belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Az képzéseinken alkalmazott gyakorlatokról, középpontban a kommunikációs képzés interjú-szituációs gyakorlatával, X. videóhírlevelünkben tudhat meg többet.

Izgalmas felnőttképzés? Középpontban a gyakorlatorientált módszerek

A felnőttképzési módszerek használata nagy kihívást jelentő feladat a továbbképzéseket szervező kulturális szakemberek számára. Hogyan keltsük fel és tartsuk fenn a hallgató figyelmét? Hogyan adjuk át a tudást úgy, hogy az könnyen alkalmazható legyen a hétköznapokban? Hogyan ültessük át az elméletet gyakorlatba?


A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) képzési kínálatában a gyakorlatorientált módszerekre helyezi a hangsúlyt, hogy a résztvevők ne csak elméleti tudásukat gyarapítsák, hanem mindennapi munkájukban is segítséget jelentő, azonnal használható ismereteket szerezhessenek.

E gyakorlatorientált módszerek elsajátítása adja többek között a Képzők Képzése: oktatók, előadók módszertani továbbképzése című kurzus gerincét. A továbbképzés a felnőttképzésben oktató szakemberek számára szól. A résztvevők megismerik és kipróbálják azokat a gyakorlati oktatási módszereket, melyekkel sikeresen motiválhatják a felnőttképzésben résztvevőket. A felnőtt tanulók motiváltsága ugyanis elsősorban és alapvetően a munka világában elfoglalt sajátos helyzetükből fakad. A gyakorlati cél nélküli és közvetlen hasznosítható tudást nem eredményező tanulás önmagában nem jelent elegendő ösztönző erőt a számukra.


Milyen módszerekkel segíthetjük a felnőtt tanulót abban, hogy felülkerekedjen a tanulást akadályozó tényezőkön? Személyre szabott feladatokkal, odafigyeléssel, személyes visszajelzéssel, valamint érzései, gondolatai és véleménye megosztása által megtapasztalhatja, hogy egyénként is fontos, büszke lehet az elért eredményeire és jó úton halad előre. Az örömmel végzett tanulás ugyanis nagyobb önbizalmat ad, ez tovább erősíti a motivációt, amely még eredményesebb tanuláshoz vezet.

A siker titka tehát a testre szabott, izgalmas módszerek használatában rejlik. A Képzők képzése című továbbképzésen a résztvevők olyan oktatási stratégiákat sajátíthatnak el, melyek a problémamegoldó, felfedezéses tanuláson alapulnak. A felnőttképzésben oktató a képzés során kérdéseket tesz fel, gondolkodásra késztet, eléri, hogy végül maguk a képzés résztvevői fogalmazzák meg a pro és kontra érveket. Bár a tanulási folyamat irányítása az oktatóé, a tanulók maguk jutnak el a szükséges következtetésekig, így az ismeretek megszerzésén túl a megalapozott önálló vélemény kialakítását is gyakorolják.

Számos olyan tréningtechnika létezik, mellyel a résztvevők gyarapíthatják inspiráló oktatási eszköztárukat. Ilyen például a prezentációk használatának sikeres módja – amikor a prezentáció illusztráció, nem tartalmi elem - , vagy a kooperatív tanulási módszerek – mint például a gondolkodást strukturáló „Metaplan" –, az irányított gondolkodást a kreatív energiák felszabadításával ötvöző „World Café", illetve a kommunikációs- és kompromisszumkészséget fejlesztő „GÖMB" (gondolkodás – ötletcsere – megbeszélés) módszer, mely megmutatja a többféle módon történő megközelítés fontosságát.


Az egyénre szabott, izgalmas képzési módszertanok egyik legjobb gyakorlati példáját adják a MOKK által szervezett Múzeumi menedzserképzés PR, marketing, kommunikáció című modulja során alkalmazott helyzetgyakorlatok. Ilyen például a televíziós próbainterjú, melynek során a résztvevők egy valós interjú szituációban profi stáb segítségével sajátítják el az interjú-adás fortélyait. Az interjúkat végül egyénenként értékelik ki a forprofit szférában kommunikációs szakemberként dolgozó tréner segítségével. A továbbképzés résztvevői a non-profit marketing sajátosságait és eszközeit megismerve, a különféle kommunikációs gyakorlatok révén képessé válnak a múzeum célcsoportjaira és közösségeire szabott kommunikációs stratégiát kialakítani és alkalmazni, az online és offline kommunikációs csatornákat hatékonyabban felhasználni, és akár külső partnereket, forprofit cégeket is bevonni, hatékony társadalmi marketinget és márkaépítést folytatni.

Rendhagyó, de nagyon eredményes módszertani megoldás azEsélyt a múzeummal című továbbképzésen alkalmazott kerekasztal-beszélgetés is. A 60 órás akkreditált továbbképzés célja, hogy érzékenyítse a múzeumi szakembereket a hátrányos helyzetű gyerekek problémáira, hogy azt megértve képesek legyenek olyan múzeumi programok kidolgozására, amelyek hozzájárulhatnak felzárkóztatásukhoz. A kerekasztal-beszélgetésen a problémával mélyebben foglalkozó civil szervezetek képviselőivel beszélget a tréner, hogy a résztvevők egyedi módon ismerkedjenek meg a téma fontosságával, első kézből kapjanak információt a témával behatóan foglalkozó szakemberektől.

Az izgalmas módszertanokat felvonultató továbbképzésekről a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ honlapján található bővebb információ: http://mokk.skanzen.hu/kepzesek.html

A cikkben ismertetett, kulturális területen dolgozó szakembereknek szóló továbbképzések 2019-ben is ingyenesen végezhetők el a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című európai uniós projekt keretében. A projekt kétmilliárd forint európai uniós forrásból valósul meg 2017. február 1. és 2020. január 31. között a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár konzorciumi együttműködésében. A projekt megvalósítói elkötelezettek az esélyegyenlőség szerepének növelése, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása és a kulturális javakhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségének megteremtése mellett.