belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Módszertani fejlesztések

Közel 100 szakértő (közösségfejlesztők, kulturális intézmények és szakmai civil szervezetek képviselői, egyetemi oktatók, kutatók) bevonásával hiánypótló módszertani fejlesztéseket valósítottunk meg.

A projekt keretében megvalósult kutatásokkal és módszertani fejlesztésekkel erősödött és erősödik a közösségfejlesztő szakma és a kulturális intézményrendszer. Hiánypótló, a szakmai munkában, továbbképzésben, egyetemi oktatásban szükséges és hasznosuló fejlesztéseket hoztunk létre.

 • A fejlesztések támogatásához nemzetközi szakirodalmat szereztünk be, és nemzetközi szakmai konferenciákon vettünk részt.
 • Meglévő gyakorlatokat formáltunk alkalmazható módszertanná hat témában.
 • A kidolgozott modellek a helyi közösségfejlesztéshez, a közösségfejlesztői folyamatok méréséhez, értékeléséhez, az intézmények társadalmiasításához, az esélyegyenlőség növeléséhez, valamint a kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat minőségirányítási rendszeréhez adnak szakmai útmutatást.
 • Kétnapos és egynapos módszertani szakmai műhelyeket szerveztünk a projektben dolgozó munkatársak és a szakértők számára, ahol együtt gondolkodva határoztuk meg az aktuális időszak feladatait, és a fejlesztések elveit. Negyedéves módszertani szakmai napokon – melyeken a mentorhálózat munkatársai is részt vettek – ismerkedtünk meg a kifejlesztett eszköztárral, és vendégelőadók révén hazai jó gyakorlatokkal.
 • Tevékenységeink színes palettáján megtalálható volt a kulturális intézmények együttműködésének segítése, TOP-nyertes projektek népszerűsítése, tanulmányutak, szakmai műhelyek szervezése aktív közösségeknek, a kulturális intézmények felkészítése működésük társadalmiasítására, valamint monitoring és kutató-fejlesztő tevékenységek.
 • A módszertanok elérésére weboldalakat fejlesztettünk.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Cselekvő közösségek projekt során kidolgozott kulturális közösségfejlesztési módszereket, és a közösségi részvételi működési módot (társadalmiasítási modellt) mára számos intézmény, szervezet a gyakorlatban is alkalmazza, és a projekt eredményeinek vizsgálata egyetemi szakdolgozatok, illetve doktori kutatások témáivá vált. 

 

A közösségi kezdeményezéseket eredményező közösségfejlesztő folyamatok és kulturális önkéntes folyamatok megalapozása érdekében, a meglévő nemzetközi és hazai gyakorlatok adaptálható módszertanná formálása céljából hat nagy tématerületen végeztünk kutatást, gyűjtést, módszertani fejlesztést, amelynek eredményeit több csatornán keresztül adtuk közre, lehetővé téve a tudományos publikációk nyitott hozzáférését.

Kulturális közösségfejlesztő modelleket dolgoztunk ki az alábbi témákban:

 • közösségfejlesztési folyamatok tervezése és megvalósítása, ehhez kapcsolódó fogalomtár,
 • a közösségfejlesztői folyamatok eredményességének, mérése, értékelése,
 • kulturális intézményi önkéntesség,
 • a mélyszegénység közösség általi enyhítése, romák bevonása,
 • kulturális intézmények működésének társadalmiasítása, illetve
 • a mentorálási folyamathoz kapcsolódó minőségbiztosítási rendszer kialakítása.

A módszertani anyagok fejlesztése, útmutatóvá formálásuk folyamata 2016 őszén, a projekt indulásakor megkezdődött, hiszen a fogalmak tisztázása és a munka során kiérlelődő szakmai elvek a további projekttevékenységek bázisát képezik. E módszertanok magas szintű kidolgozása széles szakmai alapokon nyugvó összefogással valósult meg: egyetemi oktatók, az érintett szakterületek nagy tapasztalattal rendelkező szakértői, valamint a szakmai szervezetek képviselői vettek, vesznek részt a munkában. (Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum; Bródy Sándor Könyvtár; CKHME; Dány Polgármesteri Hivatal; Debreceni Egyetem; Dialóg Egyesület; Duna Múzeum; Egri Megyei Könyvtár; Eötvös Lóránd Tudományegyetem; EMMI; Jászberényi Főiskola; KKOSZ TEMI; KLIK Fejlesztési és Projekt Igazgatóság; Közösségfejlesztők Egyesülete; Magyar Nemzeti Múzeum; Magyar Népművelők Egyesülete; Megyei Könyvtár Pécs; MFGI; MKE; Móra Ferenc Múzeum; NMI Művelődési Intézet; Nyíregyházi Egyetem; Nyugat-magyarországi Egyetem; OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum; Országos Széchényi Könyvtár; Önkéntes Központ Alapítvány; Pásztói Múzeum; Péteri Polgármesteri Hivatal; Petőfi Irodalmi Múzeum; Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum; Polip Ifjúsági Egyesület; Pécsi Tudományegyetem; Pulszky Társaság; Szabadtéri Néprajzi Múzeum; Szépművészeti Múzeum; Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület; Szófia Egyetem; Tájházszövetség; Vehiculum-Ház és Besenyszögért Alapítvány.) Az egyes témák, folyamatok, tevékenységek módszertanának kidolgozása mellett nagy hangsúlyt kapott a modellekhez kapcsolódó múzeumi, könyvtári, közművelődési intézmények jó gyakorlatainak összegyűjtése és bemutatása is.

A módszertani fejlesztés keretében szakmai műhelyeket működtetünk, lehetőséget biztosítva a fejlesztők számára találkozásra, eszmecserére. 2016 decemberében ilyen szakmai műhelynapon vitattuk meg az elkészült munkákat, illetve world café módszer keretei között egészítettük ki az anyagokat.

2017 márciusában sor került a továbbfejlesztett modellek szakmai közönség bevonásával történő prezentációjára. A korreferátumok megtartására a Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete, Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete, Eszterházy Károly Egyetem, Könyvtáros Tanárok Egyesülete, Kulturális Központok Országos Szövetsége, Magyar Irodalmi Emlékházak, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Népművelők Egyesülete, Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Országos Közgyűjtemények Szövetsége, Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, Tájházszövetség, Területi Művelődési Intézmények Egyesülete képviselőit kértük fel. Ezzel megkezdődött a projekteredmények szakmai közönség számára történő disszeminációja, az eredmények bemutatása is. A korreferátumokban jelzett észrevételeket, javaslatokat beépítettük az útmutatókba.

A módszertani útmutatókról bővebben itt talál információt.

 

Cselekvő Közösségek Wiki

Módszertani fejlesztések

A módszertanok folyamatos frissítésére a megvalósítás során felmerülő fejlesztési helyzetek, visszacsatolások alapján a projekt keretében kialakított, 2017. szeptember közepétől működő wiki alapú rendszer is lehetőséget biztosít.