belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Tudjon meg még többet a képzést ajánló cikkünkből itt!

Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata

Figyelem! A képzés megfelel a TOP-5.3.1-16 és a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat kedvezményezettjei számára a pályázati felhívás 3.4.1.1. B/f. pontja szerinti képzési kötelezettség előírásának. Azaz aki sikeresen elvégzi a képzést, a MOKK által kiállított tanúsítvány bemutatásával eleget tesz a képzési kötelezettségnek.

 

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T)

Időpont, helyszín:

 2025 februárjában indítjuk következő képzésünket

Jelentkezési felület - később tesszük közzé

 

A képzést minimum 8 fő jelentkezése esetén tudjuk elindítani.

 

 

A létszám maximum 20 fő! Amennyiben a létszám a jelentkezési határidő előtt betelik, a jelentkezéseket lezárjuk!

 Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) A képzés a 378/2017. (XII. 11.) kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló rendelet szerint engedélyeztetett.  

Engedélyszám: 18848-2/2018/KOZGYUJT

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T) Óraszám: 60 óra

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T) Képzési forma: blended (30 óra e-learning + 30 óra kontakt oktatás - 2021-ben online formában)

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T) Csoportlétszám: A képzést minimum 8 fő jelentkezése esetén tudjuk elindítani.

Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T) Kiknek ajánljuk: minimum középfokú végzettségű  kulturális szakembereknek

 “A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata (Blended)” képzést kulturális szakemberek számára szervezzük. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által akkreditált képzés során a résztvevők megismerkednek a Cselekvő közösségek projekt céljaival és eredményeivel, képessé válnak a kulturális partnerség, a közösségfejlesztés és a kulturális intézményeket célzó fejlesztési folyamatok generálására, jártassá válnak a társadalmiasított intézményi modellek és az esélyegyenlőségi modellek alkalmazásában, elsajátítják az intézményi önkéntesség támogatásának módszereit. A megszerzett kompetenciák birtokában képesek lesznek esetpéldák, jó gyakorlatok gyűjtésére és alkalmazására a múzeumi, a könyvtári és a közművelődési területen.

Figyelem! A képzés megfelel a TOP-5.3.1-16 és a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat kedvezményezettjei számára a pályázati felhívás 3.4.1.1. B.5.f. pontja szerinti képzési kötelezettség előírásának. Azaz amennyiben sikeresen elvégzi a képzést, a MOKK által kiállított tanúsítvány bemutatásával eleget tesz a képzési kötelezettségnek. A képzés költsége a TOP pályázatból elszámolható

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • a Cselekvő közösségek projekt céljainak és eredményeinek megismerése,
 • képesség a kulturális partnerség generálására,
 • képesség a közösségfejlesztés generálására,
 • képesség a kulturális intézményeket célzó fejlesztési folyamatok generálására,
 • jártasság a társadalmiasított intézményi modellek alkalmazásában,
 • jártasság az esélyegyenlőségi modellek alkalmazásában,
 • a kulturális önkéntességi tevékenység támogatási módszereinek elsajátítása,
 • kompetenciák esetpéldák, jó gyakorlatok gyűjtésére és alkalmazására a múzeumi, könyvtári, közművelődési területen.

 A képzés moduljai:

 1. A Cselekvő közösségek projekt céljai, a projekt szakmai módszertani eredményei
  1. Intézményi alapok, kulturális partnerség: Kulturális partnerség; Múzeumok; Könyvtárak; Közművelődési intézmények.
  II.2. Közösségfejlesztés kulturális intézményekben: Közösségelméleti, közösségfejlesztési alapok; Kulturális intézmények szerepe a települési közösségfejlesztésben; Kulturális közösségfejlesztés az intézményekben; Csoportos közösségfejlesztő módszerek gyakorlata.
  II.3. A kulturális intézmények közösségi alapú működtetése, társadalmiasítása: A közösségi részvétel lépései; Stakeholder-elemzés a gyakorlatban, Változásmenedzsment.
  III.1. Hozzáférés a kultúrához: Esélyegyenlőségi modellek
  III.2. Önkéntesmendzsment

 A teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:

 • folyamatos nyomon követés és ellenőrzés az egyéni és csoportos feladatmegoldások során, szóbeli, oktatói értékelés,
 • elektronikus tesztek sikeres elvégzése,
 • portfólió készítése a csoportmunkák alapján (megfelelt/nem felelt meg),
 • a képzésről való hiányzás mértéke nem haladja meg az összes kontakt óraszám 20 %-át.

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

A képzés nyilvántartási száma (Szabadtéri Néprajzi Múzeum): 18848-2/2018/KOZGYUJT

A képzés óraszáma: 60 óra (30 óra távoktatás + 30 kontaktóra)

Részvételi feltételek:

 • felsőfokú végzettség vagy érettségi és OKJ-s kulturális szakirányú végzettség,
 • kulturális intézményben, illetve kulturális civil szervezetben szerzett minimum 2 éves munkatapasztalat
 • Közép-magyarországi régión (KMR) kívül működő kulturális intézményben vagy kulturális civil szervezetben betöltött munkakör.

A képzés részvételi díja:  bruttó 80.000 Ft

A részvételi díj a TOP pályázatból elszámolható.

A képzés során a következő szolgáltatásokat biztosítjuk: oktatás, elektronikus oktatási segédanyag, portfólió értékelése, a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány kiadása.

 

További információ:

Gyuricza Andrea
oktatásszervező
gyuricza.andrea@skanzen.hu

 

2020-2023-ban megvalósult képzések a MOKK szervezésében:

2020.10.06-18. e-learning és 10.19-22. online 

2020.11.02-16. e-learning és 11. 17-20. online 

2021.01.25-02.11. e-learning és 2021.03.16.– 03.19. online 

2021. 02.01-02.14. e-learning és 2021.02.15-18. online 

2021. 02.15-28. e-earning és 2021.03.01-03.04. online 

2021.03.01. – 03.14. e-learning és 2021.03.16.– 03.19. online 

2021.03.08. – 03.19. e-learning és 2021.03.22. – 03.25. online 

2021.03.29. – 04.12. e-learning és 2021.04.12. – 04.15. online

2021.03.22-04.05. e-learning és 2021.04.06-09. online 

2021.04.12-04.25. e-learning és 2021.04.26-29. online

2021.05.17- 05.30. e-learning és 2021.05.31-06.03. online

2021.05.03-05.16. e-learning és 2021. 05.17-05.20. online 

2021.05.24-06.06. e-learning és 2021. 06.07-06.10. online 

2021.09.20-10.03. elearning és 2021.10.04-10.07. online 

2022.04.25 - 05.20. e-learning rész és 2022.05.23. - 05.26. online rész

2022.05.02-05.27. e-learning rész és 2022.05.30. - 06.02. online rész

2023. 01.23 - 02.09.

2023.04.24 -05.05. e-learning és 2023.05.08 -05.11. online

 

Konzorciumi partnerünk, az Országos Széchenyi Könyvtár által szervezett képzés 2022-ben:

e-learning rész: 2022. szeptember 20-23. + online rész: 2022. október 17-20.

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete a 2022-es év őszére újra meghirdeti A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata (blended) elnevezésű 60 órás képzést (30 óra e-learning + 30 óra online kurzus). A képzés költsége 55.000,- Ft, amely a  2020. 06.15-én módosított TOP-os felhívás alapján a TOP projekt költségvetéséből finanszírozható. (Itt található a felhívás módosítása: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-top-531-16-a-helyi-identits-s-kohzi-erstse-cm-felhvs)

Jelentkezési lap: http://www.ki.oszk.hu/tanfolyam/jelentkezes.php?tanf_id=100&ind_id=1480   

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 6. lejárt

További információ: Dr. Hangodi Ágnes (hangodi.agnes@oszk.hu, +36 1 2243 821, +36 30 608 8387)

 

 

Minőségbiztosítási eredmények


Időpont, helyszín: 
2018.01.01.-12.31., Szentendre, SZNM   

 Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata 

Átlagszám (1-5)

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

5,00

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

4,77

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

5,01

4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

4,72

5. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

5,00

6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

4,81

7. Hogyan ítéli meg az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkáját, szaktudását?

4,96

8. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

4,83

 

Időpont:
2020.10.06-18. e-learning és 10.19-22. online tantermi 

Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata 

Átlagszám

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

4,8

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

4,6

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

4,7

4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

4,6

5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

4,8

6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?

4,9

10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

4,6

11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

4,8

12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

4,8

 

Időpont:
2020.11.02-16. e-learning és 11. 17-20. online tantermi 

Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata

Átlagszám

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

4,9

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

4,8

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

4,8

4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

4,6

5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

4,8

6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?

5

10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

4,7

11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

4,8

12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

4,8

 

Időpont:
2021. 02.01-02.14. e-learning és 2021.02.15-18. online (KKGY2)

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

            4,67

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

4,25

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

4,50

4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

             4,92

5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

  4,83

6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?

  4,75

10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

   4,67

11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

              4,67

12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

5

 

Időpont: 
2021.03.01. – 03.14. e-learning és 2021.03.16.– 03.19. online (KKGY4)

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

              4,6

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

   4,8

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

     4,75

4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

              4,75

5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

     4,83

6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?

5

10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

    4,75

11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

              4,83

12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

   4,83

 

Időpont:
2021.03.29. – 04.12. e-learning és 2021.04.12. – 04.15. online (KKGY6)

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

              5

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

5

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

    4,56

4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

              4,89

5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

    4,56

6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?

   4,89

10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

   4,89

11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

             4,78

12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

  4,89

 

Időpont:
2021.03.22-04.05. e-learning és 2021.04.06-09. online (KKGY7)

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

              4

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

5

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

    4,63

4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

              4,75

5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

    4,88

6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?

    4,88

10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

    4,88

11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

              4,75

12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

  4,88

 

Időpont:
2021.05.17- 05.30. e-learning és 2021.05.31-06.03. online (KKGY9)

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

             4,76

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

4,5

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

  4,89

4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

             4,72

5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

    4,89

6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?

     4,94

10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

5

11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

              4,89

12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

5

 

Időpont:
2021.05.03-05.16. e-learning és 2021. 05.17-05.20. online  (KKGY10)

Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata 

Átlagszám

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

4,67

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

4

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

4,22

4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

4,78

5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

4,56

6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?

4,89

10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

4,78

11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

4,67

12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

4,78

 

Időpont:
2021.05.24-06.06. e-learning és 2021. 06.07-06.10. online (KKGY 11)

Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata

Átlagszám

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

4,67

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

3,92

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

4,33

4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

4,5

5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

4,5

6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?

4,75

10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

4,58

11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

4,5

12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

4,75

 

Időpont:
2022.04.25 - 05.20. e-learning rész és 2022.05.23. - 05.26. online rész

Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata 

Átlagszám

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

4,6

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

4

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

4,5

4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

4,6

5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

4,5

6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?

4,8

10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

4,3

11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

4,5

12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

4,6

 

Időpont:
2022.12.05-2023.01.19.

Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata 

Átlagszám

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

4,8

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

4,1

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

4,6

4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

4,8

5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

4,8

6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?

4,8

10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

4,7

11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

4,8

12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

4,7

 

 Időpont: 2023.01.23-02.09

Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata 

Átlagszám

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

4,6

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

4,6

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

5

4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

4,2

5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

5

6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?

5

10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

5

11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

4,8

12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

5

 

Időpont: 2023.05.08. - 2023.05.28.

Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata KKGY60B 2023/1

Átlagszám

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

4,67

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

4

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

4,57

4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

4,78

5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

4,67 

6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?

4,89

10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

4,67 

11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

4,67 

12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

5

 

 

Kapcsolódó cikkek
A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2.-16 Felhívás módosított változata
A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16 Felhívás módosított változata