belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Az örökSég

"A" szekció

11:50 – 11:58 örökSÉG

Divéki Lili, kultúrAktív Egyesület

PPT

Az örökSÉG online ismeretterjesztő anyag a középiskolás korosztály érdeklődését kívánja felhívni az épített örökség iránt. Érthetően, érdekesen, a jelenbe és kifejezetten a fiatalok hétköznapi kontextusába ágyazva tárgyalja a kapcsolódó témaköröket. A történeti emlékeket kortárs helyszínekkel állítjuk párhuzamba, hogy az épített örökséget élővé, maivá, relevánssá tegyük.

A cél, hogy a fiatalok gondolkodjanak és beszéljenek az épített örökségről – akár a régi műemlékek, akár a kortárs street art hordozta üzenetekről és értékekről. Az önálló véleményalkotás, a saját lakókörnyezet tudatos felfedezése és (át)értékelése a cél. Az ismeretterjesztő anyagok ezért nem konkrét épületekről, korokról informálnak, hanem a múlt segítségével a jelen megértésére, a kortárs kultúrában, épített környezetben rejlő értékek felismerésére ösztönöznek. A téma iránt érdeklődő pedagógusok számára tanári kézikönyv készült módszertani tanácsokkal, kiegészítő információkkal és irodalomlistával. Szeptembertől heti rendszerességgel összesen tíz tematikus ismeretterjesztő anyagot teszünk elérhetővé az internetes felületeinken, amelyeket iskolai és iskolán kívüli foglalkozásokon lehet használni.