belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A közösségfejlesztés és a helyi közigazgatás kapcsolata, egymásra gyakorolt hatása

Az egynapos képzést az önkormányzatok munkatársai, köztisztviselői, különösen a TOP-6.9.2-16  projektet megvalósító települések vezetői, azaz a polgármesterek és/vagy képviselőtestületi tagok számára szervezzük. A képzés képessé teszi a közigazgatás intézményeit az aktivitásukban megerősített közösségek és kezdeményezéseik befogadására, támogatására, a közösségi aktivitás fenntartására.

Figyelem! A képzés megfelel a TOP-5.3.1-16 és a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat kedvezményezettjei számára a pályázati felhívás  3.4.1.1. B. 5. g. pontja szerinti szakmai tapasztalatcsererén való részvételi kötelezettség előírásának. Azaz amennyiben sikeresen elvégzi a képzést, a MOKK által kiállított tanúsítvány bemutatásával eleget tesz a tapasztalatcserén való részvételi kötelezettségnek. A szakmai tapasztalatcsere költsége a TOP pályázatból elszámolható.

 

Képzési időpontok 2021-ben:

 
KÖZIG6T-2021/11
Képzés időpontja: 2021.10.08.
Jelentkezési határidő: 2021.09.24. Amennyiben a létszám a jelentkezési határidő előtt betelik, a jelentkezéseket lezárjuk!
Jelentkezési lap
 
Tisztelt jelentkezők, aki a Probono pontját szeretné megkapni, annak először a Probono továbbképzési rendszerben kell jelentkeznie a képzésre.
 
Már lezajlott képzések 2021-ben:

2021. 01.29. online - (2 párhuzamos turnus) Betelt!

2021.02.26.  online - (3 párhuzamos turnus) Betelt!

2021.03.26.  online - (4 párhuzamos turnus) Betelt!

2021.04.23.  online - (4 párhuzamos turnus) Betelt!

2021.02.19. online  - (4 párhuzamos turnus)Betelt!

2021.02.12. online - (3 párhuzamos turnus) Betelt! 

2021.03.12. online  (4 párhuzamos turnus) Betelt!

2021.05.21. online (3 párhuzamos turnus) Betelt!

2021.05.28. online (2 párhuzamos turnus) Betelt!

 

A képzés óraszáma: 6 óra

A képzés egyedi azonosító száma (Állami tisztviselői és a közszolgálati továbbképzési rendszer, NKE VTKK):

PM-2437-1804-BS

A képzés tanulmányi pontszáma: 7 kredit

A képzés célja a közigazgatási szakemberek felkészítése gyakorlatorientált módszerekkel a közösségfejlesztés alapértékeinek, fázisainak és módszereinek megismerésére. Jó gyakorlatok bemutatása a közművelődési intézmények, a könyvtárak és a múzeumok közösségi részvételen alapuló működtetésére, társadalmiasítására, partneri kapcsolatainak bővítésére, valamint az intézmények önkéntes és esélyegyenlőségi programjának bővítésére vonatkozóan. A kommunikációs készségek fejlesztése az együttműködés érdekében.

A képzés célcsoportja a közigazgatásban dolgozók, különösen a kulturális, közművelődési és civil szervezetekkel kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársak, valamint településfejlesztési projektekben dolgozó, pályázatok írásával foglalkozó munkatársak, és különösen a TOP-6.9.2-16  projektet megvalósító települések vezetői, azaz a polgármesterek és/vagy képviselőtestületi tagok.

A képzés tematikája:

  • A közösségfejlesztés alapjai, célja
  • A kulturális közösségek hatása a település életére
  • A kulturális intézmények szerepe a települési közösségfejlesztésben
  • A közigazgatási szervezetek szerepe a közösségek fejlesztésében, a folyamat támogatásának lehetséges útja és módja
  • Támogató kommunikáció az együttműködés során
  • Jó gyakorlatok bemutatása

A teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja: csoportos feladatmegoldások, gyakorlatok, tesztírás

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

Képzési díj: 15.000 Ft/fő, melynek költsége a TOP pályázatból elszámolható

A képzés a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című, EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt fenntartási időszakban valósul meg.

 

További információ:

MOKK oktatási csoport, kepzes.mokk@skanzen.hu

Zádor Viktória oktatásszervező

zador.viktoria@skanzen.hu

 

Kapcsolódó cikkek
A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16 Felhívás módosított változata
A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2.-16 Felhívás módosított változata