belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A mintaprojekttel kapcsolatos sajtómegjelenés ITT és ITT érhető el.

Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum: Víz-kör. Élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése a szakképző iskolák diákjai számára, pályaorientáció

Mintaprojekt alapadatok

Mintaprojekt címe: Élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése a szakképző iskolák diákjai számára, pályaorientáció

Alcíme: „Víz-kör”

Mintaprojekt megvalósító intézmény, település:Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Régió: Közép-Dunántúl

Megvalósulás helyszíne (ha eltér a megvalósító intézménytől): Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum, Esztergom Szakaszmérnökség Gátőrház, táti Duna-szakasz töltés, Esztergom gátőrház, Sajfok Szivattyútelep, Kvassay-zsilip Budapest, Kisköre vízerőmű és hallépcső

Együttműködő köznevelési intézmények: Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi Szakgimnáziuma, valamint a budapesti Than Károly Ökoiskola, Szakgimnázium és Szakközépiskola

Együttműködő felsőoktatási intézmény: Eszterházy Károly Egyetem Médiainformatikai Intézet Kulturális Örökség és Művelődéstörténeti Tsz

Mentorált múzeum, település: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Sajfoki szivattyútelep, Sajfok kiállítóhely

Választott módszertani téma1: Szakképzés

Bevont diákok száma (megvalósító és mentorált intézményből összesen):70 fő

Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum: Víz-kör. Élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése a szakképző iskolák diákjai számára, pályaorientáció

Társadalmi, gazdasági, pedagógiai körülmények, amelyek a mintaprojekt kiindulási helyzetét jellemzik

A 2016/17. tanévtől érvényes, a szakképesítések rendszerére vonatkozó új szabályozás (25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről) elismeri a vízgazdálkodás jelentőségét, a vízügy újra önálló szakmacsoportként és szakközépiskolai ágazatként jelenik meg. A szakképzés irányítója a vízgazdálkodásért felelős belügyminiszter, így a múzeum fenntartója, a Belügyminisztérium háttérintézményeként működő Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) jelentős lépéseket kezdeményez a vízügyi szakképzés megerősítése, megújítása érdekében.

E folyamatban komoly szerepet játszhat a diákokat eddig is sikeresen és hatékonyan, a közoktatás és a szakképzés minden szintjén megszólítani képes Duna Múzeum, amely az iskolán kívüli tanulás módszertanában nagy tapasztalattal rendelkezik. Programjaink megvalósítását a vízügy-szakmai szervezetek (az OVF mellett a 12 területi vízügyi igazgatóság) szakértelmükkel, munkatársi gárdájuk támogatásával tudják segíteni.

Mindemellett a Duna Múzeum egy országos hatókörű múzeum, gyűjteménye alkalmas arra, hogy a fiatalok megismerkedve azzal tudásbázisként használják munkájuk során. Mint a beszélgetésekből kiderült, vízügyi ismereteket csak 11/12. osztályban, illetve a technikumba járók tanulnak, ezért ezen a téren is rengeteg új információval tudtunk szolgálni. Felmerült az igény, hogy a vízügyi iskolák tanulói tanulmányaik során legalább egyszer jussanak el a Duna Múzeumba. Felajánlottuk segítségünket feladatok, kvízek, érdekes anyagok, jegyzetek, esetleg tankönyv fejezet vagy akár egy csak nekik szóló vetélkedő összeállításában is.

Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum: Víz-kör. Élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése a szakképző iskolák diákjai számára, pályaorientáció

A mintaprojekt konkrét céljai, a célok kapcsolódása a két választott módszertani témához

Négy kiemelt célt fogalmaztunk meg: a múzeum bekapcsolása a nem-formális és informális oktatásba a vízügyi szakképzés területén, a köznevelés hatékonyságának, eredményességének támogatása korszerű múzeumi módszerekkel, a múzeumok és köznevelési intézmények közötti együttműködés erősítése és a pályaorientáció segítése.

A mintaprojekt lehetőséget adott arra, hogy az eddigi, szakiskolásoknak tervezett program tartalmi részét kiszélesítsük, az informális oktatásba jobban bevonjuk a vízügyi igazgatóságokat, mind a helyszínek, mind a szakemberek tekintetében. Így pályázatunk megvalósításával egy komplex programot szerettünk volna kínálni. A projektben résztvevő iskolák arra vállalkozó szellemű tanáraival folyamatos egyeztetést folytattunk, amely nagyban hozzásegített bennünket ahhoz, hogy figyelembe vegyük, mire van szüksége az intézményeknek, az ott tanuló diákoknak.

Terveinkben hangsúlyt kapott a minőségi szakember-képzés segítése, az elköteleződés erősítése, az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák megalapozása, együttműködési készségük fejlesztése. Szem előtt tartottuk, hogy változatos pedagógiai módszerekkel dolgozzunk (gyakorlat munka, játék, szimuláció, vita, stb), az alkalmak élményszerűek legyenek.

Különösen nagy hangsúlyt fektettünk a természettudományos kompetencia fejlesztésére, hiszen műszaki pályáról van szó az esetükben. A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy – Vízügyi Szakgimnáziumának tanára részt vesz a BMSZC Than Károly Ökoiskolája számára tartandó témanapokon, tapasztalatszerzés céljából. Ez fontos az iskolák közötti párbeszéd és a szakmai tapasztalatcsere miatt is. Mindkét intézmény számára 3-3 témanapot tervezünk. Egy nap helyszíne a Duna Múzeum volt, két nap pedig a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság területén található műtárgy/objektum. Ez több szempontból is fontos volt. Kevesebbet kell utazniuk, megismerték a hozzájuk közeli vízügyi műtárgyakat, vizeket, szakembereket, vízügyi emlékhelyeket.

Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum: Víz-kör. Élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése a szakképző iskolák diákjai számára, pályaorientáció

A mintaprojekt megvalósítása során alkalmazott módszerek bemutatása és indoklása

Mindkét intézmény tanulói három témanapon vettek részt. Ezeken az alkalmakon 4-5-féle foglalkozásra is sor került, így számos módszert tudtunk alkalmazni: megbeszélés, vita, előadás, magyarázat, szemléltetés, szimuláció, gyakorlati munka, kérdezés, elbeszélés, bemutatás, kísérlet, gyakorlati munka, játék, felfedezéses tanulás, egyéni felfedezés, előadás (tárlatvezetés), műveltségi/ismeretterjesztő játék, tevékenység értékelés. Igyekeztünk változatos tevékenységi formákat választani számukra. Bár a fiatalok nagyon szeretik a játékos feladatokat (pl. a Széchenyi társas), az önálló felfedezést, úgy véljük a megfelelő módszer megtalálása az adott cél érdekében a legfontosabb.

Milyen tapasztalatokkal szolgált a megvalósított mintaprojekt?

A jövőben vizsgálnunk kell, hogy kiváló szakembereink közül ki alkalmas diákok számára az ismeretek közvetítésére. Volt, amikor a program előkészítői nem alkalmazták az általunk kidolgozott, bemutatott módszereket. Alapvető didaktikai szabályokat sem alkalmaztak.

Nagyon szerencsés volt, amikor a terep adottságaiból adódóan kis csoportokban dolgoztak. Ez személyesebb légkört teremtett, ebben a mérnök kollégák is sikeresnek érezhették magukat, hiszen nem kellett fegyelmezniük és pedagógiai eszközök hiányában is fenntartották a figyelmet. Az érdekes jól összeállított feladatokkal, kis csoportban dolgozva jól bevonhatók a gyakran komoly hátrányokkal érkező fiatalok is. Felméréseink szerint a játékos feladatatok okostelefonos felfedezés nagyon megnyerte a tetszésüket.

A kiadott otthoni/iskolai feladatokkal bármennyire is a korosztálynak szóltak, csak kevés csapat készült, itt a helyszínen azonban rendkívül kreatívan rögtönöztek”. Ezt a jövőben jobban figyelembe fogjuk venni. A siker a kreativitás megtapasztalásának pozitív élménye remélhetően később is hatással lesz a feladat megoldási készségükre. Nagyon változó motiváltsággal érkeztek, a két intézményből a fiatalok. Számunkra meglepetés volt az a különbség, amit a nagy múltú szolnoki vízügyi szakiskola és a budapesti iskola diákjai között tapasztaltunk.

Sikerült a nyitottságunkkal, odafigyeléssel, egyéni beszélgetésekkel megnyerni őket, erre lehet építeni a későbbiekben is. Mindenképp indokolt a többszöri találkozás, mert a harmadik alkalmat már nagy izgalommal várták, jó ismerősként köszönthettük őket, megnyíltak, már nem volt új a helyzet számukra.

Szerzők: Fehér Györgyi, Gróhné Illés Ildikó

Fotók: Vizy Zsigmond

Kapcsolódó cikkek
[Új URL]