belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Keszthely


A Kukorelly - Reischl Tanulmányi Alap pályázatot hirdet. A pályamunkát beérkezési határideje: 2014. április 15.


T é m a k ö r ö k

  • Keszthelyi írók, zeneszerzők, művészek élete, munkássága
  • Múltból a jövőbe mutató események (pl.: a Helikoni Ünnepségek a XIX. és XX. században)
  • Keszthely fontosabb középületei és szerepük (pl.: Balatoni Múzeum, a ''Postapalota'', a Karmelita /Basilica Minor/ templom, egyéb templomok, a Vajda János Gimnázium épülete, egyéb középületek.)
  • Keszthely egyéb fontos kulturális kapcsolatai (pl.: testvérvárosok)
  • Keszthely példamutató ''nagyjai '', személyiségek kik itt éltek, jártak és fémjelezték városunkat.


P á l y á z a t i f e l t é t e l e k

A pályázat jeligés. Az írásban beküldött pályamunka mellé, lezárt borítékban kérjük csatolni a szerző nevét, születési évét és lakcímét.

A pályamunkát 2014. április 15 - ig kell beküldeni a keszthelyi Balatoni Múzeum címére: 8360 Keszthely, Múzeum u. 2. A borítékon kérjük kívül feltüntetni: « Keszthely – pályázat «

A pályázati anyag terjedelme A/4 -es oldalon 13 pontos betűmérettel, minimum 12, maximum 25 oldal lehet.

A pályamunkát két kinyomtatott példányban és két adathordozón kell beküldeni.

Tudományos igényű munka esetén kérjük a lábjegyzeteket a lap alján vagy a dolgozat végén megjelentetni és az irodalomjegyzéket megadni.
Tudományos esszé esetében a felhasznált irodalom felsorolását kérjük feltüntetni.

A pályaműveket négy tagú zsűri bírálja el. A legjobb pályamű, - esetleg pályaművek - publikálását a zsűri elősegíti.

Az eredményhirdetés várható ideje: 2014 június eleje, „Keszthely Város Napjának” ünnepén.


Megjegyzés:
A zsűri a díjakat összevonhatja, megoszthatja, és további jutalmakat is megállapíthat.

A pályázati kiírás itt megtekinthető.