belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A közösségfejlesztés és a helyi közigazgatás kapcsolata, egymásra gyakorolt hatása

Az egynapos képzést az önkormányzatok munkatársai, köztisztviselői számára szervezzük. A képzés képessé teszi a közigazgatás intézményeit az aktivitásukban megerősített közösségek és kezdeményezéseik befogadására, támogatására, a közösségi aktivitás fenntartására.

Időpont, helyszín: 

Jelentkezési határidő:

A jelentkezéi űrlap itt érhető el.

A képzés óraszáma: 6 óra

A képzés egyedi azonosító száma (Állami tisztviselői és a közszolgálati továbbképzési rendszer, NKE VTKK):

PM-2437-1804-BS

A képzés tanulmányi pontszáma: 7 kredit

 

A képzés célja a közigazgatási szakemberek felkészítése gyakorlatorientált módszerekkel a közösségfejlesztés alapértékeinek, fázisainak és módszereinek megismerésére. Jó gyakorlatok bemutatása a közművelődési intézmények, a könyvtárak és a múzeumok közösségi részvételen alapuló működtetésére, társadalmiasítására, partneri kapcsolatainak bővítésére, valamint az intézmények önkéntes és esélyegyenlőségi programjának bővítésére vonatkozóan. A kommunikációs készségek fejlesztése az együttműködés érdekében.

A képzés célcsoportja a közigazgatásban dolgozók, különösen a kulturális, közművelődési és civil szervezetekkel kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársak, valamint településfejlesztési projektekben dolgozó, pályázatok írásával foglalkozó munkatársak.

A képzés tematikája:

  • A közösségfejlesztés alapjai, célja
  • A kulturális közösségek hatása a település életére
  • A kulturális intézmények szerepe a települési közösségfejlesztésben
  • A közigazgatási szervezetek szerepe a közösségek fejlesztésében, a folyamat támogatásának lehetséges útja és módja
  • Támogató kommunikáció az együttműködés során
  • Jó gyakorlatok bemutatása

 

A teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja: csoportos feladatmegoldások, gyakorlatok, tesztírás

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

Képzési díj: 15.000 Ft/fő

A képzés a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című, EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt fenntartási időszakban valósul meg.

 

További információ:

MOKK oktatási csoport

kepzes.mokk@skanzen.hu