belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Felhívás: Családbarát Múzeum 2023

Felhívás a Családbarát Múzeum 2023 elismerés elnyerésére

 

 Felhívás: Családbarát Múzeum 2023

A felhívás célja

Családbarát Múzeum felhívás célja a muzeális intézmények ösztönzése, hogy szolgáltatásaikat, infrastruktúrájukat, programjaikat családbaráttá tegyék, és elősegítsék a különféle családtípusok minőségi időtöltését, valamint erősítsék a családbarát értékrendet és a családot, mint mikroközösséget.

Hosszabb távú cél, hogy a felhívás nyomán a múzeumok folyamatosan vizsgálják a családok felmerülő igényeit, és lehetőségeikhez mérten igyekezzenek kielégíteni ezeket. Cél továbbá, hogy az intézmények fejlesszék és bővítsék a családokat megcélzó oktatási, nevelési és szociális tevékenységeiket, családbarát szolgáltatásaikat, és ebben szorosan együttműködjenek a különféle családtípusokat segítő szakmai szervezetekkel.

Először 2020-ban nyolc, majd 2021-ben öt, 2022-ben pedig négy muzeális intézmény vette át az elismerést.

 

A felhívás tárgya

A szakmai kritériumrendszer szerint működő Családbarát Múzeum cím elnyerése.

 • Az elismerő cím elnyerésére magyarországi működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények és tagintézményeik jelentkezhetnek.
 • A felhívást évente írja ki és bírálja el a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ.
 • A díjazott múzeumok száma nem korlátozott, az elismerést minden muzeális intézmény vagy tagintézmény elnyerheti, amelyik teljesíti a kritériumrendszerben meghatározott követelményeket.
 • Az elismerő címet megszerezni kívánó múzeumnak a kritériumrendszerben előírt dokumentumokkal kell igazolnia a feltételek teljesülését az adott évre vonatkozóan.

 

Az elismerés formája

A címet elnyerő múzeumok oklevelet kapnak, amelyet a múzeumban kihelyezhetnek. A minősítést igazoló logót digitális formában is megkapják az intézmények, amelyet három éven keresztül – illetve újraminősítésük esetén folytatólagosan – használhatnak az online csatornáikon és kiadványaikban is.

A kiíró törekszik rá, hogy az elismerést elnyert muzeális intézmények számára lehetőséget biztosítson szakmai fórumokon, konferenciákon, elektronikus és nyomtatott kiadványokban családbarát fejlesztéseik és eredményeik, jó gyakorlataik széles körű bemutatására. Ezért az  elismerő címre nevező intézményektől rövid szöveges bemutatkozást is kérünk néhány fotóval.

 

A kidolgozás kritériumai, az ajánlások rendszerbe illesztése

A családbarát működés kritériumrendszerében külső (a látogatók által érzékelt) és belső (a múzeum munkatársait és belső folyamatait érintő) szempontok egyaránt szerepelnek.

A cím elnyeréséhez az alábbiakban felsorolt 32 kritérium közül legalább 25-öt kell teljesítenie a benyújtó intézménynek. A felhívás A családbarát múzeumi működés kritériumrendszere című mellékletében ezek teljesítéséhez gyakorlati segítséget találnak az elismerésre nevező intézmények. A családbarát múzeum működés kritériumrendszere című melléklet itt tölthető le.

 

A minősítés menete

A Családbarát Múzeum minősítés elnyerésének feltétele, hogy a fenti kritériumrendszer alapján a múzeum a maximális 32 pontból legalább 25 pontot elérjen, az alábbiak szerint:

 1. A minősítés önértékelés formájában valósul meg, amelyet a múzeum munkatársai végeznek külső résztvevők bevonásával (például egy kisgyermekes családos látogató és egy családokkal foglalkozó szakember).
 2. A minősítés során a múzeum munkatársai előzetesen értékelik az egyes kritériumokat (0 vagy 1 pont) és összegyűjtik a teljesítést igazoló dokumentumokat, linkeket, fotókat.
 3. Ezután a külső résztvevőkkel közösen véglegesítik az értékelést, és erről jegyzőkönyvet készítenek a minősítésbe bevont jelenlévők aláírásával.
 4. A 25 pontot elérő vagy azt meghaladó minősítést a jegyzőkönyvvel és igazoló anyagokkal együtt az elismerésre nevező múzeum benyújtja. 
 5. A minősítést 2023. szeptember 11-ig kell elvégezni és eredményét ugyanezen határidőig megküldeni elektronikus formában a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központnak, a csaladbaratmuzeum@skanzen.hu e-mail címre, illetve postai úton egy példányban a 2001 Szentendre, Pf. 63 címre. A borítékra kérjük ráírni: Családbarát Múzeum.  
 6. Szakemberekből álló bizottság validálja a minősítést, majd a MOKK kiértesíti a nevezőket az elismerés átvételének részleteiről.
 7. Amennyiben a múzeum elnyeri a Családbarát Múzeum minősítést, azt a kihirdetés időpontjától (várhatóan 2023. szeptember 25., Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó) három éven keresztül használhatja, és kommunikálhatja a látogatók felé.

A feltételek meglétét szúrópróbaszerűen a minősítő bizottság tagjai ellenőrizhetik.

Az elektronikus jelentkezési határidő: 2023. szeptember 11. hétfő 23:59 (e-mailben) 

A postára adás határideje: 2023. szeptember 12. (postai bélyegző kelte)

 

A beküldendő dokumentumok:

 • Családbarát működés értékelési táblázat – itt tölthető le az önértékeléshez a formanyomtatvány
 • Nyilatkozat a Családbarát Múzeum elismerés teljesítéséhez – itt tölthető le a formanyomtatvány
 • Jegyzőkönyv (lásd. 3. pont) a minősítésbe bevont összes jelenlévő aláírásával (egyedi, intézményi jegyzőkönyv megfelelő, külön erre szolgáló formanyomtatvány nincs)
 • Fotódokumentáció
 • Az intézményi honlapról képernyőképek
 • Rövid szöveges bemutatkozás – itt tölthető le a formanyomtatvány

A dokumentumok beküldésekor kérjük figyelembe venni, hogy küldeményenként összesen maximum 8 MB (megabyte) terjedelmű online küldeményt tud a postafiók fogadni.

 

További kérdés esetén, kérjük, hogy e-mailben érdeklődjön:

csaladbaratmuzeum@skanzen.hu

 

A felkészüléshez és az önértékeléshez ajánljuk

Megjelent a Múzeumi iránytű kiadványsorozat 28. köteteként a Fókuszban a közönség – Útmutató a család, gyermek és iskolabarát múzeumi működéshez, a múzeumpedagógia, az önkéntesség és az IKSZ minőségmenedzsmentjéhez című kiadványunk, amely segítséget jelenthet a Családbarát Múzeum cím elnyeréséhez. A kiadvány itt tölthető le. A módszertani kiadványt a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében adta ki a Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ.                                                       

A Családbarát Múzeum kritériumrendszert a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ vezetésével kidolgozó szakértői csoport tagjai között a múzeumi szakembereken kívül óvodapedagógus, pedagógus, egyetemi oktató, kisgyermekes szülő és nagycsaládos szülő is volt, továbbá a családbarát múzeum kritériumrendszerét véleményezték családokkal foglalkozó civil szervezetek is: a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, az Egyszülős Központ, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom és a Fiatal Családosok Klubja. 

 

Szentendre, 2023. július 4.                               

Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ