belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Lépésről lépésre minden a helyére kerül

Hasznosuló tudás, hasznosítási tervek és hasznos projektek a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ Szórakozva tanulni, tanulva szórakozni – projektmódszer a múzeumpedagógiában című 60 órás képzésének hallgatóitól.

A szolgáltató típusú múzeum ideájának terjedésével párhuzamosan egyre inkább tapintható az igény a múzeumpedagógusok körében arra, hogy a kiállítások és akár az egész múzeum működési koncepciójának ők is egyenrangú részesei, tevékeny alakítói lehessenek. A Szórakozva tanulni, tanulva szórakozni – projektmódszer a múzeumpedagógiában (SZT) című, MOKK által indított képzés éppen ezt a törekvést kívánja támogatni.

A kurzust elvégző hallgatók képessé válnak rá, hogy az alapoktól kezdve, lépésről lépésre haladva, minden lényeges részletre kiterjedő figyelemmel állíthassák össze az intézményük adottságaira szabott vagy saját szakmai víziójukat tükröző múzeumpedagógiai hasznosítási projekttervet. A képzésen megszerzett átfogó, ugyanakkor gyakorlatba átültethető ismereteknek és módszereknek, valamint az oktatást jellemző támogató légkörnek köszönhetően a mindennapi munkájukhoz visszatérve könnyebben kezelhetővé válnak a sokszor frusztráló kompromisszumok és dilemmák.

Az elmúlt évek SZT képzéseit sikerrel elvégző hallgatók visszajelzései, beszámolói közül szemezgetve is szembe tűnő, hogy a mai múzeumi szakembereknek - legyenek akár pályakezdők, akár régi motorosok – mekkora szüksége van az itt megszerezhető ismeretekre, vagy a már meglévő tudásuk új szemszögből való átgondolására, hogy aztán sikeresen tudják azt kamatoztatni munkájuk során.

Kulturális Negyed nem lehet meg múzeumpedagógia nélkül

A 2012 tavaszán rendezett képzés egyik hallgatójának, Tóth Viktóriának, a Zsolnay Kulturális Negyed Infoponthálózata vezető helyettesének sikerült igazán nagy és nemes fába vágnia a fejszéjét. A 2011 vége óta működő, de már pár hónap alatt 80 ezer fős látogatottságot elérő pécsi turisztikai desztinációnak, mely az Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében jött létre, még sem múzeumpedagógiai stratégiája, sem múzeumpedagógiai foglalkozásai nem voltak, így a Szórakozva tanulni, tanulva szórakozni című képzésen szerzett tudást igen képlékeny és termékeny talajra hullhatott.

Tóth Viktória mert nagyot álmodni, és a Zsolnay család történetét bemutató állandó kiállításhoz egy igazán konstruktív és szociálisan érzékeny múzeumpedagógiai hasznosítási tervet dolgozott ki a képzést lezáró dolgozatában. Drámapedagógiai elemekkel átszőtt foglalkozássorozatot tervezett, mely a kreativitása és összetartása miatt példaértékű Zsolnay család sorsát bemutatva segíthet a gyakran csonka családban felnövő gyermekeknek a pozitív szocializációs minták elsajátításában, a család intézményéről élő téves képzeteik eloszlatásában, s ezáltal a jelenlegi társadalmi problémák feloldásában.

Terveinek egy részét sikerült a gyakorlatba is átültetni, és elfogadtatni a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. vezetőségével, így 2013 márciusában, a MOKK által szervezett képzés utánkövetésének első beszámolójában már arról adhatott hírt, hogy létrejött egy múzeumpedagógiai csoport, amely komplex múzeumpedagógiai élménycsomagot dolgozott ki. Az ókorig visszanyúló gyökerekkel rendelkező város tárgyi értékeinek és szellemi hagyatékának hiteles interpretációját a Kft. üzemeltetésében lévő pécsi örökségelemek együttműködésében valósították meg, örökség pedagógiai kínálatuk további fejlesztését pedig a 2013 nyarán első alkalommal teszt jelleggel elindított, történelmi korokon átívelő Mindenkor Pécs című nyári napközis táboruk tapasztalataira fogják alapozni.

Erős kezdés, ígéretes folytatás

A 2013 májusában megszervezett képzés lelkes hallgatói csapatából Terendi Viktória, a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum Népművészeti házának friss diplomás néprajzos tárlatvezetője azért jelentkezett a képzésre, hogy szakmai iránymutatás, és egyfajta megerősítést nyerjen, ezen kívül az elméletre fókuszáló egyetemi képzés után a múzeumi munkája során megszerzett gyakorlati tudását kívánta megalapozni és rendszerezni.

Az SZT kurzus oktatói által nyújtott gyakorlatorientált tudást a múzeumába visszatérve egyből alkalmazni kezdte, átformálta a már kész múzeumpedagógiai programot, Sándor Zsuzsa drámapedagógia előadásainak hatására drámapedagógiai elemeket, szituációs játékokat épített be a foglalkozásokba, és kiterjesztette a célcsoportok körét. Már nem csak az óvodásoknak, általános és középiskolásoknak szóló foglalkozásokból áll össze a Tornyai János Múzeum múzeumpedagógiai repertoárja, de a figyelem középpontjába kerültek a felsőoktatásban tanulók és a felnőttek is, akiket a képzésen megismert projektmódszert és kommunikációs stratégiákat alkalmazva lehet bevonzani a múzeumba.

Szándékai szerint a hódmezővásárhelyi Népművészeti ház gyakorlati és oktatási helyként funkcionál majd a Szegedi Tudományegyetemen néprajzot hallgatók vagy a Mezőgazdasági Karra járók számára. A múzeumpedagógiai profilbővülésnek köszönhetően a mindennapi életvitelre vonatkozó és napjainkban újra értékessé váló népi tudáskészlet pedigmindenkiszámára hozzáférhetővé válik, aki nyitott az alternatív megoldási stratégiák iránt.

A pálya megkoronázása - amikor beérik egy múzeumpedagógus

Szebényi Ágnes, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet közművelődési munkatársa a képzésből régi álma valóra váltásához merített erőt és ihletet: „…múzeumpedagóiai, közművelődési munkám során az eddigieknél jóval tudatosabb, lépésről lépésre végig gondolt eseményeket szervezek. Továbbá hála az elvárásként megszületett záródolgozatnak (és lényegében az egész kurzusnak) végre elindíthattam egy új programsorozatot a múzeumban, mely már régi vágyam volt. Ezzel a témával gyakorlatilag sokévi múzeumi tevékenységem egyfajta összegzését adhatom, mely sokrétűen igyekszik a vándorszínész kort földolgozni, gyerekek számára érdekesen és tanulságosan bemutatni.” – írta beszámolójában „A halnak víz kell, a madárnak levegő, nekem színpad” című, Bajor Gizi Színészmúzeum által 2012 őszétől meghirdetett múzeumpedagógiai sorozatának megszületésével kapcsolatban.

A célközönség bővítését Szebényi Ágnes is célul tűzte ki, ezért a kurzuson megismert kommunikációs technikák alkalmazásán, és a látogatói vizsgálatok bevezetésén kívül 2013 tavaszán 3 napos workshopot is szervezett tanároknak, múzeumpedagógusoknak, ahol alkalom nyílt a múzeumpedagógiai foglalkozások tesztelésére és népszerűsítésére.

Új terepen is hasznosítható tudás

Kovács Ágnes a 2014. évi képzés elvégzését követően új munkahelyre és munkakörbe kerülve, immár a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. turisztikai és marketing menedzsereként is kamatoztatni tudja a tanfolyamon megszerzett tudást a Pusztai Állatparkban kialakítandó állandó kiállítás létrehozása során:

"A szakemberek már dolgoznak a vitrinek, installációk elkészítésén, a megjelenítendő tartalom összegyűjtésében azonban az én munkámra is számítanak. Szerencsés helyzet, hiszen az előző munkahelyemmel ellentétben itt nem egy kész kiállításhoz kell megálmodni a gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt szánt foglalkozásokat, hanem már a tervezési fázisban aktívan részt vehetek, ötleteimmel hozzájárulhatok a kivitelezés sikerességéhez."

A Szórakozva tanulni, tanulva szórakozni – projektmódszer a múzeumpedagógiában című képzés tehát jó szívvel ajánlható minden olyan múzeumi szakembernek, aki rendszerben szeretne gondolkodni saját munkájáról és tágítani szeretné szakmai látókörét, ezen felül pedig a munkája során felmerülő legkülönfélébb kérdésekre keres valós megoldásokat, gyakorlatba átültethető fogásokat.