belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Szépművészeti Múzeum: Varázserejű egyiptomi istenek című komplex múzeumpedagógiai foglalkozás

Szépművészeti Múzeum: Varázserejű egyiptomi istenek című komplex múzeumpedagógiai foglalkozás

Az ókori egyiptomiak számára nem volt kétséges, hogy az általuk ismert világot isteni lények népesítik be, és a természet szabályait is isteni erők befolyásolják. Az egyiptomi istenvilág első ránézésre bonyolultnak és olykor félelmetesnek tűnhet. A program során választ kapunk arra, hogy vajon mit gondoltak az egyiptomiak, hogyan jött létre a világegyetem, vagy miért van az egyik istennek sólyom, egy másiknak kos vagy oroszlán alakja. Megismerjük, hogy hogyan segítettek az istenek a fáraónak vagy a hétköznapiembereknek a különböző veszélyek, betegségek ellen a mindennapokban. A játékos tanulás módszerének alkalmazásával a résztvevők megismerik az ókori Egyiptom legfontosabb isteneit, népszerű amulettjeit és néhány, az egyiptomi elképzelések szerint hatásos és nélkülözhetetlen varázsigét is. 

Szépművészeti Múzeum: Varázserejű egyiptomi istenek című komplex múzeumpedagógiai foglalkozás

A foglalkozás különlegessége, hogy a kiállításban megszerzett tudást és a téma feldolgozását saját fejlesztésű, a Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteményének műtárgyaira alapuló társasjáték teszi teljessé. A téma iskolai vagy otthoni elmélyítését egy magyar nyelven hiánypótló, ismeretterjesztő foglalkoztató kiadvány egészíti ki. A foglalkozás fontos eredménye, hogy a program résztvevői az ókori Egyiptom világát megidéző, látványos vizuális elemek és a társasjáték segítségével maguk is visszautazhatnak az időben. Nemcsak játékosan tanulnak, hanem egy kicsit maguk is megélhetik az egyiptomi mindennapokat. Jobban beleláthatnak a régmúlt idők embereinek gondolkodásába, megismerhetik örömeiket és nehézségeiket is.

 

Múzeumpedagógiai Nívódíjban részesült!

Laudáció

Írta: Dr. Szende László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium Múzeumi Főosztályának vezetője

A Szépművészeti Múzeum 1934-ben létrehozott Egyiptomi Gyűjteménye mindig is a látogatói érdeklődés középpontjában volt. A Varázserejű egyiptomi istenek című komplex, élményeket nyújtó múzeumpedagógiai foglalkozás az ókori hitvilág bonyolult összefüggéseit tárja a résztvevők elé, akik a játékos tanulás eszközeivel ismerhetik meg a korszak mindennapjait. A munkatársak kiválóan reagáltak a Covid-járvány következtében megváltozott múzeumlátogatói elvárásokra: a virtuális világ gyorsabb tempója, a befogadható információmennyiség növekedése új szempontok beemelését igényelte.

A múzeumpedagógiai program során alkalmazott élő társasjáték és a segédeszközök minden érzékszervre hatást gyakorolnak. A foglalkozás nagy hangsúlyt fektet a csoportos tanulásra, különbséget tesz az 5-8., illetve a 9-12. évfolyamos diákok kompetenciái között. Az ismeretátadás módszerei kiérleltek, a képanyag és a lényegre törő információk gondosan válogatottak, fejlesztik a résztvevők szókincsét, szövegértési és logikai készségét. Az iskolai tananyaghoz szorosan kapcsolható program könnyen adaptálható más intézmények számára.

Külön említést érdemel a kiállításhoz kapcsolódó családi füzet, amely igényes kialakításával, letisztult képi világával és kreatív feladataival élményszerűvé teszi a közösségi múzeumlátogatást.

 Indoklás: 

A Varázserejű egyiptomi istenek című komplex, élményeket nyújtó múzeumpedagógiai foglalkozás az ókori hitvilág bonyolult összefüggéseit tárja a résztvevők elé. Az élő társasjáték kiérlelt ismeretátadási módszereivel, kreatív feladataival közel hozza az 5-12-es évfolyam diákjaihoz ezt az izgalmas történelmi korszakot. A közösségi múzeumlátogatás élményszerűségét a kiállításhoz kapcsolódó igényesen kialakított családi füzet segíti.