belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A közösségfejlesztés és a helyi közigazgatás kapcsolata, egymásra gyakorolt hatása

Az egynapos képzést az önkormányzatok munkatársai, köztisztviselői, különösen a TOP-6.9.2-16  projektet megvalósító települések vezetői, azaz a polgármesterek és/vagy képviselőtestületi tagok számára szervezzük. A képzés képessé teszi a közigazgatás intézményeit az aktivitásukban megerősített közösségek és kezdeményezéseik befogadására, támogatására, a közösségi aktivitás fenntartására.

Figyelem! A képzés megfelel a TOP-5.3.1-16 és a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat kedvezményezettjei számára a pályázati felhívás  3.4.1.1. B. 5. g. pontja szerinti szakmai tapasztalatcsererén való részvételi kötelezettség előírásának. Azaz amennyiben sikeresen elvégzi a képzést, a MOKK által kiállított tanúsítvány bemutatásával eleget tesz a tapasztalatcserén való részvételi kötelezettségnek. A szakmai tapasztalatcsere költsége a TOP pályázatból elszámolható.

Időpont, helyszín: 

I. turnus:  2021. 01.29. online  A turnus betelt!

II. turnus: 2021.02.26.  online  A turnus betelt!

III. turnus: 2021.03.26. online   A turnus betelt!

IV. turnus: 2021.04.23. online  A turnus betelt!

 

V. turnus: 2021.02.19.   online

Jelentkezési lap   Jelentkezési határidő: 2021.02.01.

 

VI. turnus: 2021.02.12.   online

Jelentkezési lap - KÖZIG6T-2021/6   Jelentkezési határidő: 2021.02.01.

 

VII. turnus: 2021.03.12.   online   

Jelentkezési lap - KÖZIG6T-2021/7   Jelentkezési határidő: 2021.02.01.

 

A létszám minden turnusra maximum 20 fő! Amennyiben a létszám a jelentkezési határidő előtt betelik, a jelentkezéseket lezárjuk!

 

A képzés óraszáma: 6 óra

A képzés egyedi azonosító száma (Állami tisztviselői és a közszolgálati továbbképzési rendszer, NKE VTKK):

PM-2437-1804-BS

A képzés tanulmányi pontszáma: 7 kredit

A képzés célja a közigazgatási szakemberek felkészítése gyakorlatorientált módszerekkel a közösségfejlesztés alapértékeinek, fázisainak és módszereinek megismerésére. Jó gyakorlatok bemutatása a közművelődési intézmények, a könyvtárak és a múzeumok közösségi részvételen alapuló működtetésére, társadalmiasítására, partneri kapcsolatainak bővítésére, valamint az intézmények önkéntes és esélyegyenlőségi programjának bővítésére vonatkozóan. A kommunikációs készségek fejlesztése az együttműködés érdekében.

A képzés célcsoportja a közigazgatásban dolgozók, különösen a kulturális, közművelődési és civil szervezetekkel kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársak, valamint településfejlesztési projektekben dolgozó, pályázatok írásával foglalkozó munkatársak, és különösen a TOP-6.9.2-16  projektet megvalósító települések vezetői, azaz a polgármesterek és/vagy képviselőtestületi tagok.

A képzés tematikája:

  • A közösségfejlesztés alapjai, célja
  • A kulturális közösségek hatása a település életére
  • A kulturális intézmények szerepe a települési közösségfejlesztésben
  • A közigazgatási szervezetek szerepe a közösségek fejlesztésében, a folyamat támogatásának lehetséges útja és módja
  • Támogató kommunikáció az együttműködés során
  • Jó gyakorlatok bemutatása

A teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja: csoportos feladatmegoldások, gyakorlatok, tesztírás

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

Képzési díj: 15.000 Ft/fő

A képzés a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című, EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt fenntartási időszakban valósul meg.

 

További információ:

MOKK oktatási csoport

Zádor Viktória oktatásszervező

zador.viktoria@skanzen.hu

 

 

 

Kapcsolódó cikkek
A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16 Felhívás módosított változata
A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2.-16 Felhívás módosított változata