belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Képzést hirdetünk a tudatosan menedzselt, minőségközpontú múzeumi működés támogatásáért

A múzeumoknak, ahhoz hogy a kulturális piacon valóban versenyképesek legyenek, ma már nem csak a fenntartói elvárásoknak kell megfelelniük, hanem a legkülönbözőbb stakeholderek felé is teljesíteniük kell, hogy valóban korszerű, a szolgáltatói szemlélet szerint működő, látogatóbarát, egyben társadalmiasított intézménynek mondhassák magukat, és a humánerőforrásukat is megfelelően motiválják. Ehhez pedig rendszerszintű gondolkodásra, tervezésre és irányításra, a munkafolyamatok szabályozására, folyamatos önreflexióra, a gyenge pontok és fejlesztendő területek feltárására, valamint a múzeumot használók igényeinek monitorozására, a mérésekre alapozott visszacsatolásra, intézkedésekre és fejlesztésekre van szükség.

A magyar múzeumok többségénél azonban még nem beszélhetünk a működés tudatos monitoringjáról  és rendszer szintű minőségmenedzsmentről, inkább csak egyéni, intézményvezetői ambíciókról és a munkatársak szakmai alázatától vezérelt próbálkozásokról.

Képzést indítunk a tudatosan menedzselt,  minőségközpontú múzeumi működés támogatásáért

A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban igazgatóságaként működő Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) a minőségközpontú múzeumi működéssel kapcsolatos tudás és tudatosság fejlesztéséhez kíván segítséget nyújtani a Minőségmenedzsment című továbbképzéssel, melyet 2023.10.02 és 10.11. között szervez meg részben e-learning (10.02 – 10.08.) és részben tantermi (10.09 - 10.11.) formában, Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.

Muzeális intézmények vezetői mellett múzeumi középvezetőknek, továbbá szakmai téren fejlődni kívánó múzeumi szakembereknek, akár közművelődési, levéltári területen dolgozó munkatársaknak is ajánljuk továbbképzésünket.

A bleded képzésen a résztvevők átfogó képet kapnak a kulturális szférát érintő minőségmenedzsmentről, a versenyszféra és a non-profit szektor világából hozott hazai és külföldi jó gyakorlatokat ismerhetnek meg, és betekintést nyernek a MOKK konzorciumi vezetésével megvalósult Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt keretében kidolgozott múzeumi minőségmenedzsment keretrendszer gyakorlati tapasztalataiba is. Az elsajátított ismereteknek köszönhetően képesek lesznek előmozdítani saját intézmény külső és belső működésének, megítélésének javítását, a múzeum által nyújtott szolgáltatások színvonalának emelését és a látogatói elégedettség növekedését.

A saját intézményre vonatkozó objektív kép felállításához és a minőségközpontú múzeumi működés sikeres megvalósításához jó szolgálatot tesznek a múzeumi minőségmenedzsment keretrendszer mellett a szintén a  Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt keretében kidolgozott kritériumrendszerek (család-, gyermek- és iskolabarát múzeumi működés) továbbá a múzeumpedagógia, a múzeumi önkéntességhez illetve a múzeumi iskolai közösségi szolgálat menedzseléséhez kidolgozott minőségbiztosítási rendszer javaslatok. A képzés során ezekről is szó esik majd.

A képzésen oktatatói között ott lesznek az Óbudai Egyetem oktatói, minőségbiztosítással foglalkozó szakértők, Göndör Vera és Gregász Tibor, akiknek bevonásával történt múzeumi minőségmenedzsment  keretrendszer kidolgozása.

A képzést azoknak is jó szívvel javasoljuk, akiknek intézménye szeretné fejleszteni családbarát szolgáltatásit és ezáltal esélyessé válni a Családbarát Múzeum elismerő címre. 

A képzéseket tantermi formában, Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, inspiráló Skanzenes környezetben szervezzük meg kiscsoportos formában (15 fő részvételével), ezért érdemes mihamarabb, jóval a jelentkezési határidő lejárta előtt jelezni a MOKK felé a részvételi szándékot.  

Jelentkezési határidő: 2023.08.31.

A 30 órás képzés részvételi díja 80.000 Ft, mely tartalmazza a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány díját is.      

A képzés 2023. március 6-án indult Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában című 120 órás, modulos rendszerű, akkreditált továbbképzésnek is részét képezi. A MOKK lehetőséget biztosít a képzésnek a 120 órás képzéstől függetlenül történő elvégzésére is, ebben az esetben akkreditációs szám nélküli tanúsítvány állít ki az adott képzés elvégzésének igazolására.

A képzés részletetes információit bemutató aloldal elérhetősége az online jelentkezési felülettel:

https://mokk.skanzen.hu/minosegmenedzsment-m30t