belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Eredménykommunikáció

A változás elkezdődött

– Kiemelkedő eredményekkel zárult a hároméves Cselekvő közösségek projekt!

 

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 kiemelt európai uniós projekt célja a közösségi szerepvállalás és a társadalmi aktivitás erősítése, a közösségfejlesztés módszertanának fejlesztése, a kulturális intézmények nyitottabbá tételének elősegítése, a múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények közösségi részvételi működésének támogatása volt.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból 3 milliárd forinttal támogatott, 2016-ban indult projekt három kulturális intézmény, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ vezetésével a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumi együttműködésében valósult meg 2016. szeptember 16 és 2019. szeptember 15 között. Ez volt az első alkalom, hogy a múzeumok, a közművelődési intézmények és a könyvtárak módszertani központjai összefogtak egy nyitott, aktív és együttműködő társadalom fejlesztési céljai érdekében.

Az első évben kiépült az országos kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat, elkészültek a projekt módszertani eredményein alapuló hiánypótló útmutatók, a kulturális közösségfejlesztő képzések tananyagai, szakmai folyóiratok különszámai jelenek meg, több megyei szakmai nap valósult meg és életre kelt a Közösségek Hete.

A második projekt évben az elért eredményekre alapozva konferenciákat, képzéseket szerveztünk kulturális szakemberek és közigazgatásban dolgozók számára. Nemzetközi és hazai tanulmányutakat indítottunk, s újabb szakmai kiadványaink jelentek meg. Büszkék vagyunk arra, hogy a projekt keretei között 25 adaptálható jó gyakorlatot bemutató kiváló mintaprojekt valósulhatott meg országszerte. Az országos mentorhálózatban tevékenykedő munkatársaink sem tétlenkedtek: kutatásokban vettek részt, és az induló TOP pályázatok nyerteseit mentorálták.

A harmadik évben a Cselekvő közösségek projekt az utolsó szakaszához ért. Befejeződtek a tapasztalatszerzésben bővelkedő belföldi és külföldi tanulmányutak, és eredményesen zárultak le a kutatások. Az elmúlt időszak eredményeként számos kulturális intézmény társadalmiasított formában folytatja tovább működését. Ennek méltányolásaként idén első alkalommal 18 muzeális intézménynek ítélték oda a projekt szakemberei a Közösségi múzeum-elismerést, valamint a könyvtári területen 20 intézmény kapta meg a Közösségi részvétellel működtetett szervezet-elismerést. Az elmúlt három év legnagyobb eredménye, hogy az ország településeinek mintegy egyharmadát, illetve több ezer kulturális intézményt, közösséget és szakembert értünk el sikeresen a módszertani fejlesztéseinkhez kapcsolódó valamely tevékenységünk során. Jelen kiadvány célja, hogy részletesebben is bemutassa a projekt három évének tevékenységét és eredményeit.

 

Eredménykommunikációs kiadványaink

Pdf formátumban is letölthető kiadványaink részletesen bemutatják a projekt három évének tevékenységét és eredményeit

 

  • A változás elkezdődött

Cselekvő_közösségek_A5_kiadvány_2019.pdf

The Change has started_Eng.pdf

 

  • Egyre több a cselekvő közösség

Cselekvő_közösségek_A5_kiadvány_2018.pdf 

More-and-More-Acting-Communities_eng.pdf

 

  • Együttműködés az aktív társadalomért

Cselekvő_közösségek_A5_kiadvány_2017.pdf

Cooperation-for-an-Active-Society_Eng.pdf