belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A hazai múzeumok társadalmi szerepvállalásával kapcsolatos jó gyakorlatok példatára

1.) Paálné Patkó Györgyi - Nagy Magdolna: Múzeumok társadalmi felelősségvállalása. Az országos múzeumi koordinátori hálózat közreműködésével lefolytatott fókuszcsoportos vizsgálat összefoglalása c. tanulmány itt tölthető le.

Rezümé:

A fókuszcsoport beszélgetés célja az volt, hogy felmérje, az országos múzeumi koordinátori hálózat tagjainak tapasztalata és véleménye alapján a magyar múzeumok milyen lépéseket tesznek a társadalmi felelősségvállalás irányába, és mennyire készültek fel egy leendő európai uniós pályázatra, amely a középpontjába a múzeumokat, mint közösségfejlesztő katalizátorokat állítja.

2.) Kajári Gabriella: Múzeumok és közösségeik. Összesítés a MOKK koordinátorai által készített interjúk és SWOT analízisek alapján c. tanulmány itt tölthető le.

Rezümé:

A Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ országos múzeumi koordinátori hálózatának tagjai közül 2015. őszén felkértünk koordinátorokat, hogy az EFOP pályázat előkészítése céljából készülő kutatás részeként az általunk megadott szempontok alapján végezzenek kvalitatív mini kutatást olyan múzeumokhoz kapcsolódó közösségek körében, melyek a saját működési területükön (tehát saját muzeális intézményükben ill. a megyéjükben működő egyik múzeumhoz kapcsolódva) aktuálisan megtalálhatók.

Az alábbi kérdésekre kerestük a választ:

A helyi közösségek fejlesztésének támogatása, segítése – mint feladat - szerepel-e a hazai múzeumok írásban megfogalmazott stratégiájában vagy éves munkatervében? Milyen motivációi lehetnek egy adott múzeumhoz kötődő közösség tagjainak, amelyek miatt a közösséget választják? Milyen eszközökkel, módszerekkel, milyen feltételek, egyéni és közösségi motivációk, attitűdök megléte esetén lehetne a múzeumi közösségeket a jövőben 2018-ig, illetve a távolabbi jövőben továbbfejleszteni?