belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol
KOORDINÁTORKERESŐ
Merinu Éva
Merinu Éva
E-mail: cifrapalota.muzped@gmail.com
Telefon: 20/257-5019
Megye (működési terület): Bács-Kiskun
Beosztás: gyűjteménykezelő (Történeti–Néprajzi Osztály), múzeumpedagógus
Szakterület: múzeumpedagógiai foglalkozások kidolgozása, szervezése, lebonyolítása, kapcsolattartás iskolákkal, külsős munkatársakkal, civil szervezetekkel,
Munkahelye: Kecskeméti Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1., Cifrapalota, 6000 Kecskemét, Rákóczi út 1.
Szakmai önéletrajz

2001-ben diplomáztam a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán, ahol általános iskolai tanító végzettséget szereztem vizuális nevelés műveltségterülettel. 2007-ben pedig a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán kaptam néprajz szakos bölcsész diplomát.

A Kecskeméti Katona József Múzeumban 2005 óta dolgozom. A Történeti – Néprajzi Osztály dolgozójaként betekintést nyertem a múzeumi szakma valamennyi területébe. Aktívan részt vettem a múzeumi gyűjtemény rendezésében, a múzeumi nyilvántartás számítógépes rögzítésében, leltározásokban, revíziókon, a múzeumi tárgyak állagának minőségmegőrzésében. Segítséget nyújtottam a múzeumba látogató kutatóknak, gyakornokoknak.

Részt vettem múzeumi programok megvalósításában (pl. Múzeumok Éjszakája), sikeres pályázatok írásában (Hagyományos háztartási felszerelések vásárlása, Nagy Kul-Túra).
Néprajzi kutatásokat végeztem Bács-Kiskun megye közlekedése és teherhordása; Helvécia településtörténete, szokásai; Hajós népélete; a házi cselédek életkörülményei valamint az erdélyi és moldvai román ortodox monostorok témaköreiben. A kutatásaim eredményeképpen publikációim születtek, melyek a Cumania évkönyvben, a Múzeumőr és a Bácsország folyóiratokban jelentek meg.

Előadásokat tartottam az évente megrendezésre kerülő Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun Megyében, valamint a Bajai Nemzetiségkutató konferenciákon.

Pedagógus végzettségem és a néprajzi tanulmányaim révén múzeumpedagógiai foglalkozásokat indítottam el a kecskeméti Cifrapalotában, melyeket magam szerveztem és tartottam gyerekeknek óvodástól középiskolás korig. Részt vettem a 2009-ben meghirdetett Kul-Túra Élmény pályázaton, amelynek eredményeképpen közel 1700 gyermeknek tartottam múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozást a 2009-2010-es tanévben.
Azóta folyamatosan bővítem és aktualizálom múzeumpedagógiai foglalkozásaimat, kézműves műhelymunkámat. Részt veszek a kiállítások múzeumpedagógiai szempontú megtervezésében és kivitelezésében. A kiállítások és a múzeumpedagógiai foglalkozások látogatottsága növelése érdekében fenntartom és tovább bővítem a kapcsolatot a helyi oktatási és kulturális intézményekkel.

A MOKK koordinátoraként szeretném tovább bővíteni a Kecskeméti Katona József Múzeum és kiállítóhelyeinek kapcsolatát a helyi és a megyei pedagógiai- és oktatási intézményekkel. Szeretném felhívni a figyelmet múzeumpedagógiai tevékenységünkre, a múzeumnak az oktatásban alkalmazható kiemelkedő szerepére. Koordinátori munkámmal szeretném megvalósítani az együttműködést Kecskeméti Katona József Múzeumhoz tartozó (Katona József Múzeum, Cifrapalota, Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, Magyar Naiv Művészek Kiállítóhelye, Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény, Iskolatörténeti Kiállítás) intézmények; valamint a megye múzeumai (Kiskun Múzeum, Thorma János Múzeum, Türr István Múzeum, Viski Károly Múzeum, szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékmúzeum) között.

Végzettség

Általános iskolai tanító, vizuális nevelés műveltségterülettel, néprajz szakos bölcsész

Oktatói tevékenység

Publikációk

A helvéciaiak búcsújárási szokásai In: Bárth János (Szerk): Cumania 22. Kecskemét 2006. 365- 398.

A forma művészete. Régi korok fazekasmívessége In: Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet (Szerk): Múzeumőr V. évf. 3. szám 2007. ősz 25.

Vízi közlekedés és teherhordás a Duna Bács-Kiskun megyei szakaszán In: Bánkiné Molnár Aranka és Bereznai Zsuzsanna (Szerk.): Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun megyében 11-12. Kecskemét 2008. 115-126.

Vízi közlekedés és teherhordás a Duna bácskai szakaszán In: Virág Gábor (Szerk): Bácsország Vajdasági Honismereti Szemle Szabadka, 2008/1. 56-61.

A hajósi sváb cselédlányok zsidó családokhoz szegődése a XX. század első felében In: Bárth János (Szerk.): Fakuló színek. A 2008. évi bajai nemzetiségi konferencia anyaga. Baja-Kecskemét, 2009. 85-92.

Helvécia településtörténete In: Bárth János (Szerk): Cumania 24. Kecskemét 2009. 285-312.

A hajósi sváb cselédlányok zsidó családokhoz szegődése a XX. század első felében In: Virág Gábor (Szerk): Bácsország Vajdasági Honismereti Szemle Szabadka 48. sz. 2009./03.

Kul–Túra Élmény a kecskeméti Cifrapalotában In: Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet (Szerk): Múzeumőr VII. évf. 4. szám 2009. tél 138-139.

Szállítás emberi erővel a Duna-Tisza közén In: Bánkiné Molnár Aranka és Bereznai Zsuzsanna (Szerk.): Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 13. Kecskemét, 2010. 115-126.

A közlekedés és teherhordás eszközei In: Bárth János (Szerk): Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéről. Kecskemét, 2010. 223–252.

Egy szilágysági leány cselédévei In: Bereznai Zsuzsanna (Szerk.): Múzeumőr VIII. évf. 2. szám 2010. nyár 18-20.

Élet az erdélyi és moldvai román ortodox monostorokban In: Bereznai Zsuzsanna (Szerk.): Múzeumőr VIII. évf. 2. szám 2010. nyár 23-25.

Erdélyi bokályok a Katona József Múzeumban In: Bereznai Zsuzsanna (Szerk.): Múzeumőr VIII. évf. 2. szám 2010. nyár 27-28.

Mórágyi tálak a Katona József Múzeum néprajzi gyűjteményében In: Bereznai Zsuzsanna (Szerk.): Múzeumőr VIII. évf. 3. szám 2010. ősz 28.

A mélykúti mesterek céhkancsója In: Bereznai Zsuzsanna (Szerk.): Múzeumőr IX. évf. 2-3. szám 2011. nyár-ősz 31.

A zsidó családoknál szolgáló hajósi sváb cselédlányok életkörülményei a 20. század első felében In: Wicker Erika (Szerk): Cumania 26. Kecskemét 2013. 201-212.

Kolostorok kincsei. Múzeumpedagógiai munkafüzet 2013.

Búza-kenyér-ÉLET. Múzeumpedagógiai munkafüzet A búza útja a földtől az asztalig a Duna-Tisza közén egykor…és ma című kiállításhoz 7-12 éves gyerekek számára 2013.

Társadalmi tevékenység

Szakmai elismerés
Kérdése van?

NÉV

E-MAIL

AZ ÖN KÉRDÉSE

Kérjük, jelölje a mellékelt lehetőséget.

ELKÜLD