belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Minden panasz ajándék

A minőség garanciája, avagy a MOKK képzések műhelytitkai 2. rész

Képzéseink fontos eleme a hallgatói visszajelzés. A pozitív észrevételeknek örülünk, de igazából a képzések színvonalának emeléséhez a negatív kritikák járulnak hozzá. Ezekből látható ugyanis, hogy a képzés mennyire találkozik a hallgatói elvárásokkal. A képzés több pontján is kikérjük a hallgatók véleményét, és a visszajelzéseket feldolgozva, a jogos kritikákra megoldást találva állunk neki a következő képzés megszervezésének.

A következő ábra azt mutatja, hogy a hallgatói visszajelzéseket miként építjük be a soron következő képzésünkbe.

Minden panasz ajándék

Vegyük sorra, mikor, milyen visszajelzéseket kérünk a hallgatóktól.

Hallgatói elvárások

A hallgatók a képzésre jelentkezéskor kérésünkre írásba foglalják előzetes elvárásaikat a témával kapcsolatosan

Minden kurzusunk bevezető, bemutatkozó beszélgetésén a hallgatók szóban is megfogalmazzák, hogy mit várnak a képzéstől. A válaszok alapján képet kapunk arról, hogy mennyire volt érthető a képzés kommunikációjában a képzés célja. Ez üzenet a kommunikáció felé: ha a hallgatói elvárások és a képzés célja találkoznak, jó volt a kommunikáció, ha sok hallgatónál eltérést tapasztalunk, javítani kell a kommunikáció tartalmán.

Oktatók értékelése

Minden egyes képzési nap végén a hallgatók – név nélkül - értékelik az aznap elhangzott előadásokat és minősítik az oktatókat. A képzés végén összesítjük az értékeléseket és levonjuk a következtetéseket. Amennyiben egy oktató több hallgatótól is rossz minősítést kap, személyesen konzultálunk az oktatóval. Volt már erre példa. Az oktató nyitott volt az értékelő megbeszélésre és rendkívül pozitívan fogadta a hallgatói kritikát. A következő előadását már a visszajelzések figyelembe vételével építette fel, amit a hallgatók értékelésükben meg is háláltak. Azóta is ő az egyik legnépszerűbb előadónk.

Előadások értékelése

Többféleképpen is értékeljük az előadásokat. Egyrészt a hallgatók értékelik magát az előadást, fókuszálva annak témájára, aktualitására, feldolgozási módjára. Ebből kapunk egy képet arról, hogy mennyire érezték a hallgatók a témakört hasznosnak, az előadást számukra hasznosíthatónak.

Az oktatásszervező és a képzések szakmai vezetője a következő kurzus indítása előtt áttekinti a képzés témaköreit és megvizsgálja, hogy az adott témakörön belül van-e olyan új irányzat, történt-e olyan innováció, született-e példaértékű projekt, stb. amellyel érdemes kiegészíteni a képzést. A soron következő tanfolyamot már a hallgatói visszajelzések beépítésével és a felmerülő új témakörök bedolgozásával szervezzük meg.

Képzések értékelése

Minden továbbképzésünk befejezésekor a hallgatók írásban és szóban is kiértékelik a képzést. Nem csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire voltak elégedettek a képzés megszervezésével, hanem arra, is hogy „ki mit visz haza a tarisznyájában?”, vagyis kinek mit tudott nyújtani a képzés. Ezen az összefoglaló záróbeszélgetésen a hallgatók javaslatokat tehetnek további témák, vagy további hiánypótló képzés kidolgozására is. Ezeket az információkat is beépítjük a következő képzésünkbe.

Záródolgozat

A MOKK célja, hogy a gyakorlatban hasznosítható tudást adjon. A záródolgozattal kapcsolatos alapvető elvárás, hogy egy olyan, a hallgató saját intézményében a képzés eredményeként tervezett programot mutasson be, amely témáját és módszerét is tekintve újszerű, visszatükrözi a képzésen tanultak hasznosulását, mások számára is jó gyakorlati példát, mintát jelenthet. A záródolgozatokból pontos képet kaphatunk arról, mennyire volt inspiráló a hallgatók számára a képzés, mennyire tudják a saját munkájukba majd beépíteni az elhangzottakat.

Beszámoló

A beszámoló a képzés eredményességének a legjobb fokmérője. A hallgatók 2 éven át félévente számolnak be arról, hogy a záródolgozatban leírtak miként kerültek megvalósításra. Számunkra a legnagyobb öröm, amikor egy olyan programra kapunk meghívást, amelynek ötlete a hallgató záródolgozatában született meg. Büszkék vagyunk, hogy minden képzésünknek számos kézzelfogható eredménye született!

Nagy Magdolna