belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Jógyakorlatok hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásához

Játszd el magad! Drámapedagógia a múzeumban – A Janus Pannonius Múzeum mintaprojektje

Staféta füzetek 3.

A projekt a hátrányos helyzetű, SNI-s tanulók fejlesztésére irányul drámapedagógia, konstruktív pedagógia, reflektív tanulás módszereivel. Ezek alig vannak jelen a pedagógusképzésben, ezért különösen ajánlott a sikeresen megvalósított program tapasztalatainak a megismerése. A színházi nevelési módszereket múzeumi környezetre adaptáló projekt nemcsak a pedagógusok részére hasznos, de lehetőséget teremtett a felsőoktatásban részt vevő hon- és népismeret szakos tanárjelölt hallgatóknak is az egyetemen megszerzett elméleti tudásuk gyakorlati alkalmazására, újszerű pedagógiai módszerek megismerésére. A projekt célja volt olyan élmények nyújtása, amelyek tanulságait gyerekek saját élethelyzeteikbe, konfliktuskezelési technikáikba is beépíthetnek.

További információ a mintaprojektről

My Story. Közösségi videózás a múzeumban – A Soproni Múzeum mintaprojektje. 

Staféta füzetek 4.

A Soproni Múzeum projektje a közösségi filmkészítés módszertanát alkalmazza a hátrányos helyzetű fiatalok fejlesztéséhez. A film készítése növeli a résztvevők önbizalmát, kreativitását, a kommunikációs és prezentációs készségeket. Ezzel a módszerrel előtérbe kerül a helyi tudás, elősegíti az emberek közötti kapcsolatok, a közösségek kiépítését. Pszichológiai hátterében a szerepjáték áll: a filmet készítők a filmesek bőrébe bújnak, így felbátorodva érzik magukat, hogy saját helyzetüket kívülről szemléljék. 

További információ a mintaprojektről

Ki vagyok én? Én mondom meg! – A Petőfi Irodalmi Múzeum mintaprojektje

Staféta füzetek 8.

A Kalyi Jag Roma iskolával együttműködésben lezajlott mintaprojekt elsődleges és rövidtávon megvalósuló célja volt, hogy a kiválasztott diákok három, különböző művészeti módszerekkel dolgozó csoportba (kreatív írás és olvasás, képzőművészet, performatív művészetek) osztva felkészüljenek egy, a saját identitásuk problémakörére alapozott közösségi kiállítás létrehozására. A program jó példa arra is, hogy egy múzeum miként tud lehetőséget biztosítani a leginkább érintett diákok számára, hogy a múzeumot, mint megmutatkozásuk terét használják, mely támogathatja önértékelésüket.

További információ a mintaprojektről

Építs közösséget! Közösségi élmény és múzeumi interpretáció – A Herman Ottó Múzeum mintaprojektje

Staféta füzetek 9.

A mintaprojekt megvalósításába bevont diákokból alakított kis munkacsoportok által készített, online is megtekinthető tárlatvezető kisfilmekkel részben a távolból is
elérhetővé vált a múzeum két állandó tárlata, ilyen módon beilleszthetők tanórai segédletként az oktatásba, illetve további múzeumi élmények megszerzésére is ösztönzik.
Célként megjelent, hogy a diákok továbbtanulási szándékait megalapozottan segíthessék olyan információkkal, tapasztalatokkal, amelyeket a múzeumban végzett
sokféle tevékenység révén szerezhettek. A pályaorientáció szempontjából lényeges, hogy a program szélesítette a diákok több szakmaterületre való rálátását is.

További információ a mintaprojektről

Közös(térben)ségben – Közösségépítés múzeumpedagógiai módszerekkel – A Damjanich János Múzeum mintaprojektje

Staféta füzetek 18.

A KÖZÖS/TÉRBEN/SÉGBEN az iskolai utazó kiállítás módszerét használva mutatja be öt település diákjainak azokat a közösségeket, az egyén és közösségek viszonyát, amelyek az egyes településeken meghatározó jelentőséggel bírtak, valódi közösségi értéket jelentettek, jelentenek. Valahová tartozni – ez mindegyikünk belső igénye, vágya. Azoknak a családoknak a gyermekei, amelyek ebben a kistérségben élnek, többségükben hátrányos helyzetűek. Nem csak anyagi értelemben, iskolázottságban, szociális téren is. A program olyan helyzeteket teremt az iskolában, amelyekben a diákok a kutatás, tapasztalás segítségével új ismeretekhez juthatnak úgy, hogy kialakuljon bennük az igény az új ismeret megszerzésére. Cél, hogy a gyerekek megértsék, a régi közösség képviselői milyen inspirációval lehetnek a jelenlegi közösségekre vagy új közösségek alakítására.

További információ a mintaprojektről