belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Megjelent a Kincses Kultúróvoda 2018 pályázati program felhívása!

A múzeumok, a könyvtárak, a közművelődési és a művészeti intézmények kiemelt szerepet játszanak a gyermekek személyiségfejlődésében, képességeik kibontakoztatásában, erkölcsi és érzelmi fejlődésük ösztönzésében; felszínre hozzák a bennük rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, szociális, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő készségüket, aktivitásukat, és erősítik motiváltságukat is.

A kulturális terület az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet fordított mind az ágazati irányítás, mind pedig az intézmények szintjén arra, hogy elősegítse és támogassa mindazon módszertani, szakmai és infrastrukturális fejlesztéseket, amelyek célja a látogatói elvárások minél magasabb színvonalon történő kiszolgálása, különös tekintettel a gyermekek és a fiatalok igényeire. Ennek eredményeként most már országszerte jól felszerelt pedagógiai foglalkoztató terek, kifejezetten kisgyermekeknek kidolgozott foglalkozások, programok, előadások várják a kulturális intézményekben a legkisebbeket is.

Sok óvoda felismerte, hogy a környezetében található könyvtár, múzeum, közművelődési színtér, művészeti intézmény szolgáltatásai, illetve a helyi művészek, kulturális egyesületek értékközvetítő tevékenysége kiváló lehetőség az óvoda pedagógiai programjának kiegészítésére, és a mindennapi gyakorlat színesítésére.

A „Kincses Kultúróvoda” pályázati program célja az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködésének erősítése annak érdekében, hogy a kulturális tartalmak minél sokrétűbben épüljenek be az óvodák helyi pedagógiai programjába, és ebből adódóan az óvodák egyre tudatosabban vegyék igénybe a kulturális intézmények küldetéséből fakadó, nevelést segítő programokat. A pályázati program elkötelezetten törekszik továbbá arra, hogy a már működő jó gyakorlatokat minél szélesebb körben közvetítse az óvodák felé, módszertani iránymutatásként szolgálva így számukra.

A „Kincses Kultúróvoda 2018” címmel díjazott, legalább tizenöt intézmény a szakmai elismerésen kívül a 2018/2019-es tanévben lehetőséget kap egy olyan komplex kulturális programcsomag igénybevételére, amely az óvodával együttműködő kulturális intézmények, illetve civil szervezetek szolgáltatásait integrálja. A nyertes pályázók három éven keresztül viselhetik a kitüntető „Kincses Kultúróvoda 2018” címet.

A felhívás szerint 2017. november 15-ig kell a jelentkező óvodáknak benyújtaniuk pályázati anyagukat.

A pályázatok elbírálási határideje 2017. december 15.

A pályázati program honlapja: www.kincseskulturovoda.hu, melynek tartalma folyamatosan bővül. A weboldalon megtekinthetők a pályázatot nyert 2016-os és 2017-es Kincses Kultúróvodák és azok mintaprojektjei, illetve elérhetőek a közelmúltban lezajlott Keresd a kincset! című nevelésmódszertani konferencia online anyagai is.

A „Kincses Kultúróvoda 2018” pályázati felhívása és dokumentációja az alábbi linken érhető el: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ismet-lehet-palyazni-kincses-kulturovoda-cimre20171101