belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Könyvtári terület

Gombos Péter: Hogy állunk az értő olvasással? Szövegértés mérése iskolán kívül, kérdőívek különböző korosztályok számára

Az olvasásról alkotott képünk részben a társadalmi változásoknak, részben a kutatási eredményeknek köszönhetően jelentősen átalakult. Az olvasás fogalmát részben másképp, de mindenképpen bővebb értelemben használjuk. Ma már nem nagyon kell magyarázni, hogy az 'olvasás' nem kizárólag a szépirodalom befogadását jelenti. Emiatt komolyabb hangsúlyt kapott mostanra a szövegértés, az értő olvasás is. A tanulmány az "értő olvasás" elméleti megalapozását követően különböző korosztályok számára kínál fel kidolgozott szövegértési gyakorlatokat, melyekkel könyvtárak, könyvtárosok, természetesen előzetes felkészülést követően vizsgálatokat végezhetnek. A tesztlapokon hétféle feladattípussal találkozhatunk. Az első három kérdés egyszerűen visszakereshető információra kérdez rá. Ezt követően állításokról kell eldönteni, hogy igazak vagy hamisak. A következő két kérdés megoldásához absztrakció szükséges. Az utolsó feladat eltérő a kisebbek és a nagyobbak esetében. A kilencéveseknek feleletválasztás van, de komplexebb összefüggésekkel, ok-okozati viszony felismerésével. A nagyobbak párosító feladatot kaptak.

tovább
 →