belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Csillag Edina múzeumi koordinátor beszámolója a Láthatatlan jelenlétA kortárs művészetközvetítés módszertana pedagógusoknak, találkozó a közoktatási intézmények munkatársaival c. rendezvényről

Beszámoló a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM MOKK) és a Ferenczy Múzeumi Centrum szervezésében a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt keretében megrendezett Láthatatlan jelenlét- A kortárs művészetközvetítés módszertana pedagógusoknak, találkozó a közoktatási intézmények munkatársaival c. rendezvényről.

Időpont: 2018. május 15., 16 óra
Helyszín: Szentendre, Barcsay Múzeum. (Szentendre, Dumtsa Jenő u. 10.)

Láthatatlan Jelenlét

A Barcsay Múzeumban (Szentendre, Dumtsa Jenő u. 10.) május 27-ig látogatható kiállítás egy művészeti mintaprojekt záró akkordja, melynek célja a pedagógusok „beavatása” a kortárs képzőművészet tanításának módszertanába.

A program és a tárlat címén elgondolkodva a múzeum, a kiállítás és az iskolák, diákok, pedagógusok közötti kapcsolat problémáira, nehézségeire kerestünk kérdéseket és válaszokat. Mennyire áll a pedagógusok fókuszában a múzeum? Használják-e a kiállításokat, mint oktatást segítő „eszközöket” munkájuk során? Egyáltalán mennyire van jelen a kortárs vizuális kultúra a mai oktatásban? Egyértelmű válaszokat nehéz lenne ezekre a kérdésekre adni, ami viszont egyértelmű a pedagógus – diák korrelációban: „digitális bevándorlók” igyekeznek tanítani „digitális bennszülötteket”, akik születésüktől fogva belenőttek egy képileg sokkal színesebb, gazdagabb világba, rengeteg vizuális szeméttel és értékes kinccsel találkoznak a mindennapi tevékenységeik során. Hihetetlen mennyiségű információt képesek befogadni, de az is tapasztalható, hogy szűrőik még sem életkoruk, sem tudásuk révén nem működik megbízhatóan. Ezen a ponton van óriási szerepe és felelőssége a pedagógusoknak és muzeológusoknak: rajtunk múlik, milyen tájékozódási pontokat adunk a fiataloknak, segítjük-e őket ebben az információval és vizuális ingerekkel túlterhelt világban, fel tudunk-e mutatni olyan értékeket, amelyek mentén biztosabban el tudnak igazodni.

Csillag Edina múzeumi koordinátor beszámolója a Láthatatlan jelenlétA kortárs művészetközvetítés módszertana pedagógusoknak, találkozó a közoktatási intézmények munkatársaival c. rendezvényről

Az „y” generáció tagjai számára a képi információ nagyon könnyen és gyorsan elérhető, de a mélyebb összefüggések felfedezésében még járatlanok. Képzőművészeti alkotások között nem feltétlenül tájékozódnak jól, nem veszik észre és értik meg a különböző alkotások közötti mátrixot. Ebben az értelmezési, felfedezési és tanító/támogató munkában szeretné segíteni a kiállítás a pedagógusokat. A tárlaton Czóbel Béla sámlijától eljutunk Tóth Eszter székbe ágyazott videó-installációjáig, a szinte tapinthatóan „testes” klasszikus portréktól Ásztai Csaba láthatatlan Ádám-Évájáig, a hagyományos férfi-nő kapcsolattól Szirtes János performansz alkotásáig. Az alkotások különböző képzőművészeti műfajokon keresztül arra is ösztönzik a diákokat, hogy bátran merüljenek el a különböző szabad asszociációkban és akár írásban is fogalmazzák meg a művek által kiváltott érzelmeiket, gondolataikat. Használják a kiállítást és legyenek JELEN!