belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Inspiráló találkozás tagállami jó gyakorlatokkal

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről Pribay Borbála és Tóth Veronika Tagállami tapasztalatok, jó gyakorlatok a kultúra területén címmel tartottak előadást és workshopot a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) koordinátori műhelygyakorlatán 2016. május 2-án.

A jeles esemény apropóját többek között az adta, hogy Pribay Borbála javaslatára a MOKK fejlesztése, a hazai múzeumok múzeumpedagógiai kínálatát felhasználóbarát módon kereshetővé tevő adatbázis, a Múzeumi a’la carte képviselte a Mesemúzeum mellett Magyarországot egy kézikönyvben, mely Cultural Awareness and Expression Handbook címmel jelent meg 2016 tavaszán és 22 uniós tagország 43 kulturális jó gyakorlatát vonultatja fel. A kiadvány arról szól, hogy a különféle kulturális intézmények miként tudják legeredményesebben fejleszteni a kulturális tudatosság és kifejezőkészség kulcskompetenciáját gyermek-és felnőttkorban.

Inspiráló találkozás tagállami jó gyakorlatokkal

A kiadványhoz kapcsolódó szakmai munka tágabb kontextusát Tóth Veronika mutatta be, amikor az Open Method of Coordination (OMC), azaz a Nyitott Koordinációs Módszer keretében működő kulturális tematikájú nemzetközi munkacsoportok (pl. Kulturális tudatosság és kifejezőkészség, Kultúrák közötti párbeszéd – különös tekintettel a kulturális intézményekre) munkájáról számolt be.

Előadásában hangsúlyozta, hogy az OMC keretén belül soft-law (jogi szempontból nem kötelező erejű) intézkedések – iránymutatások, indikátorok és az összehasonlíthatóságot lehetővé tevő benchmarkok – révén törekednek a tagállamok egymás ösztönzésére, az összefogás erősítésére és a nemzeti szakpolitikák közös irányba terelésére, és ezáltal a közös uniós célok megvalósítására. A befogadó és az elérhető/hozzáférhető kultúrát, a kulturális sokszínűséget és párbeszédet, a kulturális és kreatív iparágakat, továbbá a szakértelem mobilitását elősegítő tagállami kezdeményezések, jó gyakorlatok összegyűjtése is feladataik közé tartozik.

Az előadó a kulturális sokszínűséggel és párbeszéddel foglalkozó OMC munkacsoport eredményeinek ismertetésekor a változásban lévő európai színtéren működő kulturális intézmények megnövekedett szerepére, társadalom meg- ill. összetartó erejére hívta fel a hazai muzeális intézményekben különböző posztokon dolgozó múzeumi koordinátorok figyelmét. Az uniós célok elérését segítő sikerfaktorok között kerültek megemlítésre a kulturális intézmények hosszú távú stratégiája mellett az intézményen belüli sokszínűség és párbeszéd, az interkulturális kompetenciák fejlesztése, az intézmények nyitása a kiemelt célcsoportokon túl a társadalom egésze, így a kultúrából kimaradók felé is. Mindennek pedig elengedhetetlen összetevője a munkatársak továbbképzése, érzékenyítése, és a lokális társadalommal összekötő közösségi színtéren aktív közvetítők megtalálása.

Inspiráló találkozás tagállami jó gyakorlatokkal

Pribay Borbála

A szakmai esemény lezárását Pribay Borbála érzékletes workshopja jelentette, melynek során a koordinátorok kisebb csoportokban ismerhettek meg néhányat a Cultural Awareness and Expression Handbook c. kiadványban szereplő nemzetközi jó gyakorlatok közül, és megvitathatták, hogy eddigi szakmai tapasztalataik alapján a hazai múzeumi színtéren mely megoldások lennének adaptálhatóak.

Az OMC-ről ide kattintva érhető el bővebb információ.


A kiadvány angol nyelvű kivonata itt érhető el.

OMC-CulturalAwareness-Annex-160304.pdf

Magyarul pedig ezen a linken:

Cultural_Awareness_and_Expression_Kiemelt_jo_gyakorlatok.pdf