belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A Múzeumok Mindenkinek Program eredményei

A „Múzeumok Mindenkinek” Program - Múzeumok oktatási – képzési szerepének erősítése - Központi módszertani fejlesztés (TÁMOP-3.2.8/A-08-2008-0002) projekt Magyarországon és nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő.

 

A projekt megvalósításának operatív munkáit a Szabadtéri Néprajzi Múzeum egyik igazgatóságaként működő Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK) a 40 fős országos múzeumi koordinátori hálózata bevonásával végezte. A 2008-ban elindított projekttel a MOKK a nemzetközi trendeknek megfelelő színvonalú, szemléletváltást generáló, széleskörű szakmai tevékenység kibontakoztatására vállalkozott.

 

A múzeumok ismeretátadást támogató szerepének fejlesztése céljából kiemelt szerepet kaptak a projektben a múzeumi szakembereknek és pedagógusoknak szervezett továbbképzések, valamint a módszertani kutatásokon alapuló szakmai anyagok kidolgozása és disszeminációja. A korszerű múzeumi ismeretek elterjesztéséhez, a múzeumok és a közoktatási intézmények közötti együttműködés erősítéséhez jelentős mértékben hozzájárult a MOKK országos múzeumi koordinátori hálózata.

 

A PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULTAK

 

MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSEK

10 MINTAPROJEKT, 4 KUTATÁS

 

Mintaprojektek

A mintaprojektek célja volt gyakorlati példákon keresztül megismertetni, megértetni a múzeumi munkatársakkal a projekttervezés és projektmenedzsment, pénzügyi tervezés és lebonyolítás, pályázatírás, közbeszerzések, projekt megvalósítás és kommunikáció lépéseit. A tíz mintaprojekt amellett, hogy segítséget adott a pályázatok megírásához és beadásához, egyben hozzájárult az MMP kiemelt projektben alkalmazott módszertanok didaktikai alkalmazásának elterjesztéséhez is.

 

Kutatások

A projekt keretében a MOKK négy kutatást, illetve módszertani fejlesztést végzett el.

Múzeumok a közoktatás szolgálatában;

Helyzetkép és perspektívák. Múzeumpedagógia Magyarországon 2008-2009;

Élmény és tudás. Múzeumi szakemberek a közoktatás szolgálatában;

Tudás és gyakorlat – Múzeumpedagógiai módszerek. Európai példák és hazai alkalmazások

Kutatásaink a magyar közoktatás múzeumhasználati szokásainak, illetve a hazai muzeális és múzeumpedagógiai infrastruktúrának a feltárására irányultak, külföldi jó gyakorlatokat mutattunk be, és továbblépési javaslatokat dolgoztunk ki a kompetenciafejlesztő oktatás előmozdításáért.

Mindezen eredményeket hasznosítva a MOKK tíz hiánypótló akkreditált képzést dolgozott ki, és felépítette a Múzeumi à la carte című országos múzeumpedagógiai adatbázist, hogy elősegítse az iskolák és a múzeumok közötti tudatos kapcsolatépítést.

 

KÉPZÉSEK

10 AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉS, 5 E-LEARNING KÉPZÉS, 593 VÉGZETT HALLGATÓ

 

A MOKK a felnőttképzési programok elindításakor magas mércét állított önmagának és a közreműködőknek, így lett 2008-ban a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – a hazai múzeumok között elsőként – a Felnőttképzési Akkreditációs Testület által minősített akkreditált felnőttképző intézmény.

 

A képzések kidolgozásánál nem csak a legújabb múzeumi ismeretátadási és vezetési irányzatok, nemzetközileg elismert módszerek megismertetése volt az elsődleges célunk, de a legmodernebb képzési módszereket is beillesztettük programjainkba. Ennek szellemében indítottuk el a magyarországi múzeumok között elsőként ingyenesen elérhető e-learning kurzusainkat is.

 

Képzéseink:

Pedagógusoknak és óvodapedagógusoknak szóló képzések:

• Iskolák és múzeumok partnersége

• Pedagógus képzők képzése – Múzeumok közoktatási hasznosítása

Múzeumi szakembereknek szóló képzések:

• Iskolabarát múzeumi környezet

• Múzeumi vezetői ismeretek

• Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni – Projektmódszer a múzeumpedagógiában

• Kiállításrendezés A-Z-ig: az ötlettől a megvalósításig a közoktatás szolgálatában

• „Érted? – Értem!” - Hogyan fogadjuk fogyatékos embertársainkat múzeumainkban?

• Oktatási célú múzeumi kiadványok – a feladatlaptól az online múzeumi csoportmunkáig

• Múzeumi kommunikáció az oktatás szolgálatában

• Hálózatosodás és együttműködés az iskolán kívüli szervezett tanulásban

 

A várható igények, a hallgatói visszajelzések és a túljelentkezési adatok alapján kiválasztott képzéseinket a projekt 5 éves fenntartási időszakában is folyamatosan indítjuk!

(a képzésekről bővebb információ itt található).

 

Képzéseink helyszíne

2003-ban a Skanzen korábbi irodaépületének átalakításából született meg a néprajzkutató és pedagógus nevével fémjelzett Csilléry Klára Oktatóközpont. A 600 m2 alapterületű épületben egy 60 fős előadóterem, négy kézműves műhely, egy drámapedagógiai terem és egy kutatószoba kapott helyet. Képzési helyszínként használtuk a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Igazgatási Épületének konferencia termét, a gyűjteményi raktárakat, a Néprajzi Látványtárat, az adattárakat, a restaurátor műhelyt, a Skanzen tájegységeit, valamint külső helyszínként több budapesti partner múzeumot.

 

Oktatói kar a minőségbiztosítás jegyében

Képzéseinken 159 oktatóval (136 külső és 23 belső munkatárs) dolgoztunk együtt. Oktatóink között nemzetközileg elismert szakemberek, egyetemi oktatók, sikeres múzeumi szakemberek, vezetői tanácsadó cégek képviselői, versenyszférában működő cégek munkatársai egyaránt megtalálhatók.

 

Hallgatók az ország minden pontjáról az esélyegyenlőség jegyében

A projekt keretében öt év alatt megvalósult 42 ingyenes képzést összesen 593 hallgató (210 pedagógus és 383 múzeumi szakember) végezte el. Szem előtt tartva a projekt konvergenciát érintő célkitűzéseit, képzéseinkre az ország valamennyi megyéjéből érkeztek hallgatók.

 

Hallgatói létszám éves bontása

2009 – 103 hallgató 2012 – 151 hallgató

2010 – 151 hallgató 2013 – 53 hallgató

2011 – 135 hallgató

2010-ben a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ Múzeumi Nívódíjban részesült a „Múzeumok Mindenkinek” Program munkamódszerének és oktatási tevékenységének kidolgozásáért.

 

KONFERENCIÁK

5 ÉV ALATT TÖBB, MINT 2000 RÉSZTVEVŐ 9 ORSZÁGOS KONFERENCIÁN

 

A múzeumi és oktatási szakembereknek szóló Országos Múzeumpedagógiai Konferencia és az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó évenként történő megszervezésével célunk a múzeumi világot érintő legújabb tendenciák bemutatása, a legjobb gyakorlatok széleskörű megismertetése, a múzeumi szakmán belüli párbeszéd előmozdítása volt.

Országos Múzeumpedagógiai Konferenciák:

2009 „ A múzeumok jövője, a jövő múzeuma” - Győr
2010 „Kulturális utak”- változó igények, változó múzeumok - Szolnok
2011 „Digitális MeneTREND” – Miskolc
2012 „Múzeumok újratöltve” – generációk a jövő múzeumáért - Szentendre
2013 "A szó elszáll - a post-it megmarad?" – Szentendre

Országos Múzeumpedagógiai Évnyitók:
2009 Budapest
2010 Székesfehérvár
2011 Budapest
2013 Budapest

 

ORSZÁGOS MÚZEUMI KOORDINÁTORI HÁLÓZAT

40 FŐS HÁLÓZAT 566 RENDEZVÉNYE

 

Magyarországon elsőként és több más, a múzeumi szakágban dolgozó hazai szervezet számára is mintaadó módon a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ hozott létre országos koordinátori hálózatot. Kiemelkedő eredményünk a 40 fős országos koordinátori hálózat kiépítése.

 

A múzeumi szakma megújulását és a minél szélesebb körű szemléletváltást segítette az öt év alatt szervezett 566 koordinátori projektrendezvény, valamint a koordinátori hálózat belső fejődését és a koordinátorok továbbképzését szolgáló 74 országos rendezvény (munkacsoport találkozók, műhelygyakorlatok, szakmai fórumok).

 

KOORDINÁTORI RENDEZVÉNYEK SZÁMA 2009-2013

Múzeumi információs nap: 207

Megyei múzeumpedagógiai évnyitók: 165

Helyi múzeumpedagógiai akció: 89

Múzeumpedagógiai szakemberekkel helyi találkozók: 57

Találkozó közoktatási intézményekkel: 51

Munkacsoport találkozók, szakmai fórumok, országos rendezvények: 74

 

DISSZEMINÁCIÓ

10+1 KÖTETES MÚZEUMI IRÁNYTŰ SOROZAT, 9 KÖTETES MÚZEUMISKOLA SOROZAT

 

A szélesebb körben történő tudásátadást nyomtatottan és online is elérhető módszertani kiadványok, képzési tankönyvek kidolgozásával, saját honlapról elérhető ingyenes online képzések (e-learning), valamint sajtómegjelenések, konferenciákon, kiállításokon történő megjelenések révén sikerült elérni.

 

A „Múzeumok Mindenkinek” Programot az öt év alatt 935 sajtómegjelenéssel (729 internetes, 77 nyomtatott sajtóban történő, 47 televíziós és 24 rádiós megjelenés) népszerűsítettük.

 

HONLAP A HOLNAPNAK

4876 REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓ,

KIVÁLÓ MAGYAR TARTALOM ÉS FELHASZNÁLÓBARÁT HONLAP MINŐSÍTÉS

 

A „Múzeumok Mindenkinek” Program eredményeinek minél hatékonyabb módon történő kommunikálása érdekében a 2010-ben indított honlapot (mokk.muzeumokmindenkinek.hu ) az infokommunikációs változásokkal lépést tartva megújítottuk, és mokk.skanzen.hu néven az addigi tartalmakat is megtartva, de újrastrukturálva elindítottunk egy korszerű és felhasználóbarát honlapot.

 

A mokk.skanzen.hu honlap regisztrált felhasználóinak száma[1]: 4.876

mokk.skanzen.hu honlapot látogatók száma: 50.000

 

Elismerések a mokk.skanzen.hu honlapnak:

  • Nemzetközi elismerés : az AVICOM-FIAMP "Special Web Art Golden Prize" díját vehettük át 20114 szeptemberében

• III. helyezés Kultúra / Kulturális örökség / Turizmus kategóriában 2013-ban az eFestivalon

• Kiváló Magyar Tartalom cím (2013)

• Felhasználóbarát Honlap minősítés (2013)

Elismerés a mokk.muzeumokmindenkinek.hu honlapnak:

• Felhasználóbarát Honlap minősítés (2010)

 

MÚZEUMI À LA CARTE

226 MÚZEUM 791 KIÁLLÍTÁSA ÉS 2205 FOGLALKOZÁSA

 

A megújított honlap részeként korszerű megjelenési felületet kapott a Múzeumi à la carte is, amelyen a magyarországi múzeumok múzeumpedagógiai és kiállítási kínálatát kereshetik több szempont szerint (település, tantárgy, tematika, életkor, időpont, stb.) a pedagógusok és a nagyközönség.

 

 

„MÚZEUMOK MINDENKINEK” PROGRAM INFORMÁCIÓK

 

Projekt gazda:

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, dr. Cseri Miklós főigazgató

 

Projektmenedzsment:

Projektmenedzser: dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese

Projekt szakmai vezető:Káldy Mária, aMOKKigazgatója

Projekt gazdasági vezető: Tusán Róbert, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum gazdasági igazgatója

 

A projekt szakmai megvalósítói:

Andrikó Katalin,Aranyos Sándor, Bokros Anita,Elsik Edina,Faár Tamara, Gyenizse Anikó, Gyimes István,Jakab Lászlóné, Kajári Gabriella, Lengyel Emese, Marsi Mónika,Nagy Magdolna, Nagy Zsuzsanna,Polgári Veronika, Sághi Ilona,Vári Csilla

 

Irányító hatóság:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

 

Közreműködő szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

 

Együttműködő partnereink:

Confluent Kft.(projekt támogatás, monitoring), Okfon Zrt. (közbeszerzés), Studio1 Kft. (kiadványok), Neting Kft. (e-learning) Administrator.hu Kkt., Grafcom Média Kft. (honlap)

 

A projekt összköltsége: 438 233 032 forint[1] 2013. decemberére

Kiállítás a Múzeumok Mindenkinek Program eredményeiről

Kiállítás a Múzeumok Mindenkinek Program eredményeiről
Kiállítás a Múzeumok Mindenkinek Program eredményeiről
Kiállítás a Múzeumok Mindenkinek Program eredményeiről
Kiállítás a Múzeumok Mindenkinek Program eredményeiről