belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A tárgy - egy egész világ. a 16-17. század történetét bemutató témahetek a Magyar Nemzeti Múzeummal

NemzetiA Múzeumpedagógiai Nívódíj pályázat címe: A tárgy – egy egész világ. A 16-17. század történetét bemutató témahetek a Magyar Nemzeti Múzeummal

Pályázó: Magyar Nemzeti Múzeum

A pályázat rövid ismertetése:

Edd meg, fogd meg, vedd fel, táncold – avagy nézd máshonnan a történelmet!

Témahét, vagyis négy nap ugyanannak a felső tagozatos vagy középiskolai osztálynak: egyedülálló lehetőség arra, hogy a tárgyi kultúrából kiindulva megmutassuk, hogy a sok diák által unalmasnak tartott történelem az évszámok és adatok mögött valójában színes, pezsgő, eleven világot rejt. A török hódoltság korát két tárgy: Teleki Mihály 17. századi dísznyerge és egy 16. századi török bőrköpeny „kapcsolatrendszerét” felfejtve és tulajdonosaik életmódját, szokásait, társadalmi kötelezettségeit megismerve barangoljuk be. A hetet az iskolában kezdjük és zárjuk, ahol drámapedagógusok által vezetett oknyomozó riporteri munka adja a hét felütését. A két múzeumi napon központi szerepet kapnak az önálló ismeretszerzésre és kiscsoportos együttműködésre alapozó módszerek, melyeken keresztül ki-ki megtalálhatja a maga személyes kapcsolatát egykor itt élt elődeink világával. A spektrum széles: a fegyverektől a levelezésig, a vadászattól az ékszerekig, ruhákig, korabeli receptekig és táncokig.

A kezdeményezés megvalósulásának formája:

4 napos, egyenként nettó 180 perces napokból álló témahetek középiskolások és felső tagozatosok számára, a bevezető és a záró nap programja az iskolában, a két középső a múzeumban zajlik. 9 csoporttal valósítottuk meg a témaheteket, melyeken összesen 111 foglalkozást tartottunk meg külsős közreműködőket is bevonva, 216 diák részvételével.

Iskolai tantárgyhoz történő kapcsolódás:

Történelem: Magyarország a 16-17. században: végvári küzdelmek, hétköznapok, kultúra a három részre szakadt Magyarországon: család, lakókörnyezet, divat és öltözködés, hétköznapok és ünnepek, nők és férfiak életmódja, társadalmi helyzete, életformák, hadviselés, hírközlés.

Magyar nyelv és irodalom: A török hódoltság kora magyar irodalmi műveken keresztül; a magyar nyelv változása, oszmán-török eredetű jövevényszavak.

Ének-zene: Késő reneszánsz udvari muzsika, hangszeres tánczene, oszmán-török hadi zene, históriás énekek.

Rajz és vizuális kultúra: Késő reneszánsz és kora barokk magyar művészet; a török hódoltság kori tárgyi kultúra leírása és elemzése; kézműves technikák: bőrművesség, tűzzománc; egyszerű mozgóképi közlés tervezése; tárgytervezés megadott szempontok alapján.

Tánc és dráma: Késő reneszánsz táncok; kooperáció dramatikus tevékenységek során.

Etika: Világvallások: az iszlám.

A megvalósítás tapasztalatai és kommunikációja:

A program diákok körében aratott sikere jócskán felülmúlta várakozásainkat. Személyes tapasztalataink és a záró értékelő tanári és diák kérdőívek visszajelzései alátámasztották, hogy szerencsés volt nagy hangsúlyt fektetni a téma minél interdiszciplinárisabb megközelítésére, a tapasztalati tanulás lehetőségének biztosítására, a kooperatív munkaformákra, és az iskolai élet szokásos kereteinek ugyan kissé tágítását kívánó, de azokat teljesen mégsem felrúgó programstruktúrára. A programszerkezeten az első hetek tapasztalatainak fényében menet közben némileg változtattunk, s ez a második változat már végig használhatónak bizonyult. Tapasztalatainkról menet közben egy múzeumpedagógiai konferencián, illetve két tanulmánykötetben számoltunk be, a tanév végén pedig a pedagógus kollégákat hívtuk meg módszertani bemutatóra. Szintén nekik szánjuk akár továbbgondolásra, akár a program részleges vagy teljes adaptálásra a projektről készült módszertani kiadványt.

A múzeumpedagógiai kezdeményezéshez kapcsolódó kiadványok:

  1. Múzeumi mátrix – A tárgy – egy egész világ. Interaktív digitális múzeumpedagógiai kiadvány a 16-17. századi erdélyi főúri kultúra tanulmányozásához (DVD-n)
  1. A tárgy – egy egész világ. A 16–17. századi Magyarország történetét bemutató témahetek a Magyar Nemzeti Múzeummal. Múzeumpedagógiai módszertani kiadvány pedagógusoknak és érdeklődőknek (spirálozva)

A Múzeumi mátrix c. DVD-t kettős céllal készítettük: részben a témahét bevezető napján a tizenévesek számára is inspiráló kutatómunkára szántuk, részben a pedagógus kollégáknak kívántunk akár az órák színesítéséhez, akár pl. versenyfelkészítéshez segítséget adni. A DVD-n található interaktív játékok címzettjei természetesen a gyerekek, akár otthon, akár egy-egy tanóra keretében. A módszertani kiadvány a témahetek kidolgozása és megvalósítása során szerzett szakmai tapasztalatainkat, módszertani ötleteinket kívánja továbbadni.

Mennyiben sikerült az eredeti elképzelést megvalósítani?

Eredeti elképzelésünk lényege az volt, hogy a múzeum török kori tárgyain keresztül átlagos (értsd: nem csupa eleve érdeklődő történelembúvár palántából álló) iskolai osztályok minél több tagja számára próbáljuk meg inspiráló hellyé tenni a múzeumot, és rajta keresztül más perspektívából megmutatni a történelmet. Modellezni akartuk, hogy az élet jelenségeihez, eseményeihez, problémáihoz milyen sok oldalról közelíthetünk, ki-ki a saját adottságain, képességein keresztül, s mindegyik út éppen olyan érdekes és értékes, mint a másik. A témahetek során mindegy volt számunkra, hogy egy gyereket a korabeli levélhajtogatási technika, a főúri öltözékek, a bőrrel való kézműves munka, a török édesség tésztájának dagasztása vagy a vadászfegyverek használata villanyoznak fel. Sikerült szabadon hagynunk a diákokat abban, hogy megtalálhassák a saját, egyéni kapcsolódási pontjukat a török hódoltság korában élt magyarok életéhez, ezért úgy gondoljuk, sikerült megvalósítani eredeti elképzelésünket.


A pályázat részletes leírása elolvasható itt.