belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Ferenczy Múzeumi Centrum: Kortársítás - Kortárs képzőművészeti interpretációt segítő és népszerűsítő mintaprojekt

Mintaprojekt alapadatok

Mintaprojekt címe: Kortársítás

Alcíme:

Mintaprojekt megvalósító intézmény, település: Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre

Régió: Pest megye

Megvalósulás helyszíne (ha eltér a megvalósító intézménytől):

Együttműködő köznevelési intézmények: Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola, Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium Bárczi Gusztáv Tagintézménye, Szőnyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Együttműködő felsőoktatási intézmény: Nyíregyházi Egyetem

Mentorált múzeum, település: Szőnyi István Emlékmúzeum, Zebegény

Választott módszertani téma1: A modern múzeumi interpretáció módszertana – gyűjtemények pedagógiai hasznosíthatósága

Választott módszertani téma2: Digitalizált gyűjtemények oktatási haszna

Bevont diákok száma (megvalósító és mentorált intézményből összesen): 80

KORTÁRSÍTÁS: A FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI INTERPRETÁCIÓT SEGÍTŐ ÉS NÉPSZERŰSÍTŐ MÓDSZERTANI MINTAPROJEKTJE

A mintaprojekt lehetővé teszi, hogy a kortárs művészet tanítása mindenki számára elérhető legyen. Olyan innovatív módszertani megoldásokat kínál, amelyek ezentúl nem kizárólag kortárs művészeti intézményekben valósulhatnak meg. A módszer újdonsága abban áll, hogy nem lineárisan kezeli a művészetoktatásban megjelenő tartalmakat, tágabb kontextusban, a képelmélet és a vizuális kultúra nézőpontjából közelít a művekhez.

A mintaprojekt megvalósítása során alkalmazott módszerek bemutatása és indoklása

A mintaprojekt alapja egy mikrosite működtetése, melynek segítségével egy hálózatot hozunk létre, amelyben konkrét szaktudás nélkül is barangolhatunk – ugyanakkor ebben a hálózat-alapú rendszerben a szakmai és történeti tartalmakhoz is hozzáférhetünk. Ezzel elősegítjük a kortárs művészet közérthetőségét, a mindennapi kultúrába való beágyazottságát.

A mintaprojekt kidolgozása és hasznosítása párhuzamosan zajlik, hiszen a módszertant a gyakorlatban már alkalmazzuk az FMC múzeumpedagógia óráin. A mintaprojekt előnye az egyszerű gyakorlati hasznosíthatóság túl a könnyű adaptáció – ezért kiemelten fontos, hogy az elmélet a gyakorlati tapasztalatokból épüljön. A mintaprojektben kontrollpontja a zebegényi Szőnyi István Emlékmúzeum, a programunk egyes elemeit gyűjteménye anyagára fogjuk ráépíteni.

Fontos szempont a hálózatban való gondolkodás, hiszen a cél egy digitálisan elérhető és felhasználóbarát, valamint a felhasználók által is bővíthető tartalom, melynek elemei:

- kortárs műalkotások a Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményének anyagából

- a műalkotásokhoz asszociatív módon kapcsolódó fogalmak

- a műalkotásokhoz és a fogalmakhoz kapcsolható óravázlatok

- a kiinduló művekhez kapcsolódó kortárs és régi, nemzetközi és magyar művek.

A Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Tanszékével való együttműködés több szempontból is fontos: egyrészt a tanárképzésben résztvevő hallgatók ismerhetik meg elsőként a mikrosite-ot, ily módon azonnali visszajelzést kapunk arról, hogy a weblapon megjelenő struktúra és tartalom mennyire használható a frissen végzett, gyakorlati tapasztalatokkal még kis mértékben rendező pedagógusok számára. A mikrosite tesztelését végző egyetemisták ugyanakkor a „digitális bennnszülöttek” generációjához tartoznak, az ő véleményük meghatározó lehet egy honlap használhatóságát tekintve. Az egyetemmel kötött hosszútávú megállapodásunk lehetőséget biztosít a jövőben a hallgatóknak arra, hogy egy számukra – földrajzi okokból – szinte ismeretlen gyűjteménnyel megismerkedhessenek, az FMC múzeumpedagógia programjain gyakornokként részt vehessenek, nálunk szakmai gyakorlatot teljesíthessenek. A földrajzi távolság biztosíthatja azt, hogy a mintaprojekt az ország más régióiban is ismert lehessen.

Ferenczy Múzeumi Centrum: Kortársítás

Péreli Zsuzsa Lélekvéndorlásaim című kiállításán, Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézménye. Fotó: Deim Balázs

Milyen tapasztalatokkal szolgált a megvalósított mintaprojekt?

A mintaprojekt az intézmény számára a múzeumpedagógia műhely kialakításában és megerősödésében nagyon sokat jelent. A módszertant már évek óta használjuk, a mintaprojektben való részvétel során azonban elméleti alapokra helyezhetjük és közkinccsé tehetjük. A projekt során intézményi és személyes kapcsolataink erősödtek a városon belül és kívül is, partnereinktől nagyon sokat tanultunk, így a módszertani lehetőségeink és tudásunk is kiszélesedett. A mintaprojektben résztvevő általános iskolások havi rendszerességgel fordultak meg nálunk, ami egy sokkal személyesebb és elmélyültebb pedagógus-diák viszony kialakítását tette lehetővé.

A megvalósult mintaprojekt adaptálhatósága más muzeális intézményekben

A mintaprojekt adaptációs lehetőségeit a mikrosite-t használók tudják majd véleményezni. Mi azért indítottuk útjára programunkat, hogy mindenkit arra bíztassunk, merjen kezdeményezni, ha kortárs műalkotással találkozik. A módszerünk lényeges eleme a kreativitás, ami minden pedagógusban és múzeumi szakemberben benne rejlik – a háttéranyagot, illetve a háttértudás megszerzésének módszertanát pedig mindenki felfedezheti a mikrosite-on keresztül.

Czóbel Múzeum, Barcsay Általános Iskola. Fotó György Gabriella

Csíkszentmihályi Róbert Rejtekerdő című kiállításán, Barcsay Általános Iskola. Fotó Deim Balázs
Péreli Zsuzsa Lélekvéndorlásaim című kiállításán, Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézménye. Fotó Deim Balázs