belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Hogyan képezzenek a képzők?

Megtartottuk első szakmai felkészítőnket 2017. június 19-én és 20-án a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt európai uniós projektben. A kétnapos szakmai továbbképzés során a projekt keretében megvalósuló további képzésekhez felkért oktatók vehettek részt módszertani és minőségmenedzsment szempontú elméleti és gyakorlati órákon.

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt egyik legfőbb célja a két érintett szakterület intézményeinek és szakembereinek felkészítése az új társadalmi-gazdasági kihívásokra a fiatal korosztályok reflektorfénybe helyezésével. Ezeket a fejlesztéseket a múzeumi szakmai képzések mellett a köznevelési rendszeren, tehát az oktatási intézményeken, a pedagógusokon, illetve a leendő pedagógusok érzékenyítésén keresztül visszük véghez.

A fenti célok elérésében fontos szerepet szánunk a projekt múzeumi komponensének keretében induló 10 új, akkreditált képzésnek. Ezek célcsoportját egyrészt a múzeumi szakemberek alkotják, akiket fel kell készíteni a korszerű tanulást biztosító, fejlesztő és támogató jellegű kulturális tevékenységre, illetve a közoktatás intézményeivel és szereplőivel való együttműködésre. Másrészről fontos célcsoport a pedagógusok és pedagógushallgatók köre, akiknek az ismereteit és kompetenciáit bővíteni kívánjuk annak érdekében, hogy a múzeumi szolgáltatásokat a tanrendjükbe beépítsék, és tudatosan forduljanak a kulturális intézmények közoktatást támogató lehetőségei felé.

Külön képzéseket valósítunk meg – harmadik célcsoportként – a múzeumi koordinátori hálózat tagjai számára, akiket szeretnénk felkészíteni a múzeumok támogatására, hogy azok képesek legyenek a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok kompetenciáinak fejlesztésére az egész életen át tartó tanulást szem előtt tartva. Végül a projekt során kidolgozunk egy új képzési módszertant is, melynek „mintaképzéseként” a moduláris rendszerben felépülő „Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában” képzés szolgál majd.

Ezeket megalapozva tartottuk meg „Az EFOP 3.3.3. projekt képzésein oktatók felkészítő képzése” kurzust, ami – ahogyan az a címből is kiderül – azoknak a szakembereknek nyújtott módszertani segítséget, akik a további képzéseken oktatóként fognak majd részt venni (hasonló képzésre további négy alkalommal kerül majd sor). A kapcsolódó tananyag két részből állt: egy online tananyagból, ami előzetes segítséget nyújtott a projekt általános tudnivalóiból, valamint a tantermi tananyagból, melyet gyakorlott felnőttképzési oktatók (Andrikó Katalin és Pogány Judit) segítségével sajátíthattak el a résztvevők.

A két nap során számos gyakorlati foglalkozást tartottak az előadók, melyek használatára ösztönözték is a résztvevőket, de szó esett a motiváció fontosságáról a felnőttképzésben és a kooperatív tanulási módszerekről is. Az egyik modul kifejezetten prezentációs gyakorlatok ismertetésével foglalkozott, interaktív előadásokon és módszertani gyakorlatokon keresztül a kiscsoportos munkaformák elsajátítására is nagy hangsúlyt fektettünk, Nagy Magdolna, a MOKK megbízott igazgatója, egyben a projekt projektmenedzsere pedig a MOKK által a képzésekben a gyakorlatban is használat minőségbiztosítási módszereket mutatta be.

A projekt keretében induló képzéseinket folyamatosan töltjük fel a honlapunkra. A pedagógusoknak és múzeumi szakembereknek szóló képzéseink ingyenesen elvégezhetők, a jelentkezésüket a mokk.skanzen@sznm.hu e-mail címre várjuk!

Fotók: Sztankovszky Varsány és Zádor Viktória

Fotók: Sztankovszky Varsány és Zádor Viktória
Fotók: Sztankovszky Varsány és Zádor Viktória
Fotók: Sztankovszky Varsány és Zádor Viktória
Fotók: Sztankovszky Varsány és Zádor Viktória