belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Általános Információ

A projekt három éve alatt módszertani útmutatókat, kutatási eredményeket publikáltunk, fogalomtárat, wiki alapú tudástárat hoztunk létre, mellyel célunk a kulturális közösségfejlesztő folyamatok megalapozása, elindítása és fenntartása.

 

Kutatást, gyűjtést az alábbi 6 tématerületen végeztünk, ezek alapján születtek kutatási jelentéseink, módszertani útmutatóink:

1. Közösségfejlesztési, közösségi tervezési módszertanok, gyakorlatok összegyűjtése a múzeumokban, könyvtárakban és közművelődési intézményekben, közös, adaptálható módszertan kidolgozása.

2. A közösségfejlesztési folyamatok eredményét és hatékonyságát bemutatni képes mérési és értékelési modell kidolgozása.

3. A mentorálási folyamathoz kapcsolódó minőségbiztosítási rendszer kidolgozása.

4. Az intézményi önkéntességi módszertanok, gyakorlatok összegyűjtése a múzeumokban, könyvtárakban és közművelődési intézményekben, közös, az intézményi önkéntességi gyakorlatok egységes módszertanának kidolgozása. Iskolai közösségi szolgálat a kulturális intézményekben.

5. A társadalmiasított intézményi működés modelljeinek összegyűjtése a múzeumokban, könyvtárakban és közművelődési intézményekben, a társadalmiasított intézményi működés egységes módszertanának kidolgozása.

6. A mélyszegénység közösség általi enyhítése, romák bevonása témájú esélyegyenlőségi tapasztalatok, hazai és külföldi jógyakorlatok összegyűjtése a múzeumokban, könyvtárakban és közművelődési intézményekben, közös, intézményi esélyegyenlőségi gyakorlatok egységes módszertanának kidolgozása.

A projekt időtartama alatt a konzorciumi partnerek – könyvtári, közművelődési, múzeumi – szakmai periodikumainak sorában, tematikus különszámként, mellékletként a Cselekvő közösségek projekt eredményeit bemutató kiadványokat is megjelentetünk. Folyamatosan közreadjuk a Múzeumi iránytű, a Szín Közösségi Művelődés, a Könyv, könyvtár, könyvtáros és a Könyvtári Figyelő számait.

 

  • Jó gyakorlatok
  • Kutatási jelentések
  • Módszertani útmutatók
  • Mérés, értékelés
  • Minőségbiztosítás
  • Intézményi önkéntesség
  • Intézmények társadalmiasítása
  • Intézményi esélyegyenlőség
  • Szakmai folyóiratok tematikus különszámai