belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Könyvtári terület

Sághi Ilona: Útmutató az élethosszig tartó tanulást (Lifelong Learning – LLL) támogató kommunikációs stratégia tervezéséhez és megvalósításához

A tanulmány tisztázza az élethosszig tartó tanulás (LLL) fogalmát, kifejti, hogy a könyvtár számára azért van szükség LLL kommunikációs stratégiára, hogy az intézmény az élethosszig tartó tanulásra irányuló tevékenységeit, az azzal kapcsolatos kapacitását és infrastruktúráját, valamint eredményeit hitelesen bemutathassa, hatékonyan hirdethesse, propagálhassa. A könyvtár ezáltal segíti az LLL helyi és országos szintű megvalósítását, az LLL eszméjének társadalmi beágyazódását. Mindehhez lépésről-lépésre, áttekinthetően bemutatja a kommunikációs stratégiai terv készítésének folyamatát, kitérve a különböző generációs jellemzőkre és élethelyzetekre is. Számos gyakorlati példát mutat be, értékel, elemez. Az útmutató felhívja a figyelmet a pályázati kiíráshoz kapcsolódó azon formai és tartalmi elemekre, melyek következetes betartása, figyelembe vétele a pályázat sikerességének a feltétele.

tovább
 →