belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Petőfi Irodalmi Múzeum: A múzeum mindenkié

Petőfi Irodalmi Múzeum: A múzeum mindenkié

A projekt célja, hogy a múzeumi tereket / irodalmat akadálymenÍessé, hozzáférhetőbbé tegye alacsonyabb nyelvi kompetenciával rendelkező látogatók / olvasók számára, pontosabban megtegye az első lépéseket ebbe az irányba. Egy gyógypedagógusból, grafikusból, tördelőből, irodalomtörténészből és múzeumpedagógusból álló csapat egyfelől olyan piktogram-készletet és hozzá tartoző vizuális kommunikációs szabályrendszert fejlesztett ki, amely lehetőséget teremthet arra, hogy a hazai közgyűjtemények egységes ikonkészlettel segítsék az alacsonyabb nyelvi vagy kognitív kompetenciájú érintettek tájékozódását a múzeumok tereiben másfelől a János vitéz első három énekének elkészült két nyelvi szintű (egyszeníen és könnyen érthető) fordítása, melynek célja, hogy az érintettek számara is hozzáférhetővé vá|jonaz irodalom imaginárius, felszabadító, létezést-segítő birodalma. Ez utóbbi magyar nyelven az első kísérlet arra, hogy tanulásban és értelmileg akadályozott személyek számára az irodalmi (s a grafikak okán, tágabban a művészeti) élmény hozzáférhetővé válion.

Múzeumpedagógiai Nívódíjban részesült!

Laudáció

Írta: Nagy Magdolna, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ igazgatója

A Petőfi Irodalmi Múzeum „A múzeum mindenkié” című projektje hiánypótló szerepet tölt be az alacsonyabb nyelvi vagy kognitív kompetenciával rendelkező látogatók  múzeumi élményének fokozásában. A projekt két fejlesztést tartalmazott. Az egyikben szakértők (gyógypedagógus, grafikus, tördelő, irodalomtörténész és múzeumpedagógus) bevonásával kidolgoztak egy olyan piktogram-készletet a hozzá tartozó vizuális kommunikációs szabályrendszerrel együtt, amely más közgyűjtemények számára is könnyen átvehető, sőt széleskörű alkalmazása esetén akár egységes ikonkészletként is szolgálhat.

A másik fejlesztés egy kísérlet a tanulásban és értelmileg akadályozott személyek irodalmi élményének növelésére. A számukra készített képeskönyvben a János vitéz első három énekét dolgozták át könnyen érthető szöveggé, mely befogadását az illusztrációk is segítik. A képek fontos szerepe, hogy előhívják a tanulási nehézséggel küzdő diákok háttértudását, és képregény-szerűen egy történetté összeolvashatóvá váljanak. A könyv fejlesztése során kidolgozott módszertan segítségével megvalósulhat a kurátori szövegek több nyelvi szintű interpretációja, így a kiállítások magasabb élményt nyújthatnak az alacsonyabb nyelvi vagy kognitív kompetenciával rendelkező látogatók számára.

A fejlesztéseket a célcsoportokon tesztelték. A projekt adaptálhatóságát aláhúzza, hogy a bemutatására szervezett rendezvényt követően két múzeum is jelezte érdeklődését a két nyelvi szinten értelmező feliratok és a piktogram-készlet alkalmazása iránt.

A projekt további pozitív hozadéka, hogy a forrását biztosító pályázat lezárulta után is együtt maradt a fejlesztő csapat és tovább folytatják a munkát a vizuális akadálymentesítés területén.

 

Indoklás:

A Petőfi Irodalmi Múzeum A múzeum mindenkié című projektjének mindkét eleme hiánypótló szerepet tölt be az alacsonyabb nyelvi vagy kognitív kompetenciával rendelkező látogatók  múzeumi élményének fokozása terén. A múzeumi eligazodásukat megkönnyítő piktogram-készletet és a hozzá tartozó vizuális kommunikációs szabályrendszer más intézmények számára is könnyen átvehető, sőt széleskörű közgyűjteményi alkalmazása esetén akár egységes ikonkészletként is szolgálhat. A tanulásban és értelmileg akadályozott diákok irodalmi élményének növelésére készített képeskönyvben a János vitéz első három énekét dolgozták át könnyen érthető szöveggé. A könyv fejlesztése során kidolgozott módszertan segítségével megvalósulhat a kurátori szövegek több nyelvi szintű interpretációja, így a kiállítások magasabb élményt nyújthatnak az alacsonyabb nyelvi vagy kognitív kompetenciával rendelkező látogatók számára. A projekt adaptálhatóságát aláhúzza, hogy a bemutatására szervezett rendezvényt követően két múzeum is jelezte érdeklődését a két nyelvi szinten értelmező feliratok és a piktogram-készlet alkalmazása iránt.