belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Kutatási jelentések

 A Cselekvő közösségek projekt keretében – több tízezer embert bevonva – hét kutatás valósult meg az NMI Művelődési Intézet koordinálásával, amelyek célja a kulturális közösségfejlesztési folyamatok figyelemmel kísérése, dokumentálása, empirikus adatainak feltárása, a tapasztalatok összegzése és innovatív fejlesztő javaslatok megfogalmazása volt.

 

  • Delfi jövő- és trendkutatás a múzeumi, könyvtári és közművelődési területen – Monitoring és kutató-fejlesztő tevékenységek – Kutatások 

A kutatás célja a közművelődés, a múzeum és a könyvtár területeihez kapcsolódóan a jövőben várható szakmai tendenciák vizsgálata volt. A háromkörös, véleményformáló vizsgálatban 62 hazai és 17 országból 33 külföldi szakember vett részt 2017. október 1. és 2018. június 30. között.

Kutatási jelentések

A kutatási jelentés online verziója letölthető innen.

A kutatási jelentés angol verziója itt olvasható.

 

  • A “Kulturális intézmények társadalmiasítási folyamatai Magyarországon” című kutatási jelentés

A Cselekvő közösségek projekt által idén megjelentetett kötet a Magyarországon működő kulturális intézetek társadalmiasítási folyamatait vizsgáló két kutatást, és azok eredményeit foglalja össze. A kiadvány három nagyobb egységből áll. Először bemutatja a fejlesztést megelőző vizsgálatot, amelynek keretében 108 kulturális intézmény dokumentumait elemezték. A második, 2019-es kutatást a fejlesztést követően végezték el, kizárólag azokon az intézményeken, amelyek két évvel korábban is szolgáltattak adatokat. A felmérés hatásvizsgálatát és a hatásmérés eredményeit foglalja össze a harmadik fejezet. Zárásként pedig a két felmérés eredményeinek összehasonlítása és összegzése olvasható a kötetben. A mellékletekben megtalálhatóak a kutatásban résztvevő intézmények nevei, a vizsgálatok szempontrendszerei, illetve azok a kérdések, amelyeket megválaszoltak a felmérés szereplői.

Kutatási jelentések

A online verzió innen letölthető: Kulturális intézmények társadalmiasítási folyamatai Magyarországon

 

  •  A „Magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények reprezentatív felmérése” című kutatási jelentés

Először készült átfogó, reprezentatív felmérés a magyarországi múzeumi-, könyvtári- és közművelődési intézmények társadalmi-közösségi beágyazottságáról. A Cselekvő közösségek projekt célja annak kiderítése volt, hogy milyen hatást gyakorolnak a helyi lakosok és közösségeik a kulturális intézmények tevékenységére, illetve mennyire veszik figyelembe az intézmények a helyi lakossági- és közösségi igényeket. A kutatás azért hiánypótló, mert ugyan minden évben készül statisztika a kulturális intézmények működéséről, az nem terjed ki a társadalmi szerepvállalásuk felmérésére. Ezelőtt nem volt átfogó vizsgálat a partneri együttműködéseik – az önkétesség, az iskolai közösségi szolgálat menedzsmentje és az esélyegyenlőségi elvek megvalósulásának kapcsán. Az eredmények arra mutatnak rá, hogy mindhárom szakterület erős társadalmi kapcsolatokkal rendelkezik, ugyanakkor akadnak hiányosságok a humánerőforrások, az akadálymentesítés, a közösségi részvételi stratégiák és a rendszeres kutatási munkák terén.

Kutatási jelentések

A kutatási jelentés online verziója innen letölthető: 

Magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények reprezentatív felmérése

 

  • A kulturális közösségszervezés gyakorlata kontrollcsoport-vizsgálattal

Jelen kiadványban ismertetett – az elméleti kitekintést követő – hatásvizsgálat kettős célkitűzéssel indult el és valósult meg. Egyrészt a kutatás segítségével képet lehet alkotni arról, hogy a kulturális intézmények társadalmi beágyazottságát tekintve milyen változások történtek a vizsgált időszakban. Másrészt pedig az, hogy a 2016-2019. között zajló Cselekvő közösségek (CSK) projekt révén megvalósított fejlesztések ebben a folyamatban milyen hatásokat generáltak.

A kutatás a 2017-ben a „Magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények reprezentatív felmérése” címmel készült országos intézményi vizsgálatra és annak mintakeretére épült.

Kutatási jelentések

A kutatási jelentés online verziója letölthető innen.

 

  • Települési közösségfejlesztési folyamatok vizsgálata Magyarországon

A helyi identitás és kohézió erősítése című, TOP 5.3.1-16 és 6.9.2-16 azonosító számú felhívások nyertes projektjeinek eredményeit, hatásait mérő mid-term és ex-post kutatási jelentés

A közművelődési, múzeumi és könyvtári területen működő kulturális intézmények egyre növekvő társadalmi szerepvállalását a kulturális közösségfejlesztési folyamatok szolgálatába állító és ezáltal a magyar társadalom kohézióját elősegítő projekt célja, hogy képessé tegye a civil szervezeteket, az önkormányzatokat és helyi kulturális intézményeket a tevékenységükben megerősített közösségek és kezdeményezéseik befogadására, támogatására, a közösségi aktivitás fenntartására. A fejlesztés szakmai hátteret biztosít ahhoz, hogy a helyi kulturális közösségek képessé váljanak közösségfejlesztési folyamatok, valamint önkéntes programok megvalósítására és fenntartására. A kulturális intézmények egyedi eszközeire építve a projekt folyamatos szakmai-módszertani támogatást biztosít a települések és azok kulturális intézményei, és / vagy civil szervezetei számára a társadalmi kohéziót erősítő, közösségfejlesztési folyamatok megvalósításához. Fenti célok elérésének fontos alapja és eszköze, valamint a megvalósítás folyamatának egyik fontos eleme, hogy országos kutatások során vizsgálni lehessen a kulturális intézményrendszer állapotát, a szakterületek működését, és az azokat meghatározó közösségi, társadalmi folyamatokat.

 Kutatási jelentések

A kutatási jelentés online verziója letölthető innen.

 

  • Kulturális közösségfejlesztési folyamatok vizsgálatai Magyarország településein (zárótanulmány)

A „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” projekt keretében a legfőbb törekvés a közösségfejlesztés és a közösségi tervezés szemléletének, illetve gyakorlatának széles körű elterjesztése, a közösségi kezdeményezések támogatása, valamint a kulturális intézmények közösségi részvételi (társadalmiasított) működésének módszertani megalapozása volt.

A fejlesztések megvalósulása érdekében kutatási és monitoringtevékenységet végeztünk, melynek során egyrészt a múzeumok, közművelődési intézmények és könyvtárak közösségi szerepvállalását, illetve várható trendjeit vizsgáltuk, másrészt a Cselekvő közösségek projekt által támogatott folyamatok eredményeit, a közösségfejlesztő folyamatok hatására elinduló változásokat, a mentorok tevékenységét monitoringoztuk az együttműködő partnerek és a lakosság körében. A felméréseket a konzorciumi partnerek kutatói és a közbeszerzések nyertes szolgáltatói együttesen végezték.

A fenti célok elérése érdekében már a tervezési időszakban is fontosnak tartottuk, hogy a projekt szolgáltatásainak eredményességét, hatását mérni tudjuk a részt vevő, együttműködő partnerek és a lakosság körében. Éppen ezért a tervek alapján a projekt hároméves megvalósítási időszakában több kutató-fejlesztő tevékenység valósult meg, amelyek eredményeiről egy összefoglaló tanulmány is készült.

 Kutatási jelentések

Az összefoglaló/záró tanulmány online verziója letölthető innen.

Az összefoglaló/záró tanulmány angol nyelvű verziója letölthető: The-Examinations-of-Cultural-Community-Development-Processes-in-the-Municipalities-of-Hungary