belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Koordinátoraink tollából: Komlóverzum – megújulnak és bővülnek a komlói közgyűjtemények

Szerző, fotók: Henn Tamás, Baranya vármegyei koordinátorunk

Koordinátoraink tollából: Komlóverzum – megújulnak és bővülnek a komlói közgyűjtemények

2020. novemberében vált publikussá, hogy Komló városa mintegy 3,5 milliárd forintos rendkívüli kormányzati támogatásban részesül. A Magyar Közlönyben megjelent részletes leírás alapján ebből az összegből 900 millió forintot fordíthatott a város a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény infrastrukturális fejlesztésére, felújítására és új látogatóközponttal való bővítésére.

Megkezdődött tehát a részletes tervezés: építészek, mérnökök, pénzügyi, kulturális és egyéb szakemberek lettek mindennapi vendégeink. A tervezés két irányvonalon indult el, egyrészt a meglévő tereink felújítása és újragondolása, másrészt a látogatóközpont kiállítási koncepciójának kialakítása mentén.

A könnyebbik részt természetesen a meglévő tereink felújítása jelentette. Nagy örömünkre, végre lehetőségünk nyílt egy modern természettudományi gyűjteményi- és kutatószoba kialakítására, a raktárak rendezésére és természetesen a kiállító tereink felújítására. A nehezebb részt mindezek mellett egyértelműen az új látogatóközpont koncepciójának meghatározása és az új kiállítások, installációk tartalmi részének megtervezése jelentette. Az új terek műszaki tervezését a mindenben abszolút partner Pécsi Építész Kör Kft. végezte, figyelembe véve a majdani installációk térigényeit és az épület adottságait is. Mindez jelentős műszaki humán-erőforrást igényelt, az új látogatóközpontot ugyanis a város az épületünkön belül, a tetőtér beépítésével kívánta kialakítani.

 A tervek megszületése után következtek a közbeszerzések, melyek sajnos meglehetősen elhúzódtak, így a tényleges kivitelezés 2022. május 26-án kezdődött meg. A gyakorlatban számunkra ez azt jelentette, hogy a nagyjából 3000 m2 alapterületű intézményt ezen a napon teljesen üresen kellett átadnunk az építtető cégnek (Autókar Kft., Komló). A kipakolásra alig néhány hetünk volt, s már az elején világossá vált, hogy itt nem lesz idő finomkodásra. A helytörténeti kiállításunk teljes anyagát öt olyan kiállítóterembe zsúfoltuk össze, amelyek már korábban felújításra kerültek a Kubinyi Ágoston Programok keretében, így most nem érintették őket a munkálatok. Ugyancsak ezekbe a termekbe zsúfoltuk be a természettudományi szakanyag legnagyobb részét (entomológiai gyűjtemény, mikropaleontológiai gyűjtemény, gerinces preparátumok, ásvány- és kőzetgyűjtemény, botanikai gyűjtemény, fotógyűjtemény), illetve a raktári állomány sérülékenyebb elemeit. Mindezt a munkát gyakorlatilag egy adminisztrátor és egy közcélú alkalmazott kollégával hármasban végeztük el, alig másfél hét alatt (a könyvtáros kollégák eközben a könyvtár kipakolásával foglalkoztak).

Koordinátoraink tollából: Komlóverzum – megújulnak és bővülnek a komlói közgyűjtemények 
Természettudományi anyag elpakolásra várva 

Koordinátoraink tollából: Komlóverzum – megújulnak és bővülnek a komlói közgyűjtemények 
Gyűjteményi szoba pakolás közben

A múzeumi raktári állomány legnagyobb része külső helyszínen, az önkormányzat tulajdonában álló egykori Dávidföldi Általános Iskola épületében került elhelyezésre. Ez elsősorban dokumentumokból (több ezer kötet), történeti (bútorok, eszközök stb.) és bányászati szakanyagból, valamint még feldolgozatlan geológiai anyagból állt. Nem csak a szakanyag, de ugyanúgy a tároló bútorok is ide kerültek, melyek elszállításában az intézmény munkatársai mellett az önkormányzat négy karbantartója volt segítségünkre. Ugyancsak az iskolaépületbe került a városi könyvtár teljes raktári állománya (nagyjából hetvenötezer kötet) és azok bútorzatának egy része is. Mindennel együtt négy teljes tanterem, két mosdóhelyiség és egy folyosó telt meg úgy az intézmény anyagával, hogy gyakorlatilag belépni sem lehetett. Más opció nem volt, el kellett fogadnunk az áldatlan állapotokat. Az irodák, dolgozói helyiségek, a felnőttkönyvtár és a könyvraktárak bútorzatának legnagyobb része selejtezésre került, ingyenesen elosztogattuk a rászoruló embereknek, intézményeknek.

A felnőttkönyvtár egy alig 60 m2-es külső helyiségbe költözött, itt fogadta az olvasókat meglehetősen csökkent állománnyal. A gyermekkönyvtár bezárt az olvasók előtt, ideiglenesen ide került elhelyezésre a szabadpolcos szakirodalom, illetve kolléganőmmel mi is itt tudtunk kialakítani magunknak egy átmeneti iroda sarkot a felújítás idejére.

Koordinátoraink tollából: Komlóverzum – megújulnak és bővülnek a komlói közgyűjtemények                                                                   Újra régi helyén a felnőttkönyvtár

Az építkezés egy évig tartott, a kivitelező 2023. májusában bocsátotta rendelkezésünkre az épületet. Ami ez idő alatt elkészült: teljesen megújult fogadóterek, irodák és dolgozói helyiségek, kiszolgáló helyiségek, felnőtt könyvtár és kiállító terek, valamint újonnan kialakított természettudományi gyűjteményi szoba, lépcsőház, továbbá a tetőtérbeépítéssel kialakított moziterem és három nagy kiállító tér a látogatóközpont számára. Közben aláírásra került a szerződés a Geo-Gráf Kft-vel a látogatóközpont installációinak elkészítésére.

Koordinátoraink tollából: Komlóverzum – megújulnak és bővülnek a komlói közgyűjtemények                                                      Lassan elkészül a fogadótér és az aula is

Koordinátoraink tollából: Komlóverzum – megújulnak és bővülnek a komlói közgyűjtemények                                              Visszaépítettük a geológiai-paleontológiai kiállításunkat is

2023. júniusában kezdtük meg a helytörténeti kiállítások visszarendezését és visszaépítését az adminisztrátor kolléganőmmel kettesben (közcélú múzeumi munkatársunk közben elment). A nagyobb bútorok mozgatásában az önkormányzati karbantartók voltak segítségünkre, de ezen kívül mindent mi csináltunk saját kezűleg. Ezzel párhuzamosan történt a raktárhelyiségek bepolcozása, ahol a salgópolcokat ugyancsak mi állítottuk össze az állomány számára. Nagy bánatunkra a raktárhelyiségek világításának korszerűsítése és megfelelő szellőztető rendszer kiépítése sajnos nem történt meg.

A dávidföldi anyag visszahozatala csak 2023. októberében kezdődött meg. Elsőként a könyvtári állomány került vissza, melynek visszapakolásában ugyancsak segítettünk a könyvtáros kollégáknak. Ezt követte a múzeumi dokumentum-anyag, illetve a bányászati és technikai szakanyag, melyeket már sokkal jobb helykihasználással, áttekinthető módon helyeztünk vissza a raktárakba. Visszapakolásra került a teljes geológiai raktári anyag is. A folyamatot lassította, hogy minden, a helyére visszakerülő tárgyat leleltároztunk, bár a megfelelő tisztításra sajnos sem időnk, sem energiánk nem maradt. A raktári állomány nagyobbik része ebben a hónapban fog (reményeink szerint legalábbis) visszakerülni az épületbe, így ennek elpakolása és leltározása még hátra van.

A felnőttkönyvtár, valamint az újra felszabaduló gyermekkönyvtár 2024. január 2-án újra régi helyén nyitott ki az olvasók előtt. Ezek megközelítése egy-egy külső bejáraton keresztül megoldott, így az épület többi részében zavartalanul folyhat a munka és a visszapakolás.

A természettudományi gyűjteményi szoba kiemelkedő színvonalú bebútorozása utolsóként, két héttel ezelőtt készült el, amiért hálás köszönettel tartozunk a komlói Art-Innova Kft.-nek és munkatársainak. Eddig az entomológiai és a mikropaleontológiai gyűjteményt tudtuk megfelelő módon bepakolni a kolléganőmmel, a paleontológiai, zoológiai, botanikai és szakkönyvi anyag még teljes egészében vissza van.

Az építkezés ideje alatt három új kiállítási forgatókönyvet is készítettünk, melyek alapján teljesen megújul néprajzi kiállító termünk, valamint újonnan kerül kialakításra a Komló mezőgazdaságának történetét és tárgyi emlékeit bemutató kiállítás. Ezek mellett ugyancsak most kerül megvalósításra a Mecsek élővilágát bemutató természettudományi kiállításunk is, mely ugyan a 2020. évi Kubinyi Ágoston Program keretében készült volna, de tényleges megvalósítására a felújítás miatt csak később kerülhetett sor. Ezek munkálatait végezzük jelenleg is.

Koordinátoraink tollából: Komlóverzum – megújulnak és bővülnek a komlói közgyűjtemények
Készül a Mecsek élővilágát bemutató kiállítás

Mindeközben folyamatosan telik meg tartalommal a látogatóközpont is. A terveknek megfelelően kialakításra került egy moziterem, ahol a kiállítás tematikájához illeszkedő rövid felvezető filmeket tekinthetnek majd meg a látogatók, mintegy megalapozva a későbbieket. A legnagyobb kiállító térben – ahová néhány lépcsőfokon lehet majd lejutni – Baranya vármegye, a Mecsek és a Villányi-hegység őstörténetébe nyerhetnek majd betekintést a látogatók. Bemutatásra kerülnek a triász időszaki villányi őshüllők, a városunkról elnevezett Komlosaurus carbonis és a buja alsó jura időszaki mecseki vegetáció, az egyedülálló alsó kréta időszaki sekélytengeri hidrotermális életközösség, illetve a miocén kor gazdag tengeri élővilága is. A látogatóközpont következő tematikai egysége a hajdani komlói feketekőszén bányászata köré szerveződik. Igyekszik majd olyan aspektusait bemutatni a bányászatnak – kezdve a szén kialakulásától, a kutatási módszereken és a bánya-beli veszélyeken át a bányászélet mindennapjaiig – amelyek korábban rendszerint háttérbe szorultak. A harmadik tematikai egység a jégkorszak köré szerveződik: emléket állít a komlói mamutleletnek, bemutatja a pleisztocén faunát, valamint az ősemberek tevékenységét. A pattintott kőeszközök és egyéb leletek a Komló melletti Szöge-hegy őskori radiolarit-bányászatát és szerszámkészítő műhelytelepét idézik meg, tovább erősítve Komló és a bányászat szoros kapcsolatát.

Külön öröm számomra, hogy a látogatóközpont kialakításában nem csak intézményi oldalról (a bemutatott leletek és tárgyak nagy részét mi szolgáltatjuk), hanem egy egészen eltérő szakmai oldalról is lehetőségem van részt venni. Mellékállásban ugyanis egyéni vállalkozóként digitális illusztrációval és grafikával foglalkozom, melyet most itt is tudok hasznosítani: én készítem az őskörnyezetei diorámák faldekorációit, illetve a kiállítóterek több más grafikai elemét is. Ezek elkészítése nem csak művészi, de hatalmas szakmai kihívást is jelent (többek között az sem mindegy, hogy áll egy cápa uszonya, vagy pontosan milyen színű egy kréta időszaki nautilusz), melynek igyekszem megfelelni. A fáradságért azonban rögtön kárpótol, amikor egy-egy munkámat már készen, a falon láthatom viszont.

A megújuló intézmény természetesen új arculattal, és ennek megfelelően új névvel fogja megnyitni kapuit. Az arculat központi eleme a logó, melyben ugyancsak a Komlosaurus köszön vissza, mint a legrégebbi komlói „híresség”. Intézményünk neve az új koncepciónak megfelelően az idei évtől Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjteményre változott.

Koordinátoraink tollából: Komlóverzum – megújulnak és bővülnek a komlói közgyűjtemények

A munkálatok mindeközben lassan a végéhez közelednek. A látogatóközpont ünnepélyes átadása – zárt keretek között – 2024. március 20-án várható, a nagyközönség pedig március 26-tól látogathatja a megújult és jelentősen kibővült intézményt. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

 

Kapcsolódó cikkek
Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény a Facebookon