belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Már most érdemes jelentkezni a jövő évi Múzeumi menedzserképzésre!

Kiemelkedő sikert könyvelhet el a „Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában” című továbbképzést, amelyet idén indított el a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK). Az ingyenesen elvégezhető továbbképzés különlegessége, hogy az érdeklődők részben önállóan, érdeklődésüknek megfelelően válogathatják össze a tananyagot, a különféle képzési modulokat. A 120 órás kurzust elvégzők a vezetői és az államháztartási ismeretek elsajátítását is igazoló, akkreditált tanúsítványt kapnak.

Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek tanúsítvány átadó - videóhírlevél IX.

Már most érdemes jelentkezni a jövő évi Múzeumi menedzserképzésre!

A többségében szentendrei helyszínen, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban zajló képzés résztvevői olyan készségeket, szemléletet és vezetői stílust sajátíthatnak el, amely ma már nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az általuk vezetett intézmények képesek legyenek az innovációra, a kreativitásra és a vállalkozásra is.

A továbbképzésre elsősorban a múzeumok vezetőit várják, hiszen számukra az „Államháztartási és vezetési ismeretek” című 60 órás modul elvégzése kötelező. A tanfolyam hasznos azoknak is, akik felső- vagy középvezetők egy múzeumi intézménynél vagy szeretnének azzá válni. Ők itt a tevékenységükhez fontos ismeretekre tehetnek szert, és így a kinevezésük után már rendelkezni fognak a jogszabályban előírt képzettséggel is. A 120 órás továbbképzés nyitott a közművelődési, levéltári területen dolgozó munkatársaknak is.

Az akkreditált tanúsítvány megszerzéséhez 120 órát kell elelvégezni, melynek felét a kötelezően elvégzendő 60 órás „Államháztartási és vezetési ismeretek” című modul teszi ki. Ennek részei azok az ismeretek, melyek elsajátítása ma már jogszabályi elvárás a múzeumi vezetőkkel szemben. Az akkreditált tanúsítványhoz szükséges még további 60 óra elvégzése, ehhez a másik hat modulból kell kiválasztaniuk kettőt a résztvevőknek. A képzés teljesítésének feltétele, hogy a jelentkező a tantermi órák 90%-án részt vegyen, a két szabadon választott modul végén prezentációt tartson, valamint záródolgozatban mutassa be saját intézményének fejlesztési tervét.

Már most érdemes jelentkezni a jövő évi Múzeumi menedzserképzésre!

A MOKK lehetőséget biztosít az egyes modulok önálló elvégzésére is, amelyek teljesítését akkreditációs szám nélküli tanúsítvánnyal igazolják.

Az önállóan is választható, 30 órás modulok – a stratégiaalkotás, a hálózatépítés, a területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése, a minőségmenedzsment, a frontvonal menedzsment és a PR, Marketing, Kommunikáció – elvégzésével olyan tudást szerezhetnek, és olyan készségeiket fejleszthetik a résztvevők, amelyekkel hozzájárulhatnak a saját intézményük eredményesebb működéséhez, népszerűbbé, vonzóvá válásához. Így például képessé válhatnak hatékonyan együttműködni a köznevelési intézményekkel, vagy elérni és megszólítani a közönség speciális tulajdonságokkal rendelkező csoportjait is.

A korszerű tudás megszerzésén túl az a másik nagy előnye ennek a négy héten át zajló képzésnek, hogy a résztvevők személyesen találkozhatnak, és hosszabb távon is működő kapcsolatokat építhetnek ki más muzeális intézmények vezetőivel, munkatársaival. A képzést szervező MOKK kifejezetten fontosnak tartja, hogy az adott tanfolyamon jelen lévő szakemberek lényegében egy kisebb közösséggé kovácsolódjanak az együtt töltött idő alatt, majd a további munkájuk során kamatoztatni tudják az itt megszerzett kapcsolati tőkét. Az itt szerzett személyes ismeretségek aktív tapasztalatcserében, együttműködésekben hasznosulhatnak a későbbiekben. Ebben a sajátos közegben a résztvevők egészen másképp irányíthatják a többiek figyelmét a saját intézményükre. A képzés végén a hallgatók saját prezentáció keretében mutatják be a tanultak alkalmazását ,így a jelenlévők megismerhetik egymás projektjeit, reflektálhatnak rájuk és kapcsolódási pontokat kereshetnek.

Már most érdemes jelentkezni a jövő évi Múzeumi menedzserképzésre!

Az európai uniós forrásból finanszírozott kurzus a résztvevőknek ingyenes, mely még vonzóbbá teszi a más keretek között nem megszerezhető speciális tudásanyag elsajátítását lehetővé tévő képzést. A képzés tartalmazza a nyomtatott oktatási segédanyagot, a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt, az étkezést (büfé, meleg ebéd és vacsora) és igény esetén a szállást a résztvevők részére a képzés időtartamára.

Az egyes modulokon a MOKK összesen 15 fő részvételét tudja biztosítani, ezért a következő évi továbbképzésekre érdemes már most jelentkezni, mert a helyek hamar betelhetnek.

További információ a képzésről:

http://mokk.skanzen.hu/muzeumi-menedzserkepzes-az-eselyteremto-kozneveles-szolgalataban-mm120t.html

A képzés az elvégzését igazoló tanúsítvány ünnepélyes átadásával zárul. A MOKK ezzel kapcsolatos videóhírlevele itt tekinthető meg

http://mokk.skanzen.hu/a-mi-muzeumunk-muzeumvezetesi-es-allamhaztartasi-ismeretek-tanusitvany-atado-videohirlevel-ix.html

*

A kulturális területen dolgozó szakembereknek szóló ingyenes továbbképzéseket a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című kiemelt projekthez kapcsolódva rendezi meg. A projekt kétmilliárd forint európai uniós forrásból valósul meg 2017. február 1. és 2020. január 31. között a Széchenyi 2020 program keretében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár konzorciumi együttműködésében. A projekt megvalósítói elkötelezettek az esélyegyenlőség szerepének növelése, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása és a kulturális javakhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségének megteremtése mellett.