belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Közösségi Múzeum díjazott intézmények 2024-ben: Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága

Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága

8900 Zalaegerszeg, Battyhány u. 2.

Vármegyei hatókörű városi múzeum

Honlap: https://zegimuzeumok.hu/

 Közösségi Múzeum díjazott intézmények 2024-ben: Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága Közösségi Múzeum díjazott intézmények 2024-ben: Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága

A Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága (ZMI) a fenntartó Zalaegerszeg Megyei Jogú Város döntése alapján 2023. augusztus 1-től kezdte meg működését. Az intézmény a Göcseji Múzeum (GM), Göcseji Skanzen (GS) és Mindszenty József Látogatóközpont (Mindszentynum Látogatóközpont MLK) szakmai munkáját fogja össze, koordinálja. 

Vármegyei hatókörű városi múzeumként a ZMI feladata a vármegyei kulturális örökség gyűjtése, őrzése, bemutatása a helyi tradíciók megőrzése, valamint a helyi közösségi identitás erősítése. Céljaink elérése érdekében az intézményben 69 fő dolgozik, lefedve a régészet, néprajz, történettudomány, művészettörténet, állományvédelem, múzeumpedagógia, közművelődés területét.  

Közösségi Múzeum díjazott intézmények 2024-ben: Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága 

Intézményünk 2016-ban a Balatoni Múzeum partnereként kapcsolódott be a Zala vármegyei pálos monostorok közösségi kutatásába, amely önkéntesek bevonásával, közösségi finanszírozásból valósul(t) meg. A közösségi régészeti projekt során ismerték meg régész és közművelődési munkatársaink a Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás (továbbiakban CSK) projekt módszertanát, jógyakorlatait. A CSK újfajta szemlélete és megközelítése a kezdetektől fogva erősen meghatározta és alakította közösségi régészeti projektünket. 

A közösségi régészeti kutatások pozitív tapasztalatai jótékonyan befolyásolták a GM és GS önkéntes múzeumi programjainak elindítását és mintaként szolgáltak az MLK megnyitása után a tagintézmény önkéntes programjának elindításához. A projekttől függetlenül szoros együttműködések alakultak ki helyi civil szervezetekkel közös programok megvalósítására (Göcseji Dombérozó Egyesület: Göcseji Dombérozó, Együtt Zalaegerszegért Egyesülettel: Egerszeg Búcsú, ZAZEE: Kazamata színház, Zalai Tekergők és Túrafalók Egyesület: Kulturális Örökség Napjai és Régészet Napja közös programok,  Zala ZONE Inno Tech:Koraszülött futás támogatása, Zalaegerszegi Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány: Koraszülött PICnik a Skanzenben, Zalaegerszegi tájfutó Club, valamint az Egerszeg Rádio: húsvéti Tojáskereső futás), közösségi kiállítás megvalósítására (Besenyőért 2000 Alapítvány: Zalaegerszeg-Zalabesenyő). 

Közösségi Múzeum díjazott intézmények 2024-ben: Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága

fotó: Pezetta Umberto

A közösségi működés intézményünkben legmarkánsabban a pálos közösségi múltfeltárás programunkban mutatkozik meg, ahol önkéntesek (közösségi régészek) bevonásával, közösségi finanszírozásban valósul meg. (A projekt anyagi fedezetét és működtetését 2016-2022 között közösségi finanszírozás (crowdfunding) és szponzoráció biztosította. Ez egyrészt helyi cégek és üzletemberek anyagi támogatását, magánszemélyek 1%-os adófelajánlását, valamint önkénteseink fizikai munkáját, továbbá helyi cégek és magánszemélyek nem anyagi jellegű felajánlásait jelentette.) 

A Zala vármegyei pálos közösségi múltfeltárás célja a tudományos kutatások mellett kezdetektől fogva a helyi közösségek igényeinek kiszolgálása, a helyi kulturális élet, a turizmus fellendítése, a közösség szervezése és formálása. Arra törekszünk, hogy az ásatások eredményei minél szélesebb körben hasznosuljanak. Ennek egyik pozitív példája a Zalacsány-örvényeshegyi feltárás, ahol az ásatás és a hozzá kapcsolódó programok (ásatási nyílt napok, látványásatás, múzeumpedagógiai foglalkozások) az Örvényeshegyen szervezett kulturális fesztivál fontos elemeivé váltak A régészeti lelőhely mellett emlékhely létesült és a lelőhely bekerült a Zala Vármegyei Értéktárba. 

Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a közösségi régészeti projekt során megismert jógyakorlatot az intézmény egészére kiterjesszük. A CSK módszertana alapján tevékenységünket tudatosan, rendszerszinten végezzük. 

Közösségi Múzeum díjazott intézmények 2024-ben: Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága

fotók: Bicskei József