belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Mentorhálózat

 

A projekt három éve alatt 60-80 fős kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat támogatta a szakma- és közösségfejlesztési folyamatokat.

A területi alapon szervezett – Pest megye kivételével minden megyében megalakuló, 3-4 fős csoportból álló – kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat elsősorban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program közösségfejlesztési célú pályázatai keretében támogatást elnyerő települések, szervezetek, továbbá e településeken működő kulturális intézmények számára nyújtott szakmai-módszertani támogatást. 


A mentorok feladata az alábbiakban foglalható össze:

- A településeken, közösségekben a közösségfejlesztési folyamatok elősegítése, a megvalósult jó gyakorlatok, a projekt keretében kidolgozott módszertani fejlesztések megosztása, népszerűsítése.

- Segítséget nyújtottak a közösségeknek erősségeik, lehetőségeik feltárásához és kiaknázásához.

- Partnerségi együttműködéseket kezdeményeztek, s nyomon követték azok fejlődését.

- Folyamatosan tájékoztatták a projektről a mentorált települések önkormányzatait, civil szervezetit, közösségeit, s rajtuk keresztül a lakosságot is.  

A kulturális közösségfejlesztő mentorok szakmai tudását a „Felkészülés a kulturális közösségfejlesztő mentori feladatokra” című, 120 órás képzés alapozta meg. A képzés elismert szakemberek bevonásával, 13 tananyagfejlesztő, 11 lektor és 28 oktató közreműködésével valósult meg. A mentorok gyakorlati közösségfejlesztő oktatásban is részesültek.

A mentorok 276 TOP-nyertes konzorciumot támogattak munkájukkal, melynek során mintegy 1000 települést értek el. Mentoraink több mint 2500 kulturális intézménnyel vették fel a kapcsolatot, 905 közösség számára tették hozzáférhetővé a projekt által nyújtott lehetőségeket, 419 közösséget mentoráltak folyamatos aktivitással.

A Közösségek Hete kezdeményezéshez a bevontak több mint 60 százaléka a mentorokon keresztül csatlakozott.

Tevékenyen vettek részt a projekt kutatásaiban is: 932 kérdőív adatait vették fel a Magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények reprezentatív felmérése című kutatásban, továbbá kétszer 15 000 lakossági kérdőívet A kulturális közösségfejlesztés települési hatásmérése című kutatásban. 177 intézményi jó gyakorlatot gyűjtöttek össze könyvtári, közművelődési és múzeumi szakterületekről, valamint tevékenyen közreműködtek a 25 kulturális közösségi mintaprojekt megszületésében. A mentorok munkáját – a felkészítő továbbképzések és szupervíziós tanácsadások mellett – összesen 34 együttműködést erősítő alkalom segítette, melyek során lehetőség nyílt a teljes körű szakmai tapasztalatcserére.