belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

„Az év múzeuma 2013” pályázat

Felhívás „Az év múzeuma 2013” pályázatra

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége, az Országos Közgyűjtemények Szövetsége és a Magyar Nemzeti Múzeum az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma támogatásával meghirdeti „Az év múzeuma 2013” pályázatot.

A díj célja:

„Az év múzeuma” kitüntető címet és díjat elnyert intézménynek szakmai rangot adni további munkájához, országos nyilvánosságot biztosítani számára. A kiírók olyan intézményeket kívánnak elismerésben részesíteni, melyek kitűnnek komplex muzeológiai teljesítményükkel, kiállításaik témaválasztásának újszerűségével, mindehhez eredeti megoldásokat alkalmaznak, biztosítják a kulturális javak széleskörű hozzáférhetőségét és látogatóbarát szemléletet tanúsítanak.

„Az év múzeuma” címre pályázhat minden működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény. A cím és a vele járó díj két kategóriában adható (a többször módosított 1997. évi CXL. törvény 37/A. §. (7) szakmai besorolása szerint):

- Országos múzeumok, megyei hatókörű városi múzeumok

- Országos szakmúzeumok, területi múzeumok, tematikus múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények, közérdekű muzeális kiállítóhelyek

Nem pályázhatnak az utóbbi három évben e pályázaton fődíjat elnyert intézmények.

Az elbírálás alapja az előző évek intézményi munkájának komplex megítélése, ezen túl valamely szakmai területen elért kiemelkedő teljesítménye. A bírálók a korábbi évek eredményeit figyelembe véve értékelnek, tekintettel a szakmai koncepciók (átfogó múzeumi stratégia, szerzeményezési-, állományvédelmi-, kiállítási-, múzeumpedagógiai- és PR-tervek) minőségére, megvalósulására. Fontos elbírálási szempont az adottságok és lehetőségek legteljesebb kiaknázásának igénye, a költséghatékonyság, valamint a muzeális intézmény eredményeinek társadalmi hasznosulása.

A bírálók a pályázó intézményeket önmagukhoz viszonyítva, az elmúlt esztendő(k)ben elért fejlődésüket tekintve értékelik! Nem mennyiségi, hanem minőségi szemlélettel kezelik a pályázatokat. Kizárólag a közgyűjteményi előírásoknak megfelelően meghatározott, adatolt anyagokat veszik figyelembe, és a mindennapi használatban általános fájlformátumokban mentett mellékleteket tudják értékelni.

A jelentkezőktől az alábbi összefoglalók benyújtását várjuk:

- egy tömör ismertetést (a muzeális intézmény rövid bemutatása: név, hely, fenntartó, gyűjtőterület, gyűjtőkör, kiállítások tematikája, évi látogatószám, alkalmazottak száma, kapcsolati adatok),

- egy motivációs levelet, amely maximum 2000 karakterben arról szól, miért gondolják úgy, hogy méltók erre a címre.

A beérkezett pályázatok ismeretében a bíráló bizottság dönt az egyes jelentkezők második körbe kerüléséről. A versenyben maradó pályázóktól a bizottság rövid határidővel további (a korábbi kiírásokban szereplő) adatokat, mellékleteket kér, majd tagjai felkeresik a pályázó intézményeket.

A pályázatot nyomtatott és elektronikus formában (12-es betűméret, 1,5 sortáv) kell beküldeni.

Postacím: Pulszky Társaság, 1146 Budapest, Hermina út 57-59. A borítékra kérjük, írják rá: „Az év múzeuma 2013”; e-mail cím: azevmuzeuma2013@gmail.com.

Az első kör beadási határideje (postabélyegző): 2014. február 7.

Az eredményhirdetésre a 2014. évi Múzeumok Majálisa keretében kerül sor.

Esetleges szükségesnek tartott további információ itt kérhető: zomborka.marta@gmail.com