belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A közösségfejlesztés és a helyi közigazgatás kapcsolata, egymásra gyakorolt hatása

Az egynapos képzést az önkormányzatok munkatársai, köztisztviselői, különösen a TOP-6.9.2-16  projektet megvalósító települések vezetői, azaz a polgármesterek és/vagy képviselőtestületi tagok számára szervezzük. A képzés képessé teszi a közigazgatás intézményeit az aktivitásukban megerősített közösségek és kezdeményezéseik befogadására, támogatására, a közösségi aktivitás fenntartására.

Figyelem! A képzés megfelel a TOP-5.3.1-16 és a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat kedvezményezettjei számára a pályázati felhívás  3.4.1.1. B. 5. g. pontja szerinti szakmai tapasztalatcsererén való részvételi kötelezettség előírásának. Azaz amennyiben sikeresen elvégzi a képzést, a MOKK által kiállított tanúsítvány bemutatásával eleget tesz a tapasztalatcserén való részvételi kötelezettségnek. A szakmai tapasztalatcsere költsége a TOP pályázatból elszámolható.

Képzési időpont:

2024.03.21., online

Jelentkezési határidő: 2024.02.19.

Jelentkezési felület 

A képzést minimum 10 fő jelentkezése esetén tudjuk elindítani.

 

A képzés tanulmányi pontszáma: 7 kredit

Tisztelt jelentkezők, aki a Probono pontját szeretné megkapni, annak először a Probono továbbképzési rendszerben kell jelentkeznie a képzésre.

A képzés óraszáma: 6 óra

A képzés egyedi azonosító száma (Állami tisztviselői és a közszolgálati továbbképzési rendszer, NKE VTKK):
PM-2437-1804-BS

A képzés célja a közigazgatási szakemberek felkészítése gyakorlatorientált módszerekkel a közösségfejlesztés alapértékeinek, fázisainak és módszereinek megismerésére. Jó gyakorlatok bemutatása a közművelődési intézmények, a könyvtárak és a múzeumok közösségi részvételen alapuló működtetésére, társadalmiasítására, partneri kapcsolatainak bővítésére, valamint az intézmények önkéntes és esélyegyenlőségi programjának bővítésére vonatkozóan. A kommunikációs készségek fejlesztése az együttműködés érdekében.

A képzés célcsoportja a közigazgatásban dolgozók, különösen a kulturális, közművelődési és civil szervezetekkel kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársak, valamint településfejlesztési projektekben dolgozó, pályázatok írásával foglalkozó munkatársak, és különösen a TOP-6.9.2-16  projektet megvalósító települések vezetői, azaz a polgármesterek és/vagy képviselőtestületi tagok.

A képzés tematikája:

  • A közösségfejlesztés alapjai, célja
  • A kulturális közösségek hatása a település életére
  • A kulturális intézmények szerepe a települési közösségfejlesztésben
  • A közigazgatási szervezetek szerepe a közösségek fejlesztésében, a folyamat támogatásának lehetséges útja és módja
  • Támogató kommunikáció az együttműködés során
  • Jó gyakorlatok bemutatása

A teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja: csoportos feladatmegoldások, gyakorlatok, tesztírás

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

Képzési díj: bruttó 22.000 Ft 

 

További információ:

MOKK oktatási csoport, kepzes.mokk@skanzen.hu

Szikla Fruzsina

e-mail: szikla.fruzsina@skanzen.hu

telefon: +36-30/322-3357

 

2023-ban megvalósult képzések:   

Az alábbi képzések a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című, EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt fenntartási időszakán túl valósultak meg:

2023.03.17. online - (2 párhuzamos turnus)
2023.04.28. online - (1 turnus)
2023.05.26. online - (1 turnus)
2023.09.22. online
2023.11.17. online

2022-ben megvalósult képzések:  

A képzések a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című, EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt fenntartási időszakban valósultak meg.

2022.04.07. online - (3 párhuzamos turnus)

2022.06.10. online - (3 párhuzamos turnus)

2022.09.23. online - (1 turnus)

Az alábbi képzés a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című, EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt fenntartási időszakán túl valósult meg:

2022.11.25. online

 

2021-ben megvalósult képzések:  

A képzések a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című, EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt fenntartási időszakban valósultak meg. 

2021. 01.29. online - (2 párhuzamos turnus) 

2021.02.26.  online - (3 párhuzamos turnus) 

2021.03.26.  online - (4 párhuzamos turnus) 

2021.04.23.  online - (4 párhuzamos turnus) 

2021.02.19. online  - (4 párhuzamos turnus) 

2021.02.12. online - (3 párhuzamos turnus) 

2021.03.12. online  (4 párhuzamos turnus) 

2021.05.21. online (3 párhuzamos turnus) 

2021.05.28. online (2 párhuzamos turnus) 

2021.10.08. online KÖZIG6T-2021/11

 
 

 

Minőségbiztosítási eredmények

 

Időpont: 2023.04.28., online képzés

 

Átlagszám

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

5

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

4,73

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

4,82

4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

4,91

5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

4,91

6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?

5

10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

 4,82

11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

4,82

12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

5

Időpont: 2022.11.25., online képzés

 

Átlagszám

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

4,8

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

4,19

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

4,57

4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

4,9

5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

4,9

6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?

4,95

10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

 4,71

11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

4,81 

12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

4,86

 

Időpont: 2022.09.23., online képzés

 

Átlagszám

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

4,83

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

3,83

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

4,5

4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

5

5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

4,83

6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?

5

10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

5

11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

5

12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

5

 

Időpont: 2022.04.07., online  képzés

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?     4,8
2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?     4,2
3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?     4,6
4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?     4,9
5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?     4,9
6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?     5
10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?     4,9
11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?     4,8
12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?     4,8

 

Időpont: 2021.04.23., online képzés

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?    4,88
2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?    4,35
3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?    4,81
4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?    4,98
5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?    4,9
6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?    4,95
10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?    4,77
11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?    4,88
12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?    4,88

Kapcsolódó cikkek
A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16 Felhívás módosított változata
A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2.-16 Felhívás módosított változata