belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A módszertani segédanyag lényegének összefoglalása itt olvasható.

„Használd a múzeumot!” - a Gödöllői Királyi Kastély Múzeum módszertani segédanyaga

A Gödöllői Királyi Kastély Múzeum pedagógusoknak kifejlesztett módszertani segédanyaga Múzeumpedagógiai Nívódíjban részesült 2013-ban.

„Használd a múzeumot!” - a Gödöllői Királyi Kastély Múzeum módszertani segédanyaga

A felvétel a 11. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón készült.

Kesik Gabriella meghívott múzeumpedagógiai szakértő értékelése a módszertani anyagról:

A Használd a múzeumot! több elemből álló múzeumpedagógiai tevékenységi program telitalálat a Gödöllői Királyi Kastély Múzeum részéről:

A honlapján elérhető, letölthető, szabadon használható, az igények, az érdeklődés szerint egyénileg variálható és kinyomtatható „múzeumhasználati segédletek”, rejtvények, feladatgyűjtemény, a kiállítások egyes részeinek és témáinak megismerését és feldolgozását segítő és élvezetesebbé tevő segédanyagok, a múzeumi és iskolai óravázlatok révén nem pusztán aktív múzeumhasználatra buzdítanak és késztetnek (ami magában is jó eredmény lehet), hanem – és gondolkodásának ez a kiindulópontja! – az ismeret- és élményszerzésben aktív és tudatos múzeumlátogatóként kezeli vendégeit.

Messzemenően figyelembe veszi és épít a múzeum sajátosságaira, az odaérkező látogatók, kiemelten a diákok és a kísérő pedagógusok valamint az érdeklődő gyerekes családok igényeire és lehetőségeire. Látogatóinak erre a nagyszámú csoportjára figyelve, kisiskolástól a középiskolás diákokig és az őket más-más szinteken és különböző tantárgyak keretében tanító pedagógusok valamint a gyerekekkel a kastélymúzeumba készülő szülők számára is az egyéni elképzelések és szándékok érvényesítésének lehetőségét kínálják a szabadon használható és szerkeszthető anyagok.

Sikeresnek bizonyult az a törekvés is, hogy a Használd a múzeumot! program részeként nem csak a múzeum munkatársai készítenek múzeumhasználati segédleteket, hanem pályázat révén pedagógusok saját fejlesztésű, a kastélyhoz, a múzeumhoz, a kiállításokhoz kapcsolódó múzeumi foglalkozásokat és iskolai órákat terveznek. A legjobbakat szalmai programokon bemutatják és szabadon használhatják a Gödöllői Királyi Kastélyba érkező, vagy tanórákon a kapcsolódó témákat feldogozni szándékozó pedagógusok.

Interjú a Gödöllői Királyi Kastély Múzeum múzeumpedagógusával, Oravec-Kis Évával:


A pályázat a „Használd a múzeumot!” címet kapta, és a hagyományos múzeumlátogatási szokásokkal ellentétben egy interaktív programot kínál a gyermekek és a pedagógusok számára egyaránt. Miért van szükség az ilyen újfajta, kreativitást igénylő módszerekre?

Úgy gondoljuk, hogy ahogyan gyorsan változik körülöttünk a világ, olyan gyorsan alakulnak annak felfedezési lehetőségei, módszerei is, amihez a fiatalok, diákok gyorsan alkalmazkodnak. Éppen ezért feladatunk, hogy segítsük őket a tájékozódásban. A múzeumok az új ismeretek, adatok tanítása mellett segítheti őket az önálló tanulási, felfedezési lehetőségekre való ráismerésen keresztül, hogy az őket körülvevő környezetet értelmezni tudják. Mozgalmas világunkban elengedhetetlen, hogy megtanulják, hogyan használhatják képességeiket különféle helyzetekben, illetve miből, hogyan jutnak információkhoz. Ebben a pedagógusok tudják őket segíteni.

A Gödöllői Királyi Kastély Múzeumban úgy gondoljuk, hogy az élmény mindenkinek jár, a pedagógus felelős a diákjaiért, a fogadó intézményeknek, múzeumoknak pedig segíteni kell őket munkájukban és abban, hogyan keltsék fel az érdeklődést a múzeumok – esetünkben a Magyarország egyik legjelentősebb történelmi helyszíne – iránt.

Miért pont a 10-18 éves korosztályt tanító pedagógusokat választották célcsoportnak?

Tapasztalataink alapján ezt a korosztályt tanító pedagógusok leginkább osztálykirándulások alkalmával keresik fel a kastélyt. A kezdeményezés különféle elemein keresztül igyekszünk őket inspirálni, bátorítani, óráik megtartásához kreativitásuknak teret adni. Mindezzel azért is őket célozzuk meg, mert leginkább rajtuk múlik, hogy a diákcsoportok milyen módon használják a múzeum által kínált lehetőségeket. Emellett fontosnak tartjuk, hogy az átalakuló oktatási rendszerben a pedagógusok bizalmát megtartsuk, erősítsük, hogy érezhessék, a múzeumra támaszkodhatnak munkájuk során.

A kezdeményezésünkben megjelenő különféle témák, munkamódszerek, segédletek, ötletek alapján eldönthetik, hogyan szervezik, tervezik meg múzeumlátogatást: több játékot, felfedezést szeretnének, új ismeretek szerzésére helyezik a hangsúlyt, a figyelem koncentrációja vagy a korábbi ismeretek elmélyítését kívánják megvalósítani e különleges környezetben. A diákok saját pedagógusaiktól is tanulhassanak az iskolán kívüli környezetben. Az új helyezetekben a tanultak alkalmazása, a tanultak hasznosságának felismeréséhez vezethet, így a tanulási kedv is nőhet. A tanárokról kialakult kép is előnyösen változhat, ha látják a diákok, hogy magabiztos az iskolán kívüli környezetben is.

A pedagógusok hogyan fogadták a kezdeményezést? Tapasztalataik szerint ők hogyan viszonyulnak az ilyen jellegű oktatási formához?

A „Használd a múzeumot!” címet viselő kezdeményezésünk elemei a 2012/13-as tanév során épültek fel. A feladatlapot és rejtvényt a tárlatvezetések mellé szívesen válaszották a pedagógusok, a számukra kiírt pályázat iránti érdeklődés pedig azt mutatta, hogy érdemes újra meghirdetni a 2013/14-es tanévben is. 2012-ben az ország távolabbi pontjairól is érkeztek óravázlatok, és az órák megvalósítására is komolyan készültek a pedagógusok, a diákok pedig lelkesen dolgoztak a különféle feladatok megoldásán az állandó kiállításban.

A nyár végén tartott múzeumi tájékoztató napunkra igen sok pedagógus eljött és érdeklődéssel fordult a múzeumi tanítási lehetőségek és ötletek felé, örültek az újabb pályázati lehetőségnek. A munkájukat még inkább megkönnyítő feladatgyűjtemény a kezdeményezés legújabb eleme, amit nagy érdeklődéssel fogadtak, és bízunk benne, hogy a tanév során egyre többen használják majd. Úgy gondoljuk, hogy a korábban is lelkes és elhivatott pedagógusok örömmel fogadják ezt a kezdeményezést, hiszen keresik a lehetőségeket az oktatási módszereik bővítésére, színesítésére.

Bár az oktatásban eddig még nem igazán használták ki a múzeum adta lehetőségeket, az utóbbi időben egyre többen kezdik felismerni a benne rejlő potenciált. Mit gondolnak, van esély arra, hogy a jövőben a múzeumok valóban szerves részét képezzék az oktatásnak?

Ahogyan tapasztaljuk is, az oktatási intézményeknek egyre hangsúlyosabb feladatává válik a különféle ismeretek átadása mellett a kompetenciák fejlesztése. Egyre erőteljesebb társadalmi elvárás feléjük a gyakorlati életre való felkészítés, a praktikus tudás megszerzésére irányuló tapasztalatszerzés lehetőségeinek megteremtése, amit segíthet a tudás saját tapasztalatokon át történő megszerzésének biztosítása. Ezeknek az igényeknek, elvárásoknak az iskolai keretek nem tudnak minden szempontból megfelelni, idővel szükség lesz az oktatási keretek szélesítésére, a helyszínek bővítésére. Úgy gondolom, hogy a múzeumok ebben – sok szempontból – szerepet tudnak vállalni, így szerves részét képezhetik az oktatásnak.

Fontos tudatosulnia annak, hogy a tanult ismeretek az élet valóságában nyernek igazi értelmet, akár egy épület tanulmányozása is kapcsolódhat a matematika a fizika, a történelmen keresztül a művészeti tantárgyakhoz. Mindez a pedagógusoktól is függ, melyiket helyezik előtérbe, mit tesznek hangsúlyossá. Azonban úgy gondolom, ahhoz, hogy idővel a múzeumok az oktatás szerves részét képezhessék, folyamatosan lépést kell tartaniuk az oktatási intézmények igényeivel, valamelyest alkalmazkodniuk is kell hozzájuk, hogy megfelelő keretet tudjanak biztosítani az oktatás számára. Továbbá bátorítani kell a pedagógusokat, hogy magabiztosan merjék használni a számukra kínált új lehetőségeket, a múzeumokat, mint az oktatás új helyszíneit.