belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum: Műhelytitkok - önmegvalósítás, alkotás, öröm

Programunkat a 4-6 éves korosztály számára dolgoztuk ki egy nevelési évre (60 órára) a tehetséggondozás, fejlesztés keretében. A projekt során elsődleges szándékunk volt a gyermekek önkifejező készségének a fejlesztése, a történelmi ismeretek átadása a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően, a gyermekek színérzékének a fejlesztése, önálló targykészítéssel a gyermekek kreativitásának a kialakítása a gyermekek egyéni ötleteinek a felhasználása a vizuális tevékenység során, az esztétikai érzék fejlesztése.

Változatos anyagok, eszközök, technikák alkalmazásával az egyéni kifejezésmódra nevelés, a hagyományos és a korszerű eljárások megismerésével a technikai fejlődés megláttatása. Munkaterveinket a testi-kinesztetikus, térbeli-vizuális, természeti, inter- és intaperszonális területre dolgoztuk ki. Ezekről a területekről válogattuk be a tehetségazonos óvodásokat. A bevont személyek kiválaszásánál az elsődleges szempont volt a kreativitás.

Céljaink eléréséhez egy anyagot választottunk, az agyagot. Ennek az anyagnak a felhasznáthatóságával (témakörökre lebontva) ismertettük meg a gyermekeket a projekt során. Egy-egy téma feldolgozása mindig valamilyen produktummal zárult, amely a gyermekek aktivitására épült. A program célkitűzése az átlag feletti képességek, vizuális-téri, szociális képességek fejlesztése, attitűd formálása volt. Céljaink eléréséhez változatos módszereket alkalmaztunk, úgy mint a kézműves foglalkozások, interaktív tárlatvezetések, mozgáskoordinációs készségfejlesztés, ismeretszerző túrák városon belül és kívül (kirándulások), interaktív foglalkozások, eszközös tánctanulás, de fejlesztettük digitáis kompetenciáikat is. Programunk megvalósítását az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőő, a Nemzeti Tehetségprogram támogatta.

A  Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége Múzeumpedagógiai különdíját kapja!

LAUDÁCIÓ

A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ intézményegysége, a Helytörténeti Múzeum kapta  2022-ban az MVMSZ múzeumpedagógiai nívódíját. 

Ebben a programban megvalósított múzeumpedagógiai munka újszerűsége abban rejlik, hogy az  országban nagyon kevés múzeumban foglalkoznak ilyen módon tehetséggondozással és fejlesztéssel.  Az újszerűségét még az is adta, hogy egy egész nevelési évet szántak a téma feldolgozására többféle  megközelítésből, maximálisan a gyermekek aktivitására építve. Az így kidolgozott program  középpontjában a tárgyalkotás áll. Egy-egy anyagot több megközelítésből lehet megközelíteni,  feldolgozni. Ami nagyon fontos és kiemelendő, hogy az egyes témakörök lezárásánál mindig  valamilyen produktum született. A kreatív munka fejleszti a gyermekek gondolkodását. A projekt elengedhetetlen eleme, hogy minél több művészeti irányból szerezzenek élményeket és ezzel együtt  ismereteket a gyermekek. Ezen célból a program ki lett egészítve táncok, motívumok tanulásával, így  az óvodások megismerhették a hagyományos eszközhasználattal kapcsolatos népszokásokat is. 

A kézműves foglalkozások, a közös kirándulások és a változatos módszerek segítségével a gyermekek  egymáshoz való viszonyulása megváltozott, kapcsolataik mélyültek, a csoportos munkák segítségével megtanultak együtt dolgozni és céljaikat közösen elérni. 

Kezdeményezőkészségükkel előremutató, újítóan korszerű múzeumi szemléletet valósítottak és  valósítanak meg. 

Csapláros Andrea, elnök, Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége