti szempontokat is figyelembe vevő megoldásai, költséghatékonysága,
d) közösségek bevonása (a tervezéstől a megvalósításon át a működtetésig),
e) új infokommunikációs megoldások, azok kreatív használata,
f) látogatói csoportok szerinti rétegzettség (szakmai tartalmában, jelentésében, bemutatási eszközeiben, kiegészítő programjaiban stb.),
g) helyi vagy tágabb közönség számára való fizikai és intellektuális elérhetőség, speciális igényű csoportok fogadásának, hozzáférésének lehetőségei, új látogatói réteg(ek) megszólítása, elérése, a közönség visszajelzéseinek figyelése, fogadása,
h) érthetőség, közönségbarát feliratok, a célközönség igényeihez igazodó idegennyelvű feliratok, szövegek, azok tartalmi és formai minősége,
i) a kommunikációs eszközök alkalmazásának színvonala, hatékonysága (nyomtatott és elektronikus kiadványok, social media),
j) a kapcsolódó programok (pl. közoktatási, múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai, tudományos, művészeti, családi, közösségi programok) színvonala.

 

Jelölés / ajánlás és jelentkezés

Az Év Kiállítása 2022 elismerés benyújtására jelölés / ajánlás nyújtható be olyan szakemberek által, akik – szakterületük, szakáguk, régiójuk fejlődését ismerve – javaslatot tesznek arra, hogy a Pulszky Társaság mely intézményeket hívja meg Az Év Kiállítása 2022pályázatán való részvételre.

Jelölésre / ajánlásra jogosultak:
a) a Pulszky Társaság választmányának tagjai;
b) a Pulszky Társaság tiszteletbeli elnökei;
c) a díj átadását megelőző három évben díjazott (fődíjas) muzeális intézmények vezetői, a nyertes pályázatok kurátorai;
d) az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága, az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége által delegált 3-3, múzeumi területen dolgozó szakember;
e) a Pulszky Társaság által felkért 10 múzeumi, kulturális és tudományos területen dolgozó szakember;
f) Az Év Kiállítása pályázat korábbi bíráló bizottságának tagjai.


Jelölő személy a jelölése évében nem lehet a bíráló bizottság tagja.


A jelölés / ajánlás a javaslattételi lap kitöltésével, a jelölő személy nevének megadásával és beküldésével történik.

Jelölést muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező magyarországi muzeális intézmény, valamint határon túli magyar vonatkozású gyűjteménnyel rendelkező múzeum állandó, időszaki vagy virtuális kiállítására lehet befogadni.

Egy jelölő egy intézményre tehet javaslatot, amelyet a Pulszky Társaság felé, aláírt, beszkennelt formában kell benyújtani az azevkiallitasa@gmail.com címre.

A jelölés/ ajánlásbenyújtása a pályázati felhívás megjelenését követő naptól folyamatos, végső határideje 2022. július 10.

A beérkezett jelölésről / ajánlásról a Pulszky Társaság 5 munkanapon belül tájékoztatja az érintett múzeumot és felkéri az intézmény vezetőjét pályázat benyújtására Az Év kiállítása 2022 elismerésre. A pályázat benyújtására az intézménynek folyamatosan, a jelölés dátumát követő 30 napon belül, legkésőbb 2022. július 31-ig van lehetősége. A pályázat benyújtásáról a muzeális intézmény vezetője az intézmény munkatársainak bevonásával, fenntartója tájékoztatásával dönt.

A jelölés ténye és a pályázat benyújtása még nem jogosít Az Év Kiállítása 2022 Jelöltje cím használatára, a logó és a cím használatáról a Bíráló Bizottság dönt.

Az Év Kiállítása 2022 elismerés elnyerésére jelölési / ajánlási folyamat nélkül, az intézmény saját kezdeményezésére, jelentkezés alapján is benyújtható pályázat.

A jelölt / ajánlott és a jelentkezett intézmények ugyanazon pályázati feltételek szerinti, azonos tartalmi és formai kritériumok szerint nyújtják be pályázatukat, legkésőbb 2022. július 31-ig.

 

A részvétel módja

A jelölt, a jelölést / ajánlást elfogadó és a jelentkező intézmények által benyújtott pályázat kétfordulós. A pályázóknak a következő dokumentumokat kell az azevkiallitasa@gmail.com címre megküldeni:

a) kitöltött Jelentkezési lap, pályázati felhívás szempontjainak megfelelő sorrendben, kiemelve a legfontosabbnak ítélt eredményeket, (a Társaság honlapjáról letölthető)
b) a kiállítás forgatókönyve,
c) a kiállításról készített fotó-dokumentáció (10 fotó, legfeljebb 5 MB összterjedelemben),
d) 3–5 perc hosszúságú, a kiállítást bemutató videó (a szerző és cím megadásával, nyilatkozattal, hogy a felvételek az elismeréssel kapcsolatos felületeken nyilvánosságra hozhatóak), amelyet a kiállítási projekt bemutatásához használunk, virtuális kiállítás esetén a kiállítás rövid, elektronikus formátumú ajánlója,
e) a kiállításhoz kapcsolódó megvalósult rendezvények, oktatási programok bemutatása (legfeljebb 3000 karakter terjedelemben), fotómelléklettel (10 fotó, legfeljebb 5 MB összterjedelemben),
f) a kiállításról megjelent nyomtatott sajtó beszkennelt, digitalizált változatban, az elektronikus sajtóban, közösségi médiábana megjelenések elérési útja, a megjelenés dátumával (itt kritikák, értékelések, látogatói reflexiók adandók be, és nem saját ismertetések, legfeljebb 15 db),
g) mintegy 1500 karakter terjedelmű sajtóanyag a kiállításról (doc formátumban, ezt a közzétételkor a zsűri használja).
h) virtuális kiállítás esetén is: a kiállítás forgatókönyve/ kiállítási terve, elérési linkje, a kiállításról készített print-screen vagy egyéb dokumentáció, egyebekben azonos a többi benyújtandó dokumentációval.

 

A pályázat benyújtása

A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani, a Pulszky Társaság részére, az azevkiallitasa@gmail.com címre. A tárgyban kérjük feltüntetni: Az Év Kiállítása 2022.

A pályázat benyújtása a felhívás megjelenését követően folyamatos, végső határideje: 2022. július 31.

 

A bíráló bizottság

A bíráló bizottság kilenc tagból áll, tagjait a Pulszky Társaság elnöke kérte fel 2019-ben, és megbízatásuk négy évre szól.

A jelölés / ajánlás és a jelentkezés alapján beérkezett pályázatokat a bíráló bizottság összesíti, szükség esetén további adatokat és információkat kér be, a formai és tartalmi követelmények alapján dönt azok befogadásáról, majd rangsorolja a pályázatokat és dönt a második fordulóba került intézményekről. Az e körbe került pályázók névsorát – akik innentől használhatják Az Év Kiállítása 2022 Jelöltje megnevezést –a Pulszky Társaság honlapján nyilvánosságra hozza és az érintett intézményeket elektronikus úton tájékoztatja.

A bíráló bizottság tagjai törekszenek arra, hogy egyeztetett időpontban személyesen is meglátogassák és megismerjék kiállításaikat. A látogatásokról a bírálati kritériumok figyelembevételével írásbeli beszámolót készítenek.

A pályázatok, a helyszíni látogatások és írásbeli beszámolók alapján a bíráló bizottság 2022. szeptember 10-ig határoz a díj odaítéléséről.A bíráló bizottság a pályázatok alacsony száma esetén dönthet egy fordulós bírálatról is.

Kérjük, segítsék azzal is a bíráló bizottság munkáját, hogy a jelölést /ajánlást, valamint a pályázat benyújtását nem hagyják az utolsó pillanatokra, hanem a megnyitó után rövid időn belül, illetve a jelölésről /ajánlásról szóló értesítést követően megteszik.

A bíráló bizottság tagjai kiemelten fontosnak tartják, hogy a lehetőbb legtöbb kiállítást személyesen is megtekintsenek, s erre akkor van mód, ha az időszaki kiállítás pályázata a bezárását megelőzően legalább 60 nappal korábban beérkezik.

 

A díj

Az Év Kiállítása 2022 díj három kategóriában adható ki a kiállítások bekerülési költsége szerint:

a) 4 millió forint alatti bekerülési költségű állandó vagy időszaki kiállítások
b) 4 millió forint feletti bekerülési költségű állandó vagy időszaki kiállítások
c) virtuális kiállítások.

Mindhárom kategóriában legfeljebb egy fődíj adható ki. A díjjal emléktábla és oklevél, a jelölteknek elismerő oklevél jár, amit a 2022. évi Múzeumok Őszi Fesztiválja központi rendezvényén, ünnepi keretek között vesznek át, és ehhez társul médianyilvánosság is.

A díjat a Pulszky Társaság elnöke és a bíráló bizottság elnöke adják át. A Pulszky Társaság elnöksége dönthet további átadók felkéréséről.

Információ

További információ a Pulszky Társaság irodavezetőjétől kérhető az info@pulszky.hu, valamint az azevkiallitasa@gmail.com címen.

forrás: https://magyarmuzeumok.hu/cikk/az-ev-kiallitasa-2022-felhivas