belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol
KOORDINÁTORKERESŐ
dr. Szőts Zoltán
dr. Szőts Zoltán
E-mail: drszotszoltan@gmail.com
Telefon: 74-451-342
Megye (működési terület): Tolna
Beosztás: történész muzeológus, múzeumigazgató
Szakterület: múzeumpedagógia, civil szervezetek, múzeumi rendezvényszervezés, együttműködések, szervezeti kapcsolatok, hagyományőrzés, kiállításrendezés
Munkahelye: Völgységi Múzeum, 7150 Bonyhád, Szabadság tér 2.
Szakmai önéletrajz

Tanulmányaimat a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem-földrajz szakán végeztem. 2006-ban PhD fokozatot szereztem a Pécsi Tudományegyetemen. 8 éves középiskolai oktató-nevelő munka után kerültem jelenlegi munkahelyemre a Völgységi Múzeumba, amely 1987-től a tolna megyei múzeum kiállítóhelye, 1992 óta Bonyhád Város fenntartásában működő tájmúzeum. Vezetőjeként munkám jelentős részét közönségkapcsolati tevékenység tette ki (tárlatvezetés, múzeumi óra tartása, múzeumpedagógiai kérdőívek- kiállítási vezetők készítése, rendezvényeken való közreműködés). Egy ideig óraadó tanárként tanítottam általános és középiskolában, 3 évet főiskolai képzésben. 2008-ban dolgoztam ki Völgységi Múzeum látogatóbarát fejlesztésének középtávú programját, amely alapja a látogatóbarát kezdeményezéseknek és pályázati projekteknek, ma is meghatározza a tájmúzeum arculatát. Az évek során kialakult egy kistérségi-táji kapcsolatrendszer, amely tanulságokkal szolgálhat más területi múzeumok számára is. A Völgységi Múzeum igazgatójaként a legfontosabb célkitűzésemnek tartom a helyi közösségek érdekeinek érvényesítését, a táji tudat fejlesztését, ebben a kistáji és régiós gondolat is megfogalmazódik.

Végzettség

történelem-földrajz szakos középiskolai tanár, történész-geográfus

Oktatói tevékenység

 • 8 év középiskolai tanári gyakorlat
 • 1 szemeszter a JPTE Földrajzi Intézetében
 • Tőkés Ázsia és Afrika regionális földrajz szeminárium
 • 8 szemeszter a PTE IGYFK Társadalomtudományi Tanszéken: kutatásmódszertan, a történettudomány segédtudományai, közgyűjteményi ismeretek gyakorlat

Publikációk

SOLYMÁR I.- SZŐTS Z. 1986: Források a bukovinai székelyek történetének tanulmányozásához. I-II-III. In: Szita L. (szerk.): Baranyai Helytörténetírás. 1985-86. Pécs 1986. pp. 495-513.,1987-1988. Pécs 1988. pp. 385-418. 1992-1995. Pécs pp 477-530.

SZŐTS Z. 1988: Völgységi Múzeum - Museum des Völgység-Gebiets. Füzes E.(szerk.)Tájak korok múzeumok kiskönyvtára 316.: 16 p.

SZŐTS Z. 1988: A Kárpátokon kívüli területeken élő székelyek oktatásügye. In: Balás G. (szerk.): A Székely kultúra évszázadai. Budapest, pp. 120-138.

SZŐTS Z. 1989: A régiségtártól az iskolamúzeumig. In: Rosner Gy. (szerk.): Tolnai tájak Szekszárd, 1989. pp 24-26.
SZŐTS Z.1992: A második világháború bonyhádi áldozatainak emlékére. Lill Mihály naplója. Völgységi Múzeum, Bonyhád 1992. 90 p.

SZŐTS Z. 1998: A magyarországi németség története Szent István korától napjainkig. Századok 4. pp. 974-976.

SZŐTS Z. 2000: A Völgység néprajza. In: Munkaközösség (szerk.): Bonyhád és környéke. Bonyhád pp. 49-82.

FOKI I. - SOLYMÁR I.- SZŐTS Z. 2000: Források a bukovinai székelyekről. Szekszárd, pp. 7-175.

SZŐTS Z. 2003: Adalékok a bukovinai-, erdélyi és felvidéki telepesek társadalmi mobilitás-vizsgálatához a bonyhádi gimnázium beiskolázási adatai alapján 1945-1960. In: Lengvári I. -Vonyó J. (szerk.): Népek együttélése Dél-Pannóniában - Tanulmányok Szita László 70. születésnapjára. Pécs pp. 453-470.

SZŐTS Z. 2003: Kistérségi adalékok egy kényszermigrációs jelenség rajzához (A völgységi népességcsere 1944-1948.) In: Gaál A. (szerk.): A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve 35. Szekszárd, pp. 351-379.

SZŐTS Z. 2004: Múzeumok, tájházak, kiállítások szerepe a nemzetiségi hagyományok ápolásában Tolna megyében Kisebbségkutató Közalapítvány Kuratóriuma által szervezett Kisebbségek Együttélése konferencia 6. Mohács 2003. December 4. In: Kisebbségkutató Közalapítvány Kuratóriuma (szerk): Pécs, 42-46

SZŐTS Z. 2005: A bonyhádi római katolikus polgári leányiskola előzményei 1882-1905.In: A Bonyhádi Polgári-, majd Általános Iskola 100 éve 1905-2005. Bonyhád, 16-30.

SZŐTS Z. 2007: A völgységi nemzetiségi-etnikai csoportok együttélése a második világháborútól napjainkig. Bonyhád-Szekszárd, 174 p.

SZŐTS Z. 2007: Harmincéves a város – Húszéves a Völgységi Múzeum 1977 1987 „Azok a hetvenes évek. Völgységi Füzetek 11. Bonyhád, 40 p.

SZŐTS Z. 2009: Völgységi Múzeumi Tanösvény és Tematikus Utak. Völgységi Füzetek 14. Bonyhád, 76 p.
HOFMEISTER L.- SZŐTS Z. 2010: Üdvözlet Bonyhádról. Bonyhád, 163 p.

SZŐTS Z. 2011: Iskolabarát Völgységi Múzeum. Völgységi Füzetek 16. Bonyhád, 42 p.

SZŐTS Z. 2011: Sokféle nemzetiség együttélésének múzeumi kutatása a Völgységben. Museumcafé, Műhely rovat pp.48-49.

SZŐTS Z. 2013: Egy táji szintű kulturális tanösvény. In: Kriston Vízi József (szerk.) Ember - táj - természet – alkotás - Dél-Dunántúli dolgozatok- Tanulmányok Dr. Szőke Sándor emlékére. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület, 2013. (Helytörténeti sorozat; 12.) 259-268.

Társadalmi tevékenység

 • Magyar Múzeumi Történész Társulat tag
 • Magyarországi Tájházak Szövetsége tag
 • Magyar Történelmi Társulat tag
 • MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága Város- és Helytörténeti Munkabizottsága tag
 • MTA köztestületi tag
 • Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület tag
 • Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület elnökségi tag
 • Kulturális szakértő, múzeumi szakterület (2009-)
 • MOKK szakértő, megyei koordinátor (2012-)
Kérdése van?

NÉV

E-MAIL

AZ ÖN KÉRDÉSE

Kérjük, jelölje a mellékelt lehetőséget.

ELKÜLD