belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

 Iparművészeti szakmai gyakorlat a Szennai Skanzenben

Szennai Skanzen: Népi Múzsa

A Népi Múzsa programot a Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium oktatóival közösen dolgoztuk ki 10. évfolyamot befejezett művészeti oktatásban résztvevő diákok számára. Az alapfeladat az oktatók munkájának segítése volt a
pandémia után, amikor az online oktatás után szabadtérre válthattuk az tanulás helyszínét. Így egy olyan közeget tudtunk létrehozni, ami egyben megidézte a klasszikus művésztelepek és alkotótáborok hangulatát, másrészt ezt a közeget ismertette meg a diákokkal, és egy olyan inspiratív közegbe helyezte őket, ami ihletet adott, és kiváló múzsa volt az oktatás során.

A múzeum gyűjteménye nemcsak kulisszaként szolgált, hanem kiinduló pontként is az alkotáshoz. Minden nap más néprajzi témával ismerkedtek a diákok, a középpontban népi hiedelemvilág, Szenna református festett kazettás mennyezete, és a népi építészet állt. Közösen érvényesítettük a szakoktatás kívánalmait egy kötelező nyári szakmai gyakorlat kapcsán, a múzeum pedig olyan adaptálható tudással, ismerettel szolgált, ami mentén a diákok egyfajta kortárs nézőpontból értelmezhették újra a néprajzot. A program beépült az iskola éves tanmenetébe.

Múzeumpedagógiai Nívódíjban részesült!

LAUDÁCIÓ

A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum tagintézménye, a Szennai Skanzen a kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium 10. évfolyamos tanulóival és oktatóival közösen komplex szakmai gyakorlatot valósítottak meg. A Népi Múzsa – Iparművészeti szakmai gyakorlat a Szennai Skanzenben elnevezésű program egy nyári napközis tábor és egy nyári iskolai szakmai gyakorlat ötvözete, amelynek földrajzi keretét a múzeum teljes területe alkotja. A foglalkozás jó példája annak, hogy bizonyos típusú feladatokat nem lehet online formában megvalósítani, mert a szabadtéri gyakorlatok teljesen másként hatnak a diákokra. A hiedelemvilág körű felépített tanmenet ötletes választásnak bizonyult, a diákok konkrét példákon keresztül ismerkedhetnek meg a tárgyakkal és a hiedelemtörténetekkel. Kiemelendő a művésztanárok intenzív bevonása, segítségükkel egy olyan inspiratív légkört tudtak megteremteni, amely lehetővé tette a szabad és elmélyült alkotást. A világos szerkezetnek köszönhetően a program máshol is könnyedén adaptálható, de ehhez szükség van mind a két fél nyitottságára, és a nem szokványost előtérbe helyező gondolkodására.

A népi hiedelemvilágra alapuló alkotó közeg létrehozása, a klasszikus művésztelepek, szakmai műhelyek hangulatának megteremtése, megismertetése fontos feladat. A program kialakítása és megvalósítása során a múzeumpedagógus és a pedagógus teljes mértékben együtt tudtak működni. A feladatok széles spektruma, a program más intézmények számára adaptálhatósága méltó az elismerésre.

Dr. Szende László, főosztályvezető, Kulturális és Innovációs Minisztérium, Múzeumi Főosztály