belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol
Betűméret:

Fogyatékkal élők múzeumi fogadása

 • Árnai Rudolfné (összeállította): Bevezetés a hallásfogyatékosok pedagógiájába. Pécs, Comenius Bt., 2005.
 • B. Pinczés Orsolya: Hátrányos helyzetűek a Déri Múzeumban (látássérültek, mozgássérültek, autisták). Pató Mária (szerk.): Nyitott kapukkal - múzeumok maholnap. Nyíregyháza-Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága. 2007
 • Dr. Buda Béla: Művészetterápia oktatási anyag.
 • Dr. Harangozó Judit: A pszichiátriai zavarokkal összefüggő kriminalitás értelmezése, avagy a pszichiáter identitása. 2009.
 • Falloon, I. - McGill, C. - Boyd J.: Mi a szkizofrénia? (Pszichoedukációs anyag) 1997.
 • Feuer Mária: A gyermekrajzok fejlődéslélektana. Budapest, Akadémiai kiadó, 2000.
 • Fischl Géza, Pandula András: Akadálymentes építészet. Accessible Design Kiadó - Szent István Egyetem Ybl Miklós Mőszaki Főiskolai Kar, 2000.
 • Göllesz Viktor (szerk.): A gyógypedagógia alapproblémái. Budapest, Medicina Könyvkiadó, 1974.
 • Hári Mária: A konduktív pedagógia története. Budapest, MPANNI, 1997.
 • Illésfalvi Béla, Göllesz Viktor (szerk.): Kommunikáció - hallássérülés.Budapest, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, 1974.
 • Illyés Gyuláné (szerk.): Gyógypedagógiai pszichológia. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1968.
 • Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, 2000.
 • Kádárné Szabó Gabriella et al.: A hozzáférés teljesebb körű biztosítása a fogyatékkal élők számára. Múzeum és iskola 2009 - Múzeumok a közoktatás szolgálatában. Kutatási jelentés. (Múzeumi iránytű 3.) SZNM-MOKK, 2009.
 • Káldy Mária: Fogyatékkal élők fogadása a múzeumban.
 • Kálmán Zsófia: Bánatkő: sérült gyermek a családban. 3. kiad. Budapest, Keraban Könyvkiadó, 1997.
 • Martonné Tamás Márta (szerk.): Fejlesztő pedagógia : a fejlesztés főbb elméletei és gyakorlati eljárásai. Budapest, ELTE Eötvös kiadó Bp. 2004.
 • Méhes József: Ophtalmodefektológia. Budapest, Tankönyvkiadó, 1962.
 • Méhes József: Tiflopedagógia. Budapest, Tankönyvkiadó, 1985.
 • Pálhegyi Ferenc: Formaérzékelés tapintással. Budapest, Akadémiai kiadó, 1969.
 • Pálhegyi Ferenc: A látás nélkül meghódított világ. Budapest, VGYOSZ, 1981.
 • Pálhegyi Ferenc: Látássérültek személyiség és csoportproblémái. Budapest, Tankönyvkiadó, 1981.
 • Rogers, Patrick: Miképp törődjünk a fogyatékkal élőkkel a kiállításban?
 • Szoleczky Emese: Keretek és korlátok. Adalékok és kontár gondolatok a testi fogyatékosok integrációjának kérdésköréhez a 20. századvégének Magyarország&aac Iskolakultúra 1999/5 Budapest 1999.
 • Szoleczky Emese: A félig nyitott kapu döngetése. A testi fogyatékosok fogadásának gyakorlati feltételrendszeréről. Múzeumi Közlemények NKÖM, 2005/2.
 • Tóth Zoltán: A vakok képzetvilága. Budapest, Pont kiadó, 1997.
 • Vanier, Jean: A könnyek forrása. Budapest, Új ember kiadó, 2003.
 • Váriné Szilágyi Ibolya: A modern tudomány az emberi látószerv aktív munkájának aktív jellegéről. Magyar Pszichológiai Szemle, XXVI. 1969/4.
 • Vasák Iván: A világ siket szemmel. Sopron, Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, 2003.
 • Zollitsch, Elke: Ich weiss wo ich bin. Waldkirchen, SüdOst-Verlag, 2003.
 • Tervezési segédlet a gyermekbarát és akadálymentes építési követelmények teljesítéséhez. ÖTM Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkárság 2007.
 • Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez - Komplex akadálymentesítés. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, 2009.

Kapcsolódó képzések:

"Érted?! - Értem!?" - Hogyan fogadjuk fogyatékos embertársainkat múzeumainkban?

Letölthető cikkek:

Múzeumi iránytű 3.
Múzeumi iránytű 5.
Múzeumi iránytű 10.
MúzeumIskola 4.
MúzeumIskola 5.
MúzeumIskola 7.