belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Az online esemény itt nézhető vissza.

Nemzetközi kezdeményezésekről a Látogatók a 21. század múzeumában – Digitális lehetőségek és kihívások című online workshopon

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) és az EPALE Nemzeti Támogató Szolgálat által szervezett Látogatók a 21. század múzeumában – Digitális lehetőségek és kihívások című online workshop célja az volt, hogy a világjárvány idején született jó gyakorlatokból kiindulva a muzeális intézmények segítséget kapjanak az energiaválság miatti kihívásokkal való szembenézésre.

A 2022. október 20-án megrendezett webes program első előadója: Vedovatti Anildo, az NSZFH – EPALE Nemzeti Támogató Szolgálat projekt koordinátora a Kultúra és kreativitás az EPALE 2022. évi európai Közösségi Konferenciáján című előadásában három nemzetközi kezdeményezést ismertetett. A kreativitásra és a közösségi szemlélet erősítésére építő projektek követendő példák, jó gyakorlatok lehetnek a hazai múzeumok számára, így a MOKK készített egy magyar nyelvű összefoglalót az érdeklődő szakemberek számára.

A kulturális és természeti örökség – Európai erősség és kincs The Chest Gazette című projekt egyik eredménye egy kiadvány, amely a kezdeményezésben résztvevők által igazán kedvelt örökségi helyszíneket mutatta be egy-egy fényképekkel illusztrált oldalon. Az almanach lehetővé tette, hogy az érdeklődők a világjárvány miatti utazási korlátozások ellenére is megismerjék a különböző országok kulturális és természeti örökségét.

A Kreativitás és innováció – A NOVA projekt célja a kulturális és kreatív ágazatok rezilienciájának fokozása egy online képzés segítségével, amely résztvevői a szóban forgó szférák sikeres innovátoraivá válhatnak.

A Polgári örökségünk – A civil cselekvő szerepvállalás és elköteleződés című szekcióban Vedovatti Anildo hét kisfilmet ajánlott az érdeklődők figyelmébe, amelyek a helyi közösségek aktivitására épülő projekteket mutatnak be.

A három kezdeményezés részletesebb bemutatása alább olvasható.

 

1.) A kulturális és természeti örökség  Európai erősség és kincs

CHEST: Cultural and Nature Heritage is European Strength and Treasure

The Chest Gazette

 Nemzetközi kezdeményezésekről a Látogatók a 21. század múzeumában – Digitális lehetőségek és kihívások című online workshopon

 

"CHESTers" Almanac

Book of Cultural and Nature Heritage

Blog 16 October 2022

Hakki Bilgen

 

„CHESTers” Almanach

Kulturális és természeti örökség könyve

A projektet négy szervezet (az Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku, Lengyelország; a Global Development Association, Törökország; a Vilniaus Gabrieles Petkevicaites-Bites suaugusiuju mokymo centras, Litvánia és a Santa Casa da Misericórdia de Rio Maior, Portugália) stratégiai partnersége és együttműködése készítette elő és valósította meg. A “Cultural and Nature Heritage is European Strength and Treasure” (CHEST) Erasmus+ Projekt projektindító megbeszélésére 2019. októberében Białystokban került sor.

Az elsődleges cél a kulturális örökség felnőttképzési szempontú tanulmányozása és a történelem kutatása volt, de a lelkesedéssel meghozott döntések megvalósulását a világjárvány kitörése megakasztotta. A krízishelyzetben az emberi méltóság megőrzése, valamint a lelkiség és a szellemiség erőinek egyesítése eredményeként sikerült legyőzni a félelmet.

A kényszerű korlátozások miatt az érintettek nem tudták folytatni a projekttevékenységeket. Az otthoni bezártság idején született meg a gondolat, hogy ideje lenne kicsit jobban elmélyedni a kulturális örökség témában. Megfogalmazódott az igény egy hírlap létrehozására is. Nem volt lehetőség külföldi utazásokra, nemzetközi oktatási projekt találkozókon való részvételre, így a tagok elhatározták, hogy mindenki a saját környezetében található kulturális örökség felfedezésére fordítja a rendelkezésre álló idejét. A helyi értékek felkutatásának eredményeit képes történet formájában osztották meg egymással a résztvevők. A közlöny 2022 nyarán 82 számot ért el, hiszen a partnerországbéli barátok közül egyre többen kedvet kaptak ahhoz, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

A lapszámokban bemutatott kulturális és természeti vagy tárgyi és szellemi örökségek 16 fő téma köré való csoportosítása annak érdekében történt, hogy az olvasók számára egyszerűbb legyen a tájékozódás.

Közel 30 riporter és közreműködő tette közzé kutatási eredményeit, előtérbe helyezve az emberek által prioritást élvező kulturális örökségi helyszíneket és témákat. Egy rendkívül törékeny és tragikus időben az volt a riporterek vágya, hogy a nem látható tudást a legpontosabb és legkézzelfoghatóbb formába öntsék.

A szerzők fő célja az volt, hogy kíváncsivá tegyék az embereket, gondolkodásra késztessék őket, továbbá tükröt kívántak tartani számukra a társadalmat érintő ügyekben. A riporterek közvetlen és kendőzetlen módon mesélték el az olvasóknak az örökségekhez fűződő történeteket. A múlt és jelen értékeinek közvetítése büszkeséggel töltötte el mindazokat, akik a lapszámokban közreadták tudásukat. Hakki Bilgen szerint fontos az, hogy a lelkesedéssel létrehozott írások érdeklődést, szeretetet generáljanak az olvasókban, így erősítve a határokon átívelő összetartozást.

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/chesters-almanac

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku

 

2.) Kreativitás és innováció  A NOVA projekt 

Nemzetközi kezdeményezésekről a Látogatók a 21. század múzeumában – Digitális lehetőségek és kihívások című online workshopon 

Flipped Studio: Successful Innovator

A kulturális és kreatív ágazatok (CCS) az EU-ban gyártott összes termék és szolgáltatás körülbelül 3,5%-át képviselték, és a világjárvány előtt az európai munkaerő 3%-át foglalkoztatták.

A kulturális és kreatív ágazatok azonban jelenleg a krízis által legsúlyosabban érintettek közé tartoznak. Az Eurostat előzetes becslései szerint a Covid19 válság körülbelül 7,3 millió kulturális és kreatív munkahelyet érinthet az EU-ban. A krízishelyzet próbára teszi az EU polgárainak azon képességét, hogy szokatlan és innovatív módon gondolkodjanak és cselekedjenek annak érdekében, hogy reagálni tudjanak ezekre a példátlan körülményekre. Éppen ezért ösztönözni kell az európai tudatosságot a Covid19 során a kulturális és kreatív szektorokban alkalmazott innovatív megoldásokkal kapcsolatban, valamint képessé kell tenni az embereket, hogy sikeres újítók legyenek az említett ágazatokban, és ez a projekt fő célja.

A projektpartnerség öt fontos (három alapvető és két specifikus) kompetencia fejlesztésére összpontosít, amelyek a résztvevőknek a kulturális és kreatív ágazatokban való innovatív gondolkodási és cselekvési képességének fejlesztéséhez szükségesek.

A kulcskompetenciák európai referenciakeretével összhangban az alapvető kompetenciák a következők:

 • kultúratudatosság és kultúrakifejezés,
 • vállalkozói szellem,
 • digitális kompetenciák.

A speciális kompetenciák:

 • a kulturális és kreatív ágazatok innovációinak fő komponenseinek megértése,
 • innovatív ötletek megvalósítása a kulturális és kreatív ágaztokban.

A flipped studio „Sikeres innovátor” fejlesztés célja, hogy felhívja a tanulók figyelmét a Covid19 idején a kulturális és kreatív ágazatokban alkalmazott innovációs megoldásokra, elmélyítse az öt kompetenciával kapcsolatos ismereteket és a velük koherens készségeket. Projektcél továbbá az is, hogy a résztvevők sikeres innovátorokká váljanak és munkavállalóként, önálló vállalkozóként vagy önkéntesként erősítsék a kulturális és kreatív ágazatokat. Így a kezdeményezés hozzájárul az említett ágazatok ellenálló képességének helyreállításához.

A projekt célcsoportjai:

 • Felnőtt tanulók, akik hajlandóak fejleszteni innovációs érzéküket, hogy elhelyezkedhessenek, önálló vállalkozókká váljanak vagy önkéntesek legyenek a kulturális és kreatív ágazatokban.
 • Azok a felnőttoktatók, akik eredményesen tudják vezetni a flipped studio „Sikeres újító” képzését.

Célkitűzések:

 • Készségfejlesztési lehetőségek biztosítása a flipped studio „Sikeres újító” platformon keresztül, hogy a kulturális és kreatív ágazatokban erősödjenek a kreativitást és innovációt szolgáló készségek és kompetenciák.
 • A felnőtt tanulók felvértezése a kulturális és kreatív ágazatok innovatív megoldásaival a Covid19 idején.
 • Feltárni a kritikus kontextusban rejlő lehetőségeket, és hozzájárulni a kulturális és kreatív szektorok ellenálló képességéhez.
 • Egy értékelő eszköz kifejlesztése a felnőtt tanulók fejlődésének nyomon követésére, hogy a kulturális és kreatív ágazatok sikeres innovátoraivá váljanak.
 • A felnőttoktatók támogatása a flipped studio „Sikeres újító” hatékony működtetésében.

Eredmények:

A felnőtt tanulók számára:

 • Innovatív megoldások a kulturális és kreatív ágazatokban a világjárvány idején.
 • Flipped studio „Sikeres újító”.
 • Értékelő eszköz az innovátorok kompetenciáinak elismerésére a kulturális és kreatív ágazatokban.

A felnőttképzők számára:

 • E-Toolkit felnőttoktatóknak: Modern flipped studio „Sikeres újító a kulturális és kreatív ágazatokban”.

A flipped studio „Sikeres újító” képzési folyamatának módszertana a fordított képzésen és a pandémiás helyzethez igazodó fordított tanuláson alapul. Nano Open Online Courses (nano nyílt online kurzusok) használatával lehetővé válik az online önképzés megszervezése fordított osztálytermi módszertan segítségével. Az innovációs érzés fejlesztéséhez azonban szükségesek a csoporton belüli megbeszélések, reflexiók. Ezt a felnőttoktatók által vezetett workshopok biztosítják, amelyek forgatókönyveit online környezetben, például ZOOM tantermekben való megvalósítás lehetőségével dolgozzák ki.

Az új készségfejlesztési útnak a részvételi megközelítésre gyakorolt pozitív hatása várható, mivel növeli a tanulók bevonását a kulturális és kreatív ágazatok innovációival kapcsolatos képzésében. A projekt hozzájárul az európai felnőttoktatási előirányzatban meghatározott referenciaérték eléréséhez, tehát ahhoz, hogy a tanulók 15%-a vegyen részt az egész életen át tartó tanulásban.

A hatás az innovátorok kulturális és kreatív ágazatokhoz köthető kompetenciáinak és készségeinek fejlődésére a következők szerint várható: a tanulók 85%-a képzés befejezése után legalább 40%-kal növeli kompetenciáit, és ennek a hatásnak a mértékét az értékelő eszköz biztosítja. A tanulók legalább 60%-a képes innovatív tevékenységeket elindítani és ezt a „Mit jelent számomra az innováció a kulturális és kreatív ágazatokban” gondolattérkép segítségével kifejezni. A hatás a társadalmi befogadást célzó tevékenységekre irányul a kreativitás és a művészetek által, a résztvevők a kulturális és kreatív ágazatok aktív szereplőivé válnak munkavállalókként, egyéni vállalkozókként vagy önkéntesekként. A projekt hozzájárul a szóban forgó célcsoport jobb munkaerő-piaci és társadalmi integrációjához, valamint az ET 2020-as referenciaértékének eléréséhez, a foglalkoztatási ráta 75%-os növeléséhez.

Projektkoordinátor:

Social Innovation Fund – SIF, Litvánia

Projektpartnerek:

 • Birštono kultūros centras – BKC, Litvánia
 • Center for Social Innovation – CSI, Ciprus
 • CESIE, Italy
 • Know and Can Association – K&C, Bulgária
 • Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente – CPIP, Románia

About the project – NOVA project website (lpf.lt)

 

3.) Polgári örökségünk  A civil cselekvő szerepvállalás és elköteleződés

Our Civic Heritage

 

Nemzetközi kezdeményezésekről a Látogatók a 21. század múzeumában – Digitális lehetőségek és kihívások című online workshopon 

Civic Heritage Digital Stories – Civic heritage (civic-heritage.eu)

A filmek a Polgári Örökségünk projekt keretében készültek, az Európai Unió társfinanszírozásával.

Smashing Times International Centre for the Arts and Equality

A remény, a bátorság és a reziliencia hangjai
2020. október 15. péntek – 25. vasárnap
A művészetek és az emberi jogok 10 napja online

A 2020-as Dublini Művészeti és Emberi Jogi Fesztivál a Smashing Times, a Front Line Defenders, az Amnesty International, a Fighting Words, az Irish Council for Civil Liberties (ICCL), a National Women’s Council of Ireland (NWCI) és a Trócaire együttműködése révén valósult meg. (A kreatív partnerek közé tartoztak: John Scott Dance, Poetry Ireland, dlr Mill Theatre, Dundrum, TheatreMaker.ie, Company SJ és Trinity College Dublin.) A fesztivál célja az volt, hogy bemutassa és kihangsúlyozza az emberi jogi jogvédők múltban és a jelenben végzett rendkívüli munkáját Írországban és világszerte. A rendezvény rávilágított a művészeteknek és a művészeknek az emberi jogok előmozdításában betöltött jelentős szerepére is.

A 2020-as fesztivál az internetre költözött, ahol az emberi jogokhoz köthető ünneplésre, emlékezésre, felfedezésre, provokációra és népszerűsítésre nyílt lehetőség az érdeklődők számára. Művészek, aktivisták, állampolgárok, családok, közösségek és mindazok csatlakozhattak a rendezvényhez, akik a művészetek erejével szerették volna éljenezni és előremozdítani az emberi jogokat és minden ember egyenlőségét.

A 2020-as évben megrendezett fesztivál témája a remény, a bátorság és a rugalmas ellenálló képesség hangjai, amelyek az emberi jogokat dicsőítik és összekapcsolják a művészetet a civil társadalommal, az aktív állampolgársággal és a politikával. Interdiszciplináris előadások, filmvetítések, dokumentumfilmek, színház, zene, tánc, vizuális alkotások sorozata, valamint digitális művészet, költészet, irodalom, történelmi emlékezet, viták és művészeti alapú műhelyek, ír és nemzetközi művészek és vendég előadók ünnepelték és hirdették minden ember méltóságát és tiszteletben tartását.

A fesztivál művészeti kurátora Mary Moynihan, a Smashing Times művészeti igazgatója, az emberi jogi kurátora pedig Tara Madden, a Front Line Defenders munkatársa volt. A rendezvény tíz napon keresztül a legjobb előadásokat, lendületes táncjátékokat, élőzenét, vizuális művészeti kiállításokat és családi szórakozást kínáló műalkotások egyvelegét tárta a közönség elé, melyeket gondolatébresztő viták kísértek.

A kultúra, a művészetek és az egyenlőség egyedülálló és lendületes fesztiválja keretében minden korosztály számára számtalan előadás, zene és dalszerzéssel foglalkozó workshop állt rendelkezésre. A fesztivál egy együttműködési partnerség kertében valósult meg, világszínvonalú programokat és új, változatos művészeket és fellépőket mutatott be, olyan módon, hogy a kínálatban mindenki találhatott kedvére valót.

Dublin Arts and Human Rights Festival – Smashing Times

 

Márton Áron Múzeum, Csíkszentdomokos, Románia

A rövid videóban a Márton Áron Múzeum alapítója és egyik önkéntese beszél a legendás hírű római katolikus püspöknek emléket állító intézmény működéséről. A 20. századi Erdély egyik kiemelkedő közéleti személyisége a 19. század legvégén született, 1939-ben lett püspök, nevét 1990-ig nem lehetett szinte említeni sem, mivel a kommunista rezsim egyik legnagyobb ellenségeként tartották őt számon. A rendszerváltás után az emberek példaképként kezdtek tekinteni Márton Áronra, akinek az életútját bemutató kiállítás átfogó képet ad Erdély 20. századi történetéről is

A kisméretű, közösségi múzeum a kiállítással kettős küldetést teljesít: egyrészt közvetíti az emberek felé a gyulafehérvári püspök tanításait a toleranciáról, a szeretetről és a békéről, másrészt történelmi ismereteket is átad. A múzeum elsősorban a fiatalokat szeretné megszólítani, mivel az idősebbeknek még vannak Márton Áronhoz köthető emlékei. Az intézmény állandó kiállítása főleg a távolabbról érkező látogatókat célozza meg, de a Márton Áron Zarándokközpont kifejezetten a helyi közösségi programok számára lett létrehozva.

A muzeális intézmény a helyi közösség tagjainak aktív bevonásával alakítja saját működését, igy az élethosszig tartó tanulás és a közösségépítés nagyszerű színtere. A múzeumot létrehozó és működtető szervezet teljes mértékben önkéntes. Az intézményalapító szerint igen fontos felhívni a fiatalok figyelmét az önkéntesség egyénre és a közösségre vonatkozó pozitív hatásaira. Reméli, hogy a projekt eredményeként az emberek megtanulnak bízni önmagukban, továbbá az egymással való versengés helyett sokkal inkább egymás támogatását választják.

Márton Áron Museum in Transylvania - YouTube

 

Let’s Move Together, Rotterdam, Hollandia

A Let’s Move Together a holland Arthyra de Clerck kezdeményezése, hogy a résztvevők mentális és fizikai egészségi állapota javuljon az aktív életmód hatására.

A hipnoterapeuta szerint abban az esetben, ha az emberek többet mozognának, akkor máshogy éreznék magukat és ez a jobblét a fizikai állapotukon is tükröződne. Arthyra négy évvel ezelőtt határozta el, hogy megpróbálja a szomszédokat rávenni arra, hogy tartsanak vele egy-egy séta erejéig. A szerdánkénti séták alkalmával a jelenlévők életkoruknak megfelelő tornagyakorlatokat végeznek, amelyeket nagyon élveznek.

A program első fél órája alatt szemetet is gyűjtenek, amely másféle mozdulatokkal bővíti a mozgásformát. A kezdeti harminc perc után a máskorlátozott résztvevők a Neighbourhood Houseba mennek. Hozzájuk a többiek egy tempós séta után csatlakoznak egy kávéra. A néhány évvel ezelőtt indított kezdeményezéshez pár hét alatt 15–20 fő csatlakozott.

Arthyra a közös séta emberekre gyakorolt hatását rendkívülinek tartja, hiszen a szabadban eltöltött mozgás eredményeként kitágul számukra a világ. A különféle betegségekkel küzdő, szenvedő emberek gyakran elszigetelődnek, így az egészségügyi problémáik még súlyosabbá válnak. Az ötletgazda életmódbeli tanácsokkal is segíti az érdeklődőket, véleménye szerint a rendszeres mozgás mellett fontos az egészséges táplálkozás és a pozitív gondolkodás is.

Arthyra úgy véli, hogy a hasonló kezdeményezések sikerességének az alapja a szenvedélyesség. Ha jól érzi az ember magát a saját bőrében, akkor titkát szeretné megosztani másokkal is. A tudás akkor válik igazán erőteljessé, hatásossá, ha az ember továbbadja azt másoknak.

A Neighbourhood House több funkciót is betölt. A séta, jóga mellett workshopok helyszíne is, ahol moodboardokat készítenek a résztvevők. A foglalkozások segítenek a fókusz megtalálásában, ami elengedhetetlen az egészséges életmódhoz. Arthyra szeret új útvonalat kitalálni, és a séta mindig kardio edzéssel zárul, ami kitágítja a szívet, hogy azt eláraszthassa a boldogság.

Let's Move Together - YouTube

 

A Thousand Gardens, Rotterdam, Hollandia

Ellen van Bodegon, Noordereiland lakosa ismerteti az 1000 kert kialakítását megcélzó projektet, amelyet a világjárvány alatt indítottak el Rotterdamban. A kezdeményezés ötletgazdája a Groenemorgen kreatív ügynökség, anyagi támogatója a helyi önkormányzat. Ellen szerint a homlokzati kertek kialakítása olyan emberek között is kapcsolatot teremt, akik egyébként nem beszélnének egymással. A koronavírusnak ebben a tekintetben pozitív hatása is volt, hiszen az emberek otthon dolgoztak, és gyakrabban találkozhattak egymással.

A kertek nagyon változatosak, mindenki teljesen egyéni módon kombinálja a különböző virágokat- és növényeket. Előfordul, hogy a növények kicserélődnek a kertek között, hogy még jobban fejlődjenek. A kertek jó vízelvezetést biztosítanak, segítenek a hőség leküzdésében, továbbá biztosítják a lakosok közötti folyamatos kapcsolattartást.

Alapvetően mindenki felelős a saját kertje öntözéséért, de ha valaki elutazik, akkor a többiek biztosítják a kert gondozását. A növények több vizet igényelnek, igazi kihívás a megfelelő vízmennyiséget biztosító öntözési módszer kitalálása. Felmerült annak a lehetősége is, hogy közvetlenül a Meuse-folyóból nyernék a szükséges vízmennyiséget. A folyó szigetén élők számára az lenne a legideálisabb, ha tisztított folyóvízzel öntözhetnének.

A Neighbours’ applikáció segítségével megoszthatók a hétköznapi élethez köthető különböző tartalmak, továbbá mozgósíthatók a helyi lakosok, ha segítségre van szükség egy-egy új kert kialakítása során. Cél az, hogy a 120 lakásban élőkből minél többen csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Szeptember 25-e a szomszédok napja Rotterdamban, az esemény lehetőséget ad a közös gondolkodásra az egész szomszédságot érintő problémák megoldásával kapcsolatban.

A szigeten és tágabb környezetében is egyre népszerűbb a kezdeményezés. A projekt hírét hallva távolabbról érkezők is kedvet kapnak ahhoz, hogy homlokzat kertekkel gazdagítsák környezetüket.

1000 Gardens - YouTube

 

Suvignano – Hazatérő örökségünk

A videóban Serenella Pallecchi, az Arci Siena tartományi elnöke és Gabriele Berni, Monteroni d’Arbia (Siena) polgármestere ismertetik a Suvignano – Hazatérő örökségünk projekt hátterét és eredményességét.

A Toszkána szívében található Suvignano egy 713 hektáros birtok, amelyet a Cosa Nostrától elkoboztak és köztulajdonba vettek. Suvignano mára a demokrácia szimbólumává vált. A birtok 1983-ig az olasz maffiához köthető Vincenzo Piazza tulajdonában volt, amikor az ikonikus bíró, Giovanni Falcone kezdeményezte a Società Agricola Suvignano S.r.l. cég felszámolását. 2007-ben a birtok az olasz kormány tulajdonába került, majd 2018-ban Toszkána Régiónak adták. Ma Suvignano egy mezőgazdasági birtok, ahol különböző gazdálkodási tevékenységeket folytatnak annak érdekében, hogy a terület agro- és biodiverzitását megőrizzék.

A birtok helyet ad a „Campi della Legalità” elnevezésű kezdeményezésnek is, amely lényege, hogy az ország minden részéről érkező fiatal önkéntesek rendszeres időközönként a törvényesség erősítéséhez köthető munka-, képzési- és tanulmányi tevékenységeket folytatnak. Az érdeklődők a www.campidellalegalita.net weboldalon jelentkezhetnek a 8-10 napos programra. A fiatalok reggelente a birtokon dolgozók munkáját segítik kisebb karbantartási és mezőgazdasági feladatok elvégzésével. Délután tárlatvezetések, találkozók, színházi- és webrádió workshopok kerülnek megrendezésre. Az elkobzott vagyon tematika mélyreható tanulmányozásának fő célja a maffiaellenesség fokozása.

Gabriele Berni, Monteroni d’Arbia (Siena) polgármestere szerint a birtok mára a mezőgazdasági turizmusnak, a fiatalok nyári táboroztatásának, a képzési rendezvényeknek és a tudásátadásnak az emblematikus helyszíne. Neve elválaszthatatlanul összekapcsolódik az intézményeknek a szervezett bűnözéssel szembeni önérvényesítésével is. Suvignano világszerte ismert, mivel a Via Francigena keresztezi, így különböző származású és kultúrájú emberek kelnek át területén. Suvignano példa arra, hogy az intézmények a saját polgáraikkal együtt képesek legyőzni a szervezett bűnözést. Berni vélekedése alapján a szabályok tiszteletben tartására és a törvényességre alapozó módszerekkel a maffiózókat túl lehet szárnyalni mind vagyon-, mind tudásfelhalmozás tekintetében.

Az alkotmány tiszteletben tartása határozza meg Suvignano napi működését. A birtok egy nyitott, befogadó hely, ahol a demokráciát az aktív polgári részvétel biztosítja. A polgármester szerint mindenki felelősséget vállalt azért, hogy Suvignano példaként szolgáljon egy olyan társadalom létrehozására, amely jobb a korábbihoz képest.

SUVIGNANO - OUR HOMECOMING HERITAGE - YouTube

 

Las Fallas de Valencia – Between Tradition and Emotion

A Las Fallas of Valencia egy évente megrendezésre kerülő fesztivál, amelyet az emberiség szellemi örökségének nyilvánítottak, olyan ünnepség, amely egyesíti a hagyományokat, a szatírát, a művészetet és mindenekelőtt a közösségi részvételt és odaadást.

A Las Fallas fesztivál a valenciai emberek sajátosságainak (egyéni jellemének és létmódjának) a kifejeződése. A valenciai narrátor szerint, akinek egész élete elválaszthatatlan a Las Fallas fesztiváltól, a kívülállók nem értik az esemény lényegét. A nagyméretű, fából és papírból készített figurák (las fallas) elégetésével az év megtisztul minden rosszól, hogy egy új, jobb és szebb jövő vehesse kezdetét. A karnevál lényege a szatíra és a szórakoztatás. A résztvevők mindenen nevetnek, magukon, a politikusaikon, az embereken. A fesztivál során létrehozott műalkotások tiszavirág életűek, nem olyan típusú munkák, amelyeknek hagyományosan egy-egy múzeum ad helyet.

Az elbeszélő szerint a valenciai gyermekeket nagyon korán megtanították és ma is megtanítják arra, hogyan kell bánni a petárdával és a puskaporral. 2-3 éves gyermekek dobálnak petárdákat úgy, hogy nem történik semmi baj még akkor sem, ha a szerkezet a kezükben robban fel. A 10 évesek már igen nagy petárdákat dobálnak. A távolabbi városokból, külföldi országokból érkezők nem értik, hogy mi történik. Egyesek a látottaktól felbátorodva még nagyobb petárdákkal szeretnének próbálkozni. A megszólaló véleménye szerint ez nagyon rossz ötlet, hiszen a helyes petárdahasználatot kicsi kortól kezdve kell elsajátítani. A narrátor úgy gondolja, hogy a legszebb a puskaporban az a pillanat, amikor hirtelen megcsap a már régóta nem érzett lenyűgöző illat.

A Las Fallas fesztiválok világhíresek, a valenciaiak számára rendkívül fontos az, hogy továbbra is megrendezésre kerüljenek. A vacsorára a fallera mayor invitálja a résztvevőket. Minden évben másvalakit választanak erre a jelentős szerepre. A fesztiválon közreműködők kissé izgatottak, de nagyon boldogok, hogy részesei lehetnek egy ilyen különleges eseménynek.

Civic Heritage Digital Stories – Civic heritage (civic-heritage.eu)

 

Our Future is in Our Hands – Fridays for Future

A Fridays For Future egy globális klímasztrájk mozgalom, amely 2018 augusztusában indult, az akkor 15 éves Greta Thunberg vezetésével. A film a spanyolországi Valenciában található „Juventud Por El Clima” történetét meséli el.

Alba Pla, a Fridays for Future mozgalom tagja beszámolója alapján a kezdeményezés március 15-én indult Valenciában és Alicantéban, amikor az emberek globális szintű demonstrációba kezdtek. A Fridays for Future létrejötte Grétának köszönhető, aki mozgósítani kezdett Svédországban. A lehetséges klímakataszrófával számoló új generáció számára elsőrendű, hogy a tudósok szócsövei legyenek, nyomást gyakoroljanak a politikusokra és mozgósítsák az embereket. Az utolsó sztrájkot október 22-én tartották 14 000 résztvevővel, ez volt a világjárvány utáni legnagyobb tüntetés.

Folyamatos a más mozgalmakkal való együttműködés. Például a Greenpeace-szel közösen táborok és nagyszabású akciók valósulnak meg. Az Extinction Rebellionnel szintén élénk a kapcsolat, az Amics de la Terrával egy hete egy ökofeminista worshopot szerveztek, a Comissio Ciutat Porttal számos akciót hajtanak végre, a Per l’Hortával úgyszintén szoros a kapcsolat, a civilszervezet jelentős szerepet tölt be a valenciai gyümölcsös megőrzésében. Fontos, hogy Valenciában működjön a társadalmi mozgalmak és környezetvédők egymást támogató rendszere.

A klímamozgalom hatásának köszönhetően sok szó esett az éghajlatváltozásról, a vállalatok és a politikai pártok zöldnek szeretnének tűnni a közvélemény szemében, a választási kampányok alkalmával a klímasemlegesség központi témává vált. A mostani kormány igyekszik gyalogossá tenni az utcákat, meghosszabbítja a kerékpársávot és intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a tengerszint emelkedése ne legyen hatással a környezetre.

A tettekből ugyanakkor sohasem elég, főleg, hogy még mindig érezhető a félelem, hogy egy-egy intézkedés túl sok állami beruházásba fog kerülni, vagy a lakosság ellenzi majd. Radikálisan kellene cselekedni, mert a jövő radikális változásokat tartogat. Alba szerint nemcsak a fiataloknak kell felelősségteljesen viselkedniük, hanem a társadalom egészének változtatnia kell ahhoz, hogy a jövő kevésbé legyen sötét.

Our future is in our hands - Fridays For Future (2022) - YouTube

 

Kapcsolódó cikkek
A Látogatók a 21. század múzeumában – Digitális lehetőségek és kihívások című online workshop részletes programja

Nyitólap

 

 

HKSZCSPSZV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

SZEPTEMBER

25

HÉTFŐ

eseménynaptár


  SZEP 25
  hétfő
 
21. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó
  SZEP 28
  csütörtök
 
KULTÚRPALETTA Múzeumi Börze Sopronban
  SZEP 29
  péntek
 
Konferencia Marosvásárhelyen: MÚZEUMI ÖRÖKSÉG ÉS MÚZEUMI KOMMUNIKÁCIÓ
  OKT 12
  csütörtök
 
Megyei szakmai nap Dunaújvároson
legfrissebb híreink


2023. 09. 08.
Arany Süni Vándordíj
2023. 09. 05.
Kurta Mihály: Múzeumandragógia reziliencia – Szakandragógia-történeti visszatekintés
2023. 08. 17.
Most mutasd meg!
Skanzen hírek


2023. 09. 11.
Hagyományaink vendégségben
2023. 08. 23.
Szentendrei Nyitott Templomok Hétvégéje a Skanzenben