belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

MúzeumIskola

MúzeumIskola 22.

Pedagógusok múzeumhasználati és múzpedagógiai módszertani alapjai

Szerkesztette: Sághi Ilona
Olvasószerkesztő: Sághi Ilona
Sorozatszerkesztő: Dr. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna

tovább
 → 


MúzeumIskola 21.

 

Pályázatírás és projektmenedzsment

Szerkesztette: Dr. Bereczki Ibolya – Nagy Magolna
Szakmai lektor: Dr. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna, Rakonczay-Veress Viktória
Olvasószerkesztő: Dr. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna
Sorozatszerkesztő Dr. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna

tovább
 → 


MúzeumIskola 20

MúzeumIskola 20Esélyt a múzeummal – iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás,    kompetenciafejlesztés múzeumitámogatása a korai iskolaelhagyók
csökkentése érdekében

Szerkesztette: Sághi Ilona
Szakmai lektor: Bagyó Kinga, Dabi-Farkas Rita, Frederica Montesanto, Joó Emese, Kustánné  Hegyi Füstös Ilona, Szu Annamária
Olvasószerkesztő Sághi Ilona
Sorozatszerkesztő Dr. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna

tovább
 → 


MúzeumIskola 19.

Múzeum Iskola 19.Korszerű múzeumi tudásátadás

Szerkesztette Dr. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna,
Sághi Ilona
Szakmai lektor Faár Tamara, Kajári Gabriella, Molnár József,
Sinkó István, Dr. Vásárhelyi Tamás
Olvasószerkesztő Sághi Ilona
Sorozatszerkesztő Dr. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna

tovább
 → 


MúzeumIskola 18.

Múzeum Iskola 18.Frontszemélyzeti képzés a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez

Szerkesztette Sághi Ilona
Szakmai lektor Faár Tamara, Káldy Mária, Makó Judit,
Nagy Magdolna, Pogány Judit, Vollner Judit
Olvasószerkesztő Sághi Ilona
Sorozatszerkesztő Dr. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna

tovább
 → 


MúzeumIskola 17.

Múzeum Iskola 17.Területi múzeumok  és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése

Szerkesztette Sághi Ilona
Szakmai lektor Balázs-Legeza Borbála, Boziné Cziegler Éva,
Faár Tamara, Havasi Bálint, Kállai Irén
Kustánné Hegyi Füstös Ilona,
P. Németh Andrea, Nagy Magdolna
Olvasószerkesztő Sághi Ilona
Sorozatszerkesztő Dr. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna

tovább
 → 


MúzeumIskola 16.

MúzeumIskola 16.PR, MARKETING, KOMMUNIKÁCIÓ

Szerkesztette: Sághi Ilona

Szakmai lektor: Farkas Noémi Barbara, Kajári Gabriella Katalin, Nagy Magdolna, Paálné Patkó Györgyi

Olvasószerkesztő :Sághi Ilona

Sorozatszerkesztő: Dr. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna 

tovább
 → 


MúzeumIskola 15.

Múzeum Iskola 15.Frontvonalmenedzsment

Szerkesztette: Sághi Ilona

Szakmai lektor: Faár Tamara, Fehér Györgyi, Pogány Judit,  Szu Annamária

Olvasószerkesztő: Sághi Ilona

Sorozatszerkesztő: Dr. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna 

tovább
 → 


MúzeumIskola 14.

Múzeum Iskola 14.Gyűjteménymenedzsment

Szerkesztette :Sághi Ilona


Szakmai lektor : Balázs-Legeza Borbála , Borbély Katalin,  Horváth Ádám, Kónya Béla, Marosi János, Vargyas Júlia Olvasószerkesztő : Sághi Ilona


Sorozatszerkesztő Dr. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna 

tovább
 → 


MúzeumIskola 13.

MúzeumIskola 13.Szerkesztette:Sághi Ilona

Szakmai lektor :Köteles Gyöngyi, Nagy MAgdolna,  Pacsika Márton, Szu Annamária

Olvasószerkesztő: Sághi Ilona

Sorozatszerkesztő: Dr. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna 

tovább
 → 


MúzeumIskola 12.

Múzeum Iskola 12.Stratégiaalkotás

Szerkesztette Sághi Ilona
Szakmai lektor Dr. Arapovics Mária, Fogas Ottó,
Legeza Borbála, Molnár József, Nagy Magdolna,
Szu Annamária, Dr. Tóth Arnold
Olvasószerkesztő Sághi Ilona
Sorozatszerkesztő Dr. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna

tovább
 → 


MúzeumIskola 11.

Múzeum Iskola 11.Minőségmenedzsment 

Szerkesztette:Sághi Ilona
Szakmai lektor: Bajnok Tamara, Czigler Éva, Nagy Magdolna
Olvasószerkesztő : Sághi Ilona
Sorozatszerkesztő Dr. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna 

tovább
 → 


MúzeumIskola 10.

Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek

Szerkesztette: Sághi Ilona

Olvasószerkesztő: Sághi Ilona

Sorozatszerkesztő: Dr. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna

tovább
 → 


MúzeumIskola 09.

MúzeumIskola 9.Dr. Bereczki Ibolya - Sághi Ilona (szerk.): Oktatási célú múzeumi kiadványok - a feladatlaptól az online múzeumi csoportmunkáig. MúzeumIskola 9. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2010. 70 p.

Szeretnénk a kötettel segítséget adni azoknak, akik még csak most ismerkednek a kiadvány- vagy éppen könyvszerkesztéssel kapcsolatos feladatokkal. Jegyzetünk olyan új területekre is bepillantást nyújt, amely ma egyre szélesebb körben terjed a múzeumi gyakorlatban: így a különböző elektronikus alkalmazások lehetőségeire hívjuk fel a figyelmet, a múzeumi portál készítésének legfontosabb szempontjait mutatjuk be, valamint az e-learning tanulási forma múzeumi alkalmazásának lehetőségeire hívjuk fel a figyelmet.

tovább
 → 


MúzeumIskola 08.

MúzeumIskola 8.Dr. Bereczki Ibolya - Sághi Ilona (szerk.): Hálózatosodás és együttműködés az iskolán kívüli szervezett tanulásban. MúzeumIskola 8. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2010. 49 p.

Napjainkban valóságos és virtuális hálózatok határozzák meg életünk szinte minden területét. A számítógépes hálózatok megkönnyítik munkánkat, a fiatal generáció szabadidejének pedig egyik legfontosabb szervezőjévé a virtuális hálózatok, közösségi portálok használata válik. Jegyzetünkben a társadalmi szféra hálózataival, azon belül is a múzeum és iskola hálózati rendszereivel foglalkozunk. A számos jelentés közül mi - a képzés céljának, tartalmának megfelelően - az egymással összefüggésben levő, hasonló vagy azonos intézmények egységesen szervezett, kiterjedt rendszereként értelmezzük a hálózatot.

tovább
 → 


MúzeumIskola 07.

MúzeumIskola 7.Dr. Bereczki Ibolya - Sághi Ilona (szerk.): Múzeumi kommunikáció az oktatás szolgálatában. MúzeumIskola 7. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2010. 101 p.

Milyen ma a múzeumok helyzete, mi a szerepük, hogyan viszonyulnak a közegükhöz, közönségükhöz? Hogyan kapcsolódnak a trendekhez, hogyan reflektálnak különféle eseményekre, problémákra? Miért fontos ma egy múzeumnak, hogy küldetése, önálló arca, imázsa legyen? Milyen kommunikációs eszközöket kell alkalmaznia, ha megtartani, sőt, mi több, növelni kívánja valóságos és virtuális látogatóik számát?

tovább
 → 


MúzeumIskola 06.

MúzeumIskola 6.Dr. Bereczki Ibolya - Sághi Ilona (szerk.): Kiállításrendezés A-Z-ig: az ötlettől a megvalósításig a közoktatás szolgálatában. MúzeumIskola 6. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2010. 99 p.

tovább
 → 


MúzeumIskola 05.

MúzeumIskola 5.Dr. Bereczki Ibolya - Sághi Ilona (szerk.): Iskolabarát múzeumi környezet. MúzeumIskola 5. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2009.

Mitől válik iskolabaráttá a múzeumi környezet?

Korábbi századokban létrehozott múzeumaink kivételes értékek tárházai, a tudomány templomai, és ennek megfelelően történt az épületek térszerkezetének, berendezésének, megközelíthetőségének kialakítása.

A képzés célja egyrészt, hogy a tanfolyam résztvevőinek bemutassuk, a múzeumi környezet milyen - pszichológiai, pedagógiai, építészeti, esztétikai, ergonómiai és egyéb - kérdéseket vet fel a gyermekek fogadása szempontjából. Másrészt feladatunknak érezzük, hogy jó megoldásokat találjunk és kínáljunk a tanulásra, élményszerzésre inspiráló környezet kialakításához.

tovább
 → 


MúzeumIskola 04.

MúzeumIskola 4.Dr. Bereczki Ibolya - Sághi Ilona (szerk.): "Érted?! - Értem!" Hogyan fogadjuk fogyatékos embertársainkat múzeumainkban? MúzeumIskola 4. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2009. 72 p.

Tevékenységében akadályozott, sérült, speciális elbánást igénylű, hátrányos helyzetű, megváltozott képességű, fogyatékos, fogyatékossággal élő, vak, siket, mozgáskorlátozott...

Egyenlő esély, esélyegyenlőség, hozzáférés... Egyenlő hozzáférés a tudáshoz, a kultúrához, a gazdasághoz, a művelődéshez, művészetekhez. Igen, a múzeumaink is minden embertársunk számára egyenlő esélyt szeretnének teremteni, hogy mindaz az érték, amit őrzünk, mindenki számára hozzáférhető legyen; mondjuk öntudatosan, de érezzük, hogy azért ez a megfogalmazás nem elég! Tudjuk-e pontosan, hogy hogyan is akarjuk megvalósítani?

Akadálymentesítés. Szemünk előtt mennyi akadály - s elsősorban fizikai akadály jelenik meg fogyatékos embertársainkra gondolva. De vajon gondolunk-e, nem csak fizikai akadálymentesítésre, hanem például a kommunikációs esélyegyenlőségre is?

tovább
 → 


MúzeumIskola 03.

MúzeumIskola 3.Dr. Bereczki Ibolya - Sághi Ilona (szerk.): Pedagógusképzők képzése: Múzeumok közoktatási hasznosítása. MúzeumIskola 3. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2009. 94 p. Leltári szám: KL 15928, KL 15929

Hogyan működik egy múzeum? Kik dolgoznak és mit csinálnak a múzeumban? Milyen gyűjtemények vannak egy múzeumban, hol és hogyan őrzik és védik a műtárgyakat? Ezek a kérdések ritkán kerülnek szóba, amikor a pedagógus vagy diák felkeres egy múzeumot. Mi most beszélünk ezekről is.

A mikor, hogyan, miért és melyik múzeumot használja a pedagógus? - kérdésre közösen keressük a választ a múzeumok közoktatási hasznosításának lehetőségei téma keretében. Szó lesz a múzeumok és iskolák közötti együttmőködés értelméről, kialakításáról, a lehetőségekről és annak hasznáról. Reméljük, hogy tanító és szaktanár egyaránt megtalálja tanított tárgyához a megfelelő témát és múzeumot, amelyet a projektoktatás keretében tud csak igazán hasznosítani. A jogi és gazdasági kérdéseket feszegető téma boncolgatása kapcsán segítjük a múzeumlátogatás előtti akadályokat elhárítani.

tovább
 → 


MúzeumIskola 02.

MúzeumIskola 2.Dr. Bereczki Ibolya - Sághi Ilona (szerk.): Iskolák és múzeumok partnersége. Pedagógus továbbképzés. MúzeumIskola 2. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2009. 69 p. Leltári szám: KL 15841, KL 15884

A MúzeumIskola sorozat második kötete az iskolák és a múzeumok közötti együttműködés lehetőségeit tárja fel.

tovább
 → 


MúzeumIskola 01.

MúzeumIskola 1.Dr. Bereczki Ibolya - Sághi Ilona (szerk.): Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni! Projektmódszer a múzeumpedagógiában. MúzeumIskola 1. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2009. 109 p. Leltári szám: KL 15771, KL 15772

tovább
 →