belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Gratulálunk a díjazottaknak!

A Pulszky Társaság évente adja át a kiemelkedő szakmai életutat elismerő Pulszky Ferenc-díjat, valamint a jelentős eredményt felmutató, negyven évnél fiatalabb szakemberek számára a Pulszky Károly-díjat. Ugyanekkor veheti át az Éri István-díjat az a szakember, aki ki hosszabb távon kiemelkedő és hatásában jelentős tevékenységet folytat a társaság munkája terén, lényegesen hozzájárulva a magyar múzeumügy fejlesztéséhez is. Az idei kitüntetettek személyére 2022. május 30-án a Pulszky Társaság éves közgyűlésén derült fény.

 

Ezúton is gratulálunk E. Csorba Csillának, Kiss Imrének és Antal Józsefnek a rangos szakmai elismeréshez!

Gratulálunk a díjazottaknak!

fotó: magyarmuzeumok.hu

Éri István-díj: Kiss Imre, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum nyugalmazott főigazgatója

Kiss Imre régészet és arab szakon diplomázott, ösztöndíj jóvoltából Damaszkuszban tanult három éven keresztül, majd hazatérte után 1985-ben külkereskedelemmel kezdett foglalkozni. Multinacionális cégeknél szerzett tapasztalatával 2003-ban pályázott a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum élére. A közgyűjteményi szakma egyik első menedzser igazgatójaként sikeresen állította új pályára az országos gyűjtőkörű múzeumot, miközben kétszer levezényelte a múzeum költöztetését és az épületek átalakítását.

Munkatársaival az újszerű kulturális köztér ismérveinek megfelelően pozícionálták intézményüket. 2005-től elindították a KULTEA, 2020-tól a KULTEÁTRUM működtetését, ami példát mutatott a kulturális szolgáltatás fogalmának tágan vett értelmezésében. Utazó kiállításaik jól ismertek országhatáron innen és túl. Kiss Imre több mint 30 kiállítást jegyez kurátorként, a kapcsolódó kiadványok is több kiadást megért sikerkönyvekké váltak. Az intézmény sokoldalúságát, a digitalizálásban, az élő történelem műfajában, az ismeretátadás és közösségépítés terén elért eredményeit 2014-ben Az Év Múzeuma díjjal ismerte el a szakma.

Kiss Imre a magyar játékkultúra múzeumi területen történő ápolásában is jelentős erőfeszítéseket tesz és tett. Ennek szellemében törekszik a témával foglalkozók aktivitásának összefogására, és hosszabb távú célként egy budapesti intézmény létrehozására.

Társadalmi szerepvállalásában jelentős részt kap a Pulszky Társaságban végzett tevékenysége. 2011–2015 között alelnök volt, 2019 óta az ellenőrző bizottság elnökeként erősíti a vezetőség munkáját. Legnagyobb hatású kezdeményezése a Múzeumi Szakma Kocsmája, amely hosszú időn át informális kereteket adott a találkozásra, szakmai beszélgetésekre. Bábáskodott a FIAT megalakulásánál és szorgalmazta, majd tevőlegesen támogatta a Senior Tagozat megalakítását. Az általa vezetett intézmény számos alkalommal volt a Társaság rendezvényeinek helyszíne.  

Távollétében a díjat Török Róbert múzeumigazgató vette át, a fenti képen is ő szerepel. 

 

Pulszky Ferenc-díj: E. Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum tiszteletbeli főigazgatója

E. Csorba Csilla az ELTE BTK történelem–francia és művészettörténet szakjain diplomázott. 1975-től a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa, muzeológus, a Művészeti Tár főosztályvezetője. 1996–2005 között a PIM főigazgató-helyettese, 2005–2016 között főigazgatója; 2017-ben az Arany János-emlékév múzeumi kurátora.

Tudományos érdeklődésének előterében a 19–20. századi magyar képzőművészet és fotótörténet áll, számos könyvművészeti, kultusztörténeti és fotóikonográfiai tanulmány, forrásértékű fotóművészeti monográfia szerzője, nagyszabású kiállítások rendezője.

Vezetői működése alatt a Petőfi Irodalmi Múzeum elismert és kiváló múzeum lett. Széles látókörű, innovatív kezdeményezései a teljes magyar irodalom otthonává tették az intézményt. Nyitott, látogatóbarát kiállításai és rendezvényei széles közönséget vonzottak. Több más elismerés mellett az intézmény 2008-ban elnyerte Az Év Múzeuma címet, s 2015-ben a Prima Primissa díjat oktatás és köznevelés kategóriában.

E. Csorba Csilla számos hazai és nemzetközi szakmai szervezetben viselt – és tölt be jelenleg is – vezető tisztségeket. Az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia (Salzburg) tagja, vezetőségi tagja volt az ICOM Irodalmi és Zenei Múzeumokat tömörítő tagozatának (ICOM ICLM), a Magyar Fotótörténeti Társaság alapítója és jelenleg is elnöke; a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesületénekelső elnöke volt; a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Múzeumi és Közművelődési Tagozatának elnöke; Tagja a MúzeumCafé szerkesztőbizottságának, hosszú éveken át részt vett az ELTE történelem és muzeológia szakos képzésében.

1997-ben tagja lett a Pulszky Társaság vezetőségének, 2011–2019 között ügyvezető elnök volt Deme Péter oldalán. Jelentős szerepet vállalt a szervezet hatókörének kiterjesztésében, a szakmai közélet formálásában, a modernizációs törekvések támogatásában. Aktív résztvevője volt 2014-ben a múzeumi stratégia elkészítésének, és sokat tett a szakma, aminőségi múzeumi munka elismertségének növeléséért.

 

 

Pulszky Károly-díj: Antal József, természettudomány-kommunikációs szakember, matematikus,

a Magyar Múzeumok Online folyóirat szerkesztője

Antal József tanulmányait az ELTE TTK-n végezte, ahol matematikai elemző BSc és tudománykommunikáció mesterdiplomákat szerzett, és kémiai tárgyakat is tanult. Az ELTE TTK Természetrajzi Múzeumának Matematikai Gyűjteményében vett részt vezetési és szervezési feladatokban, Múzeumok Éjszakája és Kutatók Éjszakája rendezvények megvalósításában, egy természettudományos művészeti vándorkiállítás utaztatásában. 2017-ben az I. Művészetpedagógiai Konferencián a Matematikai Gyűjtemény programját koordinálta. 2018–19-ben az ELTE Múzeumpedagógiai szaktanácsadó szakirányú továbbképzésének hallgatója volt. 

2018 januárja óta segíti a Pulszky Társaság munkáját mint önkéntes, illetve kommunikációs munkatárs. 2019 januárjától a Múzeumandragógiai Tagozat tagozatvezető-helyettese, a nyíregyházi múzeumandragógiai konferencia óta a rendezvények egyik főszervezője. 

2020 év elejétől szerkeszti a Társaság internetes folyóiratát, a Magyar Múzeumok Online-t. Publikációi a természettudományos és műszaki muzeológia, valamint a múzeumi tudásátadás témaköreiben jelentek és jelennek meg a Neumann János Számítógéptudományi Társaság folyóiratában, a Ponticulus Hungaricusban és a Magyar Múzeumok Online magazinban.

Antal József személyes elkötelezettsége, a múzeumügy iránti szeretete, nagy munkabírása, segítőkész hozzáállása példaértékű mindannyiunk számára.

 

forrás: https://magyarmuzeumok.hu/cikk/atadtak-az-eri-es-a-pulszky-dijakat