belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol
Betűméret:

„Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001

„Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001 

A kiemelt európai uniós projekt 2016. szeptember 16 – 2019. szeptember 15 között valósult meg, jelenleg a fenntartási időszak tart.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program által támogatott program lehetőséget teremtett arra, hogy a kulturális intézményrendszer, azaz a múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények módszertani központjai közösen munkálkodhassanak egy társadalmi kohéziót erősítő, aktív, cselekvő társadalom megvalósítását célzó projektben.

 

A projektmegvalósító konzorcium részvevői:

a Szabadtéri Néprajzi Múzeum (projektgazda) 

az Nemzeti Művelődési Intézet (konzorciumi partner) és

az Országos Széchényi Könyvtár (konzorciumi partner) 

 

A projekt költségvetése:

EFOP 1. prioritás kiemelt projekt támogatása (100%): bruttó 3 milliárd Ft

 

A kiemelt projekt átfogó célja – összhangban az Európa 2020 stratégia társadalmi kohéziót erősítő szándékával – a közösségek és ezeken keresztül az egyének önálló cselekvési szándékának és képességének erősítése elsősorban szakmai-módszertani támogatás folyamatos biztosításával.

Egyéb célok:

  • A fejlesztésbe bevont településeken a társadalmi aktivitás és a közösségi szerepvállalás erősítése, a települések önkormányzatai, kulturális intézményei és lakosai közötti kapcsolatok erősítése, az együttműködés kultúrájának magasabb szintre emelése.
  • A közösségfejlesztés módszertanának fejlesztése.
  • A kulturális intézmények nyitottabbá tételének elősegítése, a múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények közösségi részvételi működésének támogatása

 

Eredményeink dióhéjban

  • A konzorcium és a létrehozott mentorhálózat folyamatos szakmai-módszertani támogatást nyújtottak a helyi közösségfejlesztő folyamatok megvalósításához. A fejlesztésbe bevont intézmények, szervezetek szakemberei számára korszerű eszközöket, módszertani segédanyagokat és képzéseket fejlesztettünk, hogy képessé váljanak a helyi kulturális közösség aktivizálására, önkéntes hálózat kialakítására.
  • A program elősegítette az önkormányzatok, múzeumok, könyvtárak, közművelődési intézmények, civil szervezetek és a lakosság közötti kapcsolatok megerősödését, továbbá nagymértékben hozzájárult más uniós projektek közösségfejlesztő folyamatainak módszertani támogatásához, és így végeredményben az aktív közösségek számának növeléséhez.

 

 

A Cselekvő közösségek projekt hivatalos honlapja:

„Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001

http://cselekvokozossegek.hu/

 

A projekt keretében életre hívott országos rendezvénysorozat a Közösségek Hete, mely évről-évre megrendezésre kerül.

Bővebb információk itt érhetők el:

„Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001

http://kozossegekhete.hu/