belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Hálózatépítés (H30T)

 

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T) Időpont, helyszín: 

         Jelentkezési határidő: 

         

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) A képzés nem akkreditált

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T) Óraszám: 30 óra

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T) Képzési forma: tantermi

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T) Csoportlétszám: 15 fő

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T) Kiknek ajánljuk: felsőfokú végzettségű múzeumi munkatársak

 

A jelentkezéseket belső elbírálási folyamat során rangsoroljuk, melynek eredményéről minden jelentkezőt írásban kiértesítünk.

 

A képzés haszna: A résztvevők a képzés elvégzésével a szervezetszociológiai és pszichológiai elméleti alapokon túl átfogó képet kapnak a hazai és nemzetközi múzeumi életben kínálkozó hálózatosodási lehetőségekről, illetve az ezek által elérhető szakmai előnyökről. A hálózati gondolkodás múzeumi hasznosítása révén képessé válnak sikeres intézményi kooperációk kezdeményezésére, saját intézményük imázsának fejlesztésére, újrapozícionálására, múzeumok eredményeinek, ismertségének és versenyképességének növelésére.

Képzési tematika:

Bevezetés a hálózatok világába - A hálózatosodás jellemzői, szükségessége a 21. században, Szervezetpszichológiai, szervezetszociológiai alapok

Múzeumok helyi és megyei szintű kapcsolódási lehetőségei - Múzeumok társadalmi szerepvállalása, Múzeumok köré szerveződő helyi civil csoportok, Megyei Hatókörű Városi Múzeumok, mint kompetenciaközpontok

Országos szintű és nemzetközi múzeumi hálózatok. A múzeumok külső kapcsolatai - MOKK és az Országos Múzeumi Koordinátor Hálózat, Múzeumi szervezetek és a múzeumokhoz kapcsolódó országos hálózatok, Múzeumok külső kapcsolatai, Nemzetközi Múzeumi Kapcsolatok

A hálózatok rendszerében működő múzeum - Hálózati tanulás lehetőségei, sajátságai, A hálózati kapcsolatok hasznosítása a múzeumban.

 

A képzés teljesítésének feltétele:

részvétel a tantermi órák 90%-án, a képzés végén prezentáció bemutatása

 

A képzés ára: 

60.000,- Ft/ fő

 

A képzés tartalmazza:

a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt

 

A képzés EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" projekt keretében valósult meg. 

Hálózatépítés  2000 Szentendre Sztaravodai út 75. 2018.03.19. 2018.03.22. Lezárt
Hálózatépítés II. Magyarország 2000 Szentendre Sztaravodai út  2018.07.30. 2018.08.03. Visszavont
Hálózatépítés III.  2000 Szentendre Sztaravodai út 75. 2019.04.01. 2019.04.04. Lezárt
Hálózatépítés - 2020/1  2000 Szentendre Sztaravodai út 75. 2020.05.04. 2020.05.07. Visszavont

 

 

 

További információ:

MOKK oktatási csoport

kepzes.mokk@skanzen.hu 

 

Minőségbiztosítási eredmények

Turnus II. 

Helyszín: 2000 Szentendre, Sztaravodai út 75. 

Időpont: 2019.04.01-04.

 

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?  5
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?  4,5
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 4,5
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 5
Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 5
Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását? 4,5
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)? 5
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 4,5
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 5