belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Gyűjteménymenedzsment (GYM30T)

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T) Helyszín, időpont: 

           2023.11.06-09. e-learning és 2023.11.13-11.15. tantermi (Szentendre)

           Jelentkezési határidő: 2023.08.31.

          Jelentkezési felület 

 Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) A képzés nem akkreditált

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T) Óraszám: 30 óra

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T) Képzési forma: tantermi

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T) Csoportlétszám: 15 fő

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T) Kiknek ajánljuk: felsőfokú végzettségű múzeumi munkatársak

 

A jelentkezéseket belső elbírálási folyamat során rangsoroljuk, melynek eredményéről minden jelentkezőt írásban kiértesítünk.

 

A képzés célja és haszna:

A képzés célja, hogy a múzeumi felső- illetve középvezetők megismerjék és munkájukba beépítsék a korszerű nemzetközi trendeket annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni a mai kor kihívásainak. A képzés révén a múzeumvezetők olyan újfajta szemléletet, készségeket és vezetői stílust sajátíthatnak el, melyek lehetővé teszik, hogy az általuk vezetett intézmények képesek legyenek az innovációra, a kreativitásra és a vállalkozásra is.
A képzés célja, ráirányítani a hallgatók figyelmét a korszerű muzeális intézményi és közgyűjteményi vezetési ismeretek szükségességére, elérni a más területeken már sikerrel alkalmazott módszerek befogadását is. Cél továbbá a korszerű, elméletileg megalapozott, gyakorlatorientált vezetés- és szervezéselméleti, vezetéspszichológiai, tervezési (stratégiai), irányítási, gazdaságtani, jogi, marketing stb. szakismeretek átadása, bővítése, illetve vezetői képességek fejlesztése.

 

Képzési tematika:

 • A gyűjtemény megismerése, értékelése - kritériumok. Tervezési folyamatok a gyűjteménymenedzsmentben.
 • A gyűjteményezés humánerőforrásai: múzeumi szakemberek, önkéntesek. Központi képzési, intézményi képzési és önképzési formák.
 • A gyűjteményezés jogszabályi és etikai háttere. 
 • A gyűjteménymenedzsment főbb dokumentumai. Küldetésnyilatkozat, intézményi etikai kódex, stratégiai terv, vészhelyzetek kezelésének terve, gyűjteménykezelési politika.
 • A muzeális intézmény típusok gyűjtőköre, gyűjtőterülete
 • Digitalizálási stratégiák múzeumi térben
 • Digitalizált gyűjtemények. Gyűjteményi egységek digitalizálása. Digitálisan keletkezett dokumentumok kezelése, archiválási kérdései. Online közzététel. Muzeális intézmények megjelenése a közösségi médiában. A digitális tartalmak, mint a kutatás és közreadás formái.
 • Gyűjtemény gyarapítás. Milyen hagyományos és modern gyűjtemény gyarapítási lehetőségek vannak a fenntarthatóság jegyében? Mit gyűjtsünk, hogyan gyűjtsünk? Tervszerűség, szelektálás a gyűjteményezési folyamatban. Letét, ajándékozás. A gyűjtemény különböző elemeinek (tárgyak, fotók, dokumentumok, hangzóanyagok) gyűjtése és dokumentálása a különböző kulturális intézményekben. Oral history jelentősége, a használt adathordozók fajtái, kezelésük jogi kérdései.
 • Gyűjtemények oktatási célú felhasználása. A gyűjteményi tárgyak okszerű használata. A demonstrációs tárgyak helye a gyűjteményben. Installáció, kellék, másolat, reprodukció.
 • Gyűjtemények tudományos feldolgozása. Közreadás: kiadvány, kiállítás, múzeumpedagógiai tartalmak, élő történelem, múzeumi színház, nagyrendezvények.
 • Gyűjteménymenedzsment alapok. Gyűjteményi stratégia és politika. A gyűjteményezési stratégia fogalma. Múzeumi stratégiák összefüggései és kapcsolatrendszere. Gyűjteménytípusok.
 • Gyűjteménymenedzsment rendszerek. A Spectrum rendszer minőségmenedzsment vonatkozásai.
 • Korszerű raktárak, múzeumi raktárfejlesztés.Raktározás és közreadás egy térben. Tanulmányi gyűjtemények és látványtárak.
 • Közösségek bevonása a múzeumi tevékenységekbe: gyűjtemény, gyarapítás, közösségi kiállítás. Jó példák itthonról és külföldről, +szellemi kulturális örökség hasznosítása (az épített, tárgyi, stb. örökség mellett)
 • Múzeumi gyűjtemények a 21. században. Valóságos és /vagy virtuális gyűjtemények. Változási folyamatok, változó gyűjteményezési formák, változó kutatói és szolgáltatói igények. A digitális tartalmak integrálódása a múzeumi gyűjteményekbe .
 • Saját intézményi gyűjteményezési stratégia kialakítása. Mi az intézmény gyűjteményezési stratégiájának célja. Különböző gyűjteményi stratégiák elemzése. Jó gyakorlatok: Magyarországon és külföldön.

 

A képzés teljesítésének feltétele:

részvétel a tantermi órák 90%-án, a képzés végén prezentáció bemutatása

Amennyiben a résztvevő a tematikában megadott tananyagrészek valamelyikéből igazolással rendelkezik, az adott szakterületre vonatkozó előadásokon nem köteles részt venni.

 

A képzés részvételi díja: 80.000 Ft

 

A részvételi díj tartalmazza:

a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt

 

További információ:

Birkás Babett
birkas.babett@skanzen.hu

MOKK oktatási csoport
kepzes.mokk@skanzen.hu 

 

 Az alábbi képzések az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" projekt keretében valósultak meg. 

Turnus neve Helyszín Kezdő dátum Befejezés dátum Státusz
Gyűjteménymenedzsment  2000 Szentendre Sztaravodai út 75. 2019.04.23. 2019.04.26. Lezárt
Gyűjteménymenedzsment - 2020/1 2000 Szentendre Sztaravodai út 75. 2020.05.11. 2020.05.14. Visszavont

 

Az alábbi képzések az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001  "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" projekt fenntartási időszakában valósultak meg. 

Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában - Gyűjteménymenedzsment  2000 Szentendre Sztaravodai út 75. 2022.05.23. 2022.05.26. Lezárt
Gyűjteménymenedzsment  2000 Szentendre Sztaravodai út 75. 2023.11.06 2023.11.15. Aktív

 

 

Minőségbiztosítási eredmények

Turnus I. 

Időpont: 2019.04.23-26.

Helyszín: 2000 Szentendre, Sztaravodai út 75. 

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

4,4

Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

4,2

Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

4,2

Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

4,4

Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

4,4

Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?

4,6

Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

4,8

Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

4,4

Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

4,6

 

 

 

Kapcsolódó cikkek
Gyűjtögetés helyett tervszerű gyűjteményezés avagy képzés arra az esetre, amikor Marie Kondo tuti módszere biztosan nem segít