belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában (MM120T)

A Múzeumi menedzserképzés egyedülálló, moduláris felépítésű tanfolyam

Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában címmel akkreditált és a múzeumi szakmai továbbképzésben elsőként modulos rendszerű képzést indít Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ. Az egy kötelező és hét válaszható modulból álló, összesen 120 órás kurzus elvégzését követően a résztvevők a múzeumi vezetőktől a jogszabályok által elvárt kritériumoknak megfelelő – a vezetői és az államháztartási ismeretek elsajátítását is igazoló – tanúsítványt kapnak. További újdonság, hogy az érdeklődők a teljes, akkreditált képzésen túl az egyes modulokat önállóan is elvégezhetik.

A képzés összesen 240 órát kitevő nyolc modulja közül a 60 órás Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek című alapmodul elvégzése kötelező, a 120 óra teljesítéséhez pedig a résztvevőknek a másik hét választható modulból kell  további 60 órányit ( 2 db 30 órás választható modul) elvégezniük az akkreditált tanúsítvány megszerzéséhez.

A kötelező modul részét képezik azok az ismeretek, melyek elsajátítása a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet 10.§-a és 13.§ továbbá a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet értelmében jogszabályi elvárás a múzeumi vezetőkkel szemben.

A MOKK lehetőséget biztosít az egyes modulok önálló elvégzésére is, de az adott önálló modul elsajátítását követően csak akkreditációs szám nélküli tanúsítványt áll módunkban kiállítani, másrészt a csak önálló modulokra jelentkezőkhöz képest a teljes, 120 órás képzésre jelentkezők a kiválasztáskor elsőbbséget élveznek.

 

 Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T) 

Kötelezően elvégzendő 60 órás alapmodul:

Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek 

Időpont, helyszín:  2023.02.20-02.23. és 2023.03.06-03.09., Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre  

A képzés formája: tantermi

Jelentkezési határidő: 2023.01.20. 

Jelentkezési felület az alapmodulra

 

2023-ban választható 30 órás modulok és időpontjaik:

A 2023-ban induló képzésen a jelentkezők a kötelező alapmodul mellé háromféle 30 órás modul közül választhatnak. Két 30 órás modul választása szükséges a 120 órás akkreditált képzés teljesítéséhez.

A választható modulokat lehetőség szerint tantermi formában tartjuk meg, de az aktuális járványügyi helyzethez rugalmasan alkalmazkodunk. A választható modulokat min. 10 fő jelentkező esetén tudjuk csak elindítani, ellenkező esetben a jelentkezőknek egyéb modulok elvégzését fogjuk javasolni.

Az adott modul címére kattintva bővebb leírás olvasható. A modulokra jelentkezni a megjelenő felületen keresztül lehet.

 

 

 

        Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) A képzés a 378/2017. (XII. 11.) kulturális szakemberek továbbképzéséről

          szóló rendelet szerint engedélyeztetett

          Engedélyszám: 1127-3/2018/KOZGYUJT

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) Óraszám: összesen 120 óra = 60 óra kötelező alapmodul és 2 x 30 óra választható modul

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) Képzési forma: tantermi

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) Csoportlétszám: 15 fő / modul

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) Kiknek ajánljuk: múzeumvezetők, múzeumi középvezetők, múzeumi szakalkalmazottak

A jelentkezéseket belső elbírási folyamat során rangsoroljuk, melynek eredményéről minden jelentkezőt írásban kiértesítünk.

 A képzés haszna: A képzés résztvevői olyan újfajta szemléletet, készségeket és vezetői stílust sajátítanak el, amely hozzájárul ahhoz, hogy az általuk vezetett intézmények képesek legyenek az innovációra, a kreativitásra és a vállalkozásra is. Intézményeik képessé válnak hatékonyan együttműködni a köznevelési intézményekkel, és elősegíteni a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a köznevelés eredményességének növelését, valamint az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges alapkompetenciák fejlesztését.

A képzés teljesítésének feltétele: részvétel a tantermi órák 90%-án, 2 db szabadon választott modul végén prezentáció bemutatása, záródolgozat készítése (saját intézmény fejlesztési terve)

 

Képzési tematika:

Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek

A múzeumi intézményrendszer Magyarországon - A múzeumi intézmények típusai, ágazati irányítás, Múzeumi küldetésnyilatkozat, stratégia és politika, Projekt szemlélet a múzeumban, Pénzügyi irányítás, HR irányítás, Változás management, Hatékony kommunikáció és marketing irányítása

A múzeumok feladatrendszere a 21. században - Fenntartható gyűjteményezés, Állományvédelem, Tudományos feldolgozás, Kiállítási stratégia és politika, Múzeumi ismeretátadás, PR, Marketing a múzeumban

Informatika a múzeumban - A digitális múzeum

A múzeum jogi környezete - Múzeumi vezetők számára nélkülözhetetlen jogszabályok

A jövő múzeuma - Kompetenciák a 21. században, Múzeumépítészet a 21. században

A képzés részét képezi egy vezetői kompetenciákat fejlesztő tréning is!

 

Minőségmenedzsment

Bevezetés minőségmenedzsment alapjaiba - Miért van szükség a múzeumi minőségmenedzsmentre? A minőségmenedzsment megjelenésének fontossága és alapelveinek érvényesíthetősége a kulturális szférában. A kulturális területen használt főbb minőségmenedzsment típusok.

Hazai és külföldi jó gyakorlatok a versenyszféra és a non-profit szektor világából - A minőség-szemlélet jelenléte a magyarországi múzeumokban, Hazai kulturális szférában kidolgozott, már működő minőségbiztosítási gyakorlatok bemutatása, Jó gyakorlatok a nemzetközi múzeumi világban

Kidolgozott Múzeumi minőségmenedzsment keretrendszer és gyakorlati kipróbálásának tapasztalatai - A múzeumi minőségmenedzsment keretrendszer bemutatása, A kidolgozott minőségmenedzsment rendszer gyakorlati tapasztalatai

 

Gyűjteménymenedzsment

A gyűjtemény megismerése, értékelése - kritériumok

A gyűjteményezés humánerőforrásai: múzeumi szakemberek, önkéntesek - A gyűjteményezés jogszabályi és etikai háttere - A gyűjteménymenedzsment főbb dokumentumai

A muzeális intézmény típusok gyűjtőköre, gyűjtőterülete

Digitalizálási stratégiák múzeumi térben - Digitalizált gyűjtemények

Gyűjtemény gyarapítás - Gyűjtemények oktatási célú felhasználása - Gyűjtemények tudományos feldolgozása 

Gyűjteménymenedzsment alapok. Gyűjteményi stratégia és politika - Gyűjteménymenedzsment rendszerek - Korszerű raktárak, múzeumi raktárfejlesztés

Közösségek bevonása a múzeumi tevékenységekbe: gyűjtemény, gyarapítás, közösségi kiállítás - Múzeumi gyűjtemények a 21. században - Saját intézményi gyűjteményezési stratégia kialakítása

 

Területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése

Vezetői kompetenciák

Területi és kisebb múzeumok működésének jogi környezete és feladatrendszere - Kisebb múzeumok számára nélkülözhetetlen jogi ismeretek, Az integrált tagintézmény hatékony működése

Kiállítás-rendezés - Gyűjtemény és kiállítás menedzsment kis múzeumi keretek között

Együttműködés - A közösségi múzeum, Önkéntesek és kulturális közfoglalkoztatottak a múzeumban, Turisztikai együttműködés

A szolgáltató múzeum - Múzeumi szemléletváltás az ismeretátadásban, Értékelési protokoll és minőségbiztosítás

A képzés részét képezi egy kompetenciafejlesztő és az asszertív kommunikációt fejlesztő tréning is!

 

 

További modulok:

Hálózatépítés (30 óra) 2023-ban nem választható

Frontvonal menedzsment (30 óra) 2023-ban nem választható

Stratégiaalkotás (30 óra) 2023-ban nem választható

PR, marketing, kommunikáció (30 óra) 2023-ban nem választható

 

Hálózatépítés

Bevezetés a hálózatok világába - A hálózatosodás jellemzői, szükségessége a 21. században, Szervezetpszichológiai, szervezetszociológiai alapok

Múzeumok helyi és megyei szintű kapcsolódási lehetőségei - Múzeumok társadalmi szerepvállalása, Múzeumok köré szerveződő helyi civil csoportok, Megyei Hatókörű Városi Múzeumok, mint kompetenciaközpontok

Országos szintű és nemzetközi múzeumi hálózatok. A múzeumok külső kapcsolatai - MOKK és az Országos Múzeumi Koordinátor Hálózat, Múzeumi szervezetek és a múzeumokhoz kapcsolódó országos hálózatok, Múzeumok külső kapcsolatai, Nemzetközi Múzeumi Kapcsolatok

A hálózatok rendszerében működő múzeum - Hálózati tanulás lehetőségei, sajátságai, A hálózati kapcsolatok hasznosítása a múzeumban

Frontvonal menedzsment

Szolgáltató múzeum - Kulturális intézmények működése, társadalmi szerepvállalása, Közönségszolgálat: a múzeum arca, füle, szeme, szája, Kiállításokhoz és rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások

Menedzsment feladatok - Menedzsment dokumentumok, Intézmény napi működésének szervezési folyamatai, belső kommunikáció, csapatmunka szervezése, Frontszemélyzeti munkatársak motivációja

HR - Frontszemélyzeti munkatársak kiválasztása, munkakörök szabályozása, Önkéntesek a frontvonalban

Stratégiaalkotás

Stratégiaalkotás - A stratégiai tervezés, Múzeumi stratégiaalkotás

Múzeumi részstratégiák - Tudományos stratégia, Gyűjteményezési stratégia, Kiállítási stratégia

Múzeumok gazdasági és üzemeltetési stratégiájának tervezése - Forráskezelés, forrásteremtés stratégiai tervezése, Múzeumok beruházási és üzemeltetési stratégiája, Múzeumvezetők lobbi technikái

Hátrányos helyzetű csoportok helye a múzeumi stratégiában - Végzettség nélküliek, iskolaelhagyással fenyegetett társadalmi csoportok a mai magyar társadalomban, Hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó civil szervezetek és múzeumok stratégiájának közös elemei

 

PR, marketing, kommunikáció

A marketing és múzeum kapcsolata - Mit jelent a múzeumi marketing? Szolgáltató múzeumi szemlélet, Forrásteremtés, lobbizás

Múzeumi stratégia és PR - Kommunikációs gyakorlatok, Múzeumi imázsépítés PR eszközökkel

Múzeumi kommunikáció - Kommunikációs csatornák és felhasználási lehetőségeik, Hírszerkesztési gyakorlat, Válságkommunikáció, Múzeumi A'la Carte, Múzeumi kiadványok típusai

A képzés részét képezi egy kommunikációt fejlesztő tréning is!

 

 

 

A képzés részvételi díja: 

A kötelezően elvégzendő alapmodul részvételi díja:

Államháztartási és vezetési ismeretek: ár egyeztetés alatt

2023-ban választható 30 órás modulok részvételi díja:
(két modul választása szükséges a kötelezően elvégzendő modul mellé a 120 óra abszolválásához)

Területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése: ár egyeztetés alatt

Minőségmenedzsment:  ár egyeztetés alatt

Gyűjteménymenedzsment: ár egyeztetés alatt

 

A részvételi díj tartalmazza:

a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt, a modulzárók értékelését, a záródolgozati értékelést

A részvételi díj nem tartalmazza:

az étkezés és szállás a kontakt képzési napokon a résztvevők számára önköltséges, a részvételi díj ezeket nem tartalmazza. 

 

További információ:

MOKK oktatási csoport
  
kepzes.mokk@skanzen.hu 

 

 

Minőségbiztosítási eredmények

2018.02.19.-2018.03.08. Államháztartási és vezetési ismeretek (Szentendre)  20 fő résztvevő

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak? 4,5
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 4,1
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 4
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 4,3
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 4,6
Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 4,3
Hogyan ítéli meg az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkáját, szaktudását? 4,3
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)? 4,6
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 4,7

2019.02.04-21. 32 fő  (két csoportban) 

 

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak? 4,2
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 4,2
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 4,3
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 4,2
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 4,7
Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 4,4
Hogyan ítéli meg az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkáját, szaktudását? 4,6
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)? 4,6
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 4,6

 

2020-ban a Múzeumi Vezetői Ismeretek c. képzést valósítottuk meg 

 

Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum illetve online
Időpont: 2020. március 9 - szeptember 17.

 

Múzeum vezetői ismeretek

Átlagszám

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

4,43

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

4,14

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

4,14

4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

4,71

5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

4,57

6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?

4,29

10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

3,86

11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

4,29

12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

4,43

 

 

 

2021. évi képzésünk   

Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum illetve online
Időpont: 2021.08.30-09.02. és 2021.09.06-09.09.

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

              4,75

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

4

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

  4,5

4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

              5

5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

5

6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?

5

10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

    4,25

11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

              4,25

12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

4

Kapcsolódó cikkek
Ahogy tetszik – az első egyéni igényekre szabható múzeumi továbbképzés: Múzeumi menedzserképzés
Már most érdemes jelentkezni a jövő évi Múzeumi menedzserképzésre!
Múzeumi menedzser képzés – igényre szabva
Tanúsítványátadó egy egyedülálló, személyre szabott múzeumvezetői képzés végén
Rendben vagyunk a fronton? És a topon?
Izgalmas felnőttképzés? Középpontban a gyakorlatorientált módszerek
A mi múzeumunk - Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek tanúsítvány átadó (videóhírlevél IX.)
Mozgalmas képzési szezon és ingyenes továbbképzések a MOKK-nál
Múzeumi menedzserképzés – középvezetőknek is!
A múzeumi középvezetők kompetenciafejlesztéséért is képzést szervez a MOKK
Most (is) érdemes jelentkezni a MOKK Múzeumi menedzserképzésére!