belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2-16)

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című (EFOP-3.3.2-16) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft.

Jelen felhívás keretében a felhívás 4.1. pontja szerinti kulturális intézmények nyújthatnak be támogatási kérelmet.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016.10.17-től 2018.10.17-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

  • 2016.11.17.
  • 2017.04.28.
  • 2018.10.17.

A pályázati felhívás az alábbi linken elérhető:

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-kulturlis-intzmnyek-a-kznevels-eredmnyessgrt-cm-felhvs

A formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelési projektek megvalósítására

A Felhívás címe: Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

A Felhívás kódszáma: EFOP-3.3.2-16

Magyarország Kormányának felhívása a kulturális intézmények1 által, a nevelési-oktatási2 intézmények tanulóinak tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapításának kompetenciafejlesztésének támogatása, továbbá a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és a programkínálat fejlesztése érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházást a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében. A dokumentum hangsúlyozza a tanórán kívüli nem formális és informális tanulási formák jelentőségét, mint ami jelentősen hozzájárulhat a köznevelésben részt vevők tudásának gyarapításához, a szociokulturális és területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez. A célok elérését a Kormány a kulturális intézmények együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 5 millió Ft – 30 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívás 5.4 pontjában meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják3 , hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, ismeret- és tudásgyarapításához, a nem formális és informális tanulási formák alkalmazásához, továbbá a köznevelés hatékony támogatása érdekében a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és programkínálatának fejlesztéséhez;
  • hozzájárulnak a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez kompetencia- és személyiségfejlesztő programokkal;
  • elősegítik a köznevelés eredményességének és hatékonyságának támogatását a nem formális és informális tanulási alkalmakkal;
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben!

2 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 7. § (1) alapján a nevelési-oktatási intézmények a következőek: óvoda; általános iskola; gimnázium; szakközépiskola; szakiskola; alapfokú művészeti iskola; gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; kollégium